Top Baneris

Vilniaus savivaldybė svarsto nekilnojamojo turto valdymo strategiją

2016 balandžio 19 d.
S. Žiūros nuotr.
S. Žiūros nuotr.
Pasidalykite straipsniu

Sostinės savivaldybė, prieš metus pradėjusi optimizuoti turto ir finansų valdymo sprendimus ir atvėrusi visus duomenis apie turimą nekilnojamąjį turtą, skelbia dėliojanti nekilnojamojo turto valdymo strategiją. Tinkamas turto valdymas ir gaunama didžiausia socialinė bei ekonominė grąža vilniečiams – labiausiai akcentuojami prioritetai strategijoje.

Savivaldybei ir jos kontroliuojamoms įmonėms Vilniuje priklauso įvairaus nekilnojamojo turto – patalpos, pastatai, inžineriniai statiniai, – kuriam išlaikyti per metus iki šiol prireikdavo 16,75 mln. eurų. Suteikdama pagal panaudą ar išnuomodama patalpas lengvatinėmis sąlygomis savivaldybė įvairias organizacija paremia daugiau kaip 3,3 mln. eurų.

„Savivaldybės administracijos parengta, Tarybos komitetuose išsamiai aptarta ir patvirtinta nekilnojamojo turto strategija nustato svarbiausias gaires, kaip turi būti valdomas turtas, kad kuo geriau tarnautų miesto gyventojų poreikiams tenkinti ir biudžeto pajamoms didinti. Darniai tolimesnei Vilniaus plėtrai būtina didinti naudą visuomenei ir pajamas iš savivaldybės turto“, – sakė administracijos direktorė Alma Vaitkunskienė.

Administracijai 2015 metais pradėjus viso savivaldybės turto peržiūrą, paaiškėjo, kad kai kurie objektai jau seniai galėjo būti parduoti, bet nebuvo įtraukti į parduotinų sąrašą. Sąrašas buvo patikslintas ir patvirtintas Taryboje. Dabar savivaldybė parduoda tokį turtą, kuris nėra būtinas vilniečių poreikiams tenkinti, bet turto priežiūra kainuoja.

„Atidžiai vertiname turto naudojimo efektyvumą tiek įmonėse, tiek įstaigose. Turtas, kuris nėra būtinas vilniečių poreikiams tenkinti, Tarybai pritarus, parduodamas viešuose aukcionuose, o gautos lėšos panaudojamos miesto bendruomenės labui pagal biudžete numatytas būtinas išlaidų sritis (asignavimus). Gana didelė turto dalis yra patikėta disponuoti viešosioms įstaigoms. Siekiame, kad kiekvienas savivaldybės patalpų viešose įstaigose kvadratinis metras būtų ypač efektyviai įveiklintas, o vilniečiai žinotų, kas juo disponuoja, kokių rezultatų pasiekia ir kokias paslaugas teikia įstaiga, naudodama jai patikėtą turtą“, – sakė A. Vaitkunskienė.

Strategija numato turtą pardavinėti viešo ir e. aukciono būdu, kad didėtų informacijos pateikimo potencialiems pirkėjams sklaidos kanalų skaičius. Savivaldybė jau pasirašė sutartį su Registrų centru dėl turto pardavimo elektroniniame aukcione. Toks pardavimo būdas – skaidrus ir efektyvus, supaprastina turto pirkimo procedūras. Vilniaus miesto savivaldybė – pirmoji iš visos Lietuvos savivaldybių, turtą pardavinėjanti elektroninių varžytinių sistemoje www.evarzytines.lt

Optimizuodama valdomą turtą, savivaldybė parengė visą eilę priemonių: inventorizuos ir įregistruos iki tol neregistruotą turtą savivaldybės vardu, suskirstys jį į naudojamą savivaldybės poreikiams ir funkcijoms užtikrinti (patikėjimo teisė, panauda ir lengvatinė nuoma), nuomojamą rinkos kainomis ir skirtą pardavimui. Priimant sprendimus dėl lengvatinės nuomos sąlygų bus siekiama atrinkti didžiausią socialinę naudą ir didžiausią pridėtinę vertę kuriantį paslaugos tiekėją. Taip pat bus sustiprinta sutarčių kontrolė ir skolų išieškojimas. Siekiama, kad visą savivaldybės nekilnojamąjį turtą tinkamai administruotų viena įstaiga (administratorius).

Strategijoje numatyta sukurti ir įdiegti centralizuotą nekilnojamojo turto valdymo informacinę sistemą, kuri leis išsamiai analizuoti duomenis apie nekilnojamąjį turtą. Sistemai įdiegti prireiks apie 160 tūkst. eurų. Informacija apie savivaldybės nekilnojamąjį turtą bus išsami ir vieša. Kiekvienas galės išreikšti savo nuomonę dėl turto panaudojimo.

Nuo praėjusių metų savivaldybė plačiai atvėrė informaciją apie valdomą nekilnojamą turtą – panaudos, nuomos sutartis (kam savivaldybė turtą nuomoja ir už kiek).

Žemėlapį rasite čia.


Pasidalykite straipsniu
Komentarai

Rekomenduojami video