Top Baneris

Vilniaus savivaldybė žada strategišką miesto nekilnojamojo turto valdymą

2016 gegužės 11 d.
S. Žiūros nuotr.
S. Žiūros nuotr.
Pasidalykite straipsniu

Sostinės savivaldybė, prieš metus pradėjusi optimizuoti turto ir finansų valdymo sprendimus ir viešai atvėrusi duomenis apie turimą nekilnojamąjį turtą, žengė dar vieną svarbų žingsnį – patvirtino naują savivaldybės nekilnojamojo turto valdymo strategiją.

Tinkamas turto valdymas ir gaunama didžiausia socialinė bei ekonominė grąža vilniečiams – labiausiai akcentuojami prioritetai strategijoje. Savivaldybei ir jos kontroliuojamoms įmonėms Vilniuje priklauso įvairaus nekilnojamojo turto – patalpos, pastatai, inžineriniai statiniai, – kuriam išlaikyti per metus prireikdavo 16,75 mln. eurų. Suteikdama pagal panaudą ar išnuomodama patalpas lengvatinėmis sąlygomis savivaldybė įvairias organizacijas paremia daugiau kaip 3,3 mln. eurų.

Savivaldybės administracijai 2015 metais pradėjus viso savivaldybės turto peržiūrą, paaiškėjo, kad kai kurie objektai jau seniai galėjo būti parduoti, bet nebuvo įtraukti į parduotinų sąrašą. Sąrašas buvo patikslintas ir patvirtintas Taryboje, yra nuolat papildomas. Dabar savivaldybė parduoda tokį turtą, kuris nėra būtinas vilniečių poreikiams tenkinti, bet jo priežiūra kainuoja.

„Atidžiai vertiname turto naudojimo efektyvumą tiek įmonėse, tiek įstaigose. Turtas, kuris nėra būtinas vilniečių poreikiams tenkinti, miesto Tarybai pritarus, parduodamas viešuose aukcionuose, o gautos lėšos panaudojamos miesto bendruomenės labui pagal biudžete numatytas būtinas išlaidų sritis (asignavimus). Gana didelė turto dalis yra patikėta disponuoti viešosioms įstaigoms. Siekiame, kad kiekvienas savivaldybės patalpų viešose įstaigose kvadratinis metras būtų ypač efektyviai įveiklintas, o vilniečiai žinotų, kas juo disponuoja, kokių rezultatų pasiekia ir kokias paslaugas teikia įstaiga, naudodama jai patikėtą turtą. Pagrindinis savivaldybės ateities tikslas – dirbti sklandžiai ir išvien su visa miesto bendruomene, kuri daug tikisi iš savivaldybės. Šiuos lūkesčius privalome įgyvendinti“, – sakė savivaldybės administratorės direktorė A. Vaitkunskienė.

vilnius nt strategija 2

S. Žiūros nuotr.

Strategija numato turtą pardavinėti viešojo ir e. aukciono būdu, kad didėtų informacijos pateikimo potencialiems pirkėjams sklaidos kanalų skaičius. Savivaldybė jau pasirašė sutartį su Registrų centru dėl turto pardavimo elektroniniame aukcione. Toks pardavimo būdas – skaidrus ir efektyvus, supaprastina turto pirkimo procedūras. Vilniaus miesto savivaldybė – pirmoji iš visos Lietuvos savivaldybių, turtą pardavinėjanti elektroninių varžytinių sistemoje www.evarzytines.lt.

Optimizuodama valdomą turtą, savivaldybė parengė visą eilę priemonių: inventorizuos ir įregistruos iki tol neregistruotą turtą savivaldybės vardu, suskirstys jį į naudojamą savivaldybės poreikiams ir funkcijoms užtikrinti (patikėjimo teisė, panauda ir lengvatinė nuoma), nuomojamą rinkos kainomis ir skirtą pardavimui. Priimant sprendimus dėl lengvatinės nuomos sąlygų, bus siekiama atrinkti didžiausią socialinę naudą ir didžiausią pridėtinę vertę kuriantį paslaugos tiekėją. Taip pat sustiprins sutarčių kontrolę ir skolų išieškojimą. Siekiama, kad visą savivaldybės nekilnojamąjį turtą tinkamai administruotų viena įstaiga (administratorius).

Strategijoje numatyta sukurti ir įdiegti centralizuotą nekilnojamojo turto valdymo informacinę sistemą, kuri leis išsamiai analizuoti duomenis apie nekilnojamąjį turtą. Informacija apie savivaldybės nekilnojamąjį turtą bus išsami ir vieša. Kiekvienas galės išreikšti savo nuomonę dėl turto panaudojimo.

Nuo praėjusių metų savivaldybė atvėrė informaciją apie valdomą nekilnojamą turtą -panaudos, nuomos sutartis (kam savivaldybė turtą nuomoja ir už kiek) – https://goo.gl/vRHpVa

Žemėlapis: www.vplanas.maps.arcgis.com


Pasidalykite straipsniu
Komentarai

Rekomenduojami video