Top Baneris

VERT pakeitė Energetikos objektų, energetikos įrenginių ir vartotojų energetikos įrenginių tikrinimo ir energetikos objektų statinių naudojimo priežiūros tvarką

2022 liepos 21 d.
VERT
Pasidalykite straipsniu

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) pakeitė Energetikos objektų, energetikos įrenginių ir vartotojų energetikos įrenginių tikrinimo ir energetikos objektų statinių naudojimo priežiūros tvarką.

Esminiai pakeitimai:·        Apibrėžta, kokia procedūra vadovaujantis atliekami energetikos objektų, energetikos įrenginių ir vartotojų energetikos įrenginių ir energetikos objektų statinių naudojimo priežiūros neplaniniai patikrinimai.·      

  Numatyta, jog energetikos objektų ir energetikos įrenginių, energetikos objektų statinių naudojimo priežiūra, taip pat vartotojų energetikos įrenginių planiniai patikrinimai atliekami pagal VERT pirmininko įsakymu patvirtiną patikrinimų metinį planą ir vadovaujantis energetikos įrenginių eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo akte pateiktais klausimais bei apibrėžta plano sudarymo ir atlikimo procedūra.·       

 Apibrėžta, kaip atvykęs į patikrinimo vietą VERT įgaliotas darbuotojas privalo prisistatyti įmonės (įstaigos) vadovui, savininkui arba jų atstovui.·        Įtvirtinta, jog patikrinus energetikos objektus ir įrenginius ir (ar) energetikos objektų statinius surašomas energetikos objektų ir įrenginių eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo aktas, o jeigu VERT nutarimu nėra patvirtinta patikrinimo akto forma, surašomas faktinių aplinkybių patikrinimo aktas. Apibrėžta tvarka, kaip turi būti pildomas ir pasirašomas faktinių aplinkybių patikrinimo

aktas.Išsamiai susipažinti su VERT 2022-07-21 posėdžio medžiaga galite ČIA.


Pasidalykite straipsniu
    Komentarai

    Rekomenduojami video