Top Baneris

Įpareigojimas neypatingų statinių vadovams – pasirūpinti kvalifikaciją įrodančiais dokumentais

2016 rugpjūčio 9 d.
pixabay.com nuotr.
pixabay.com nuotr.
Pasidalykite straipsniu

Kvalifikacijos atestatais iki šiol turėdavo rūpintis architektai ir statybos inžinieriai, norintys eiti statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų pareigas ypatinguose statiniuose. Nuo 2018-ųjų atestuotų specialistų gretas papildys ir neypatingų statinių vadovai.

Architektai ir statybos inžinieriai, norintys gauti ypatingų ar neypatingų statinių vadovo kvalifikacijos atestatą, turės atitikti tam tikrus reikalavimus: turėti architekto ar statybos inžinieriaus profesinę kvalifikaciją patvirtinantį aukštojo mokslo diplomą ir profesinę patirtį atitinkamoje veiklos srityje (3–5 metų trukmės, norintiems eiti vadovų pareigas ypatinguose statiniuose, 2 metų trukmės – neypatinguose statiniuose), taip pat – išlaikyti profesinių ir teisinių žinių egzaminus.

Ypatingo statinio vadovo kvalifikacijos atestatas suteiks teisę eiti kvalifikacijos atestate nurodytas pareigas ir neypatinguose statiniuose pagal atitinkamą veiklos sritį. Architektai negalės būti statinio statybos vadovais ir statinio specialiųjų statybos darbų vadovais ypatinguose ir neypatinguose statiniuose, statybos inžinieriai – statinio projekto architektūrinės dalies vadovais ir statinio projekto architektūrinės dalies vykdymo priežiūros vadovais ypatinguose ir neypatinguose statiniuose.

Nuo 2017-ųjų sausio 1 dienos neypatingų statinių vadovams kvalifikacijos atestatus išduos Lietuvos architektų rūmai ir Statybos produkcijos sertifikavimo centras.

Aplinkos ministerijos specialistai primena, kad per 2017 metus architektams ir inžinieriams privalu pasirūpinti neypatingų statinių vadovo kvalifikacijos atestatu, kad po 2018-ųjų sausio 1-osios jie galėtų vykdyti neypatingų statinių projektavimo, statybos ar techninės priežiūros veiklą.

Europos Sąjungos (ES) valstybių narių, Šveicarijos Konfederacijos arba valstybių, pasirašiusių Europos ekonominės erdvės sutartį, piliečiai ir kiti asmenys, kurie turi teisę dirbti ES šalyse, Lietuvoje ypatingų ir neypatingų statinių vadovų pareigas galės eiti tik gavę teisės pripažinimo dokumentą.

Šiuo metu rengiamas konsoliduoto statybos techninio reglamento „Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“ projektas, kuris bus skelbiamas teisės aktų projektų informacinėje sistemoje. Suinteresuoti asmenys galės susipažinti su parengtu projektu ir teikti savo pastabas bei pasiūlymus.

AM inf.


Pasidalykite straipsniu
Komentarai

Rekomenduojami video