Top Baneris

Pratęstas paraiškų rinkimas asbesto stogams keisti

2014 gegužės 30 d.
Pasidalykite straipsniu

Gegužės 28 dieną Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu pakoreguotas Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programos (KPP) paraiškų surinkimo grafikas.

Naujame grafike numatytas papildomas paraiškų rinkimas pagal KPP priemonės „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ veiklą „Asbestinių stogų dangos keitimas“, kuris vyks nuo 2014 m. liepos 1 d. iki 2014 m. rugpjūčio 1 dienos.

Platesnė informacija www.nma.lt

Paramos paraiškų rinkimas prasidėjo kovo 17 dieną ir baigėsi gegužės 2 dieną. Per visą paraiškų surinkimo etapą pateikta 1.680 paraiškų, kuriose prašoma paramos suma siekia 10,1 mln. litų.

Iš viso 2014 metais pagal KPP veiklą „Asbestinių stogų dangos keitimas“ buvo skirta 12,3 mln. litų paramos lėšų. Kadangi prašoma paramos suma neviršija skirtų lėšų, paraiškos nebus skirstomos pagal prioritetinius kriterijus.

Pagrindiniame paraiškų rinkimo etape aktyviausiai paraiškas teikė Šiaulių (239), Vilniaus (203) ir Kauno (202) apskričių gyventojai. Mažiausiai paraiškų sulaukta iš Telšių (128), Alytaus (132) bei Marijampolės (141) apskričių.

Remiantis teisės aktais, paramos paraiškos vertinimas negali trukti ilgiau kaip 20 darbo dienų nuo paraiškų rinkimo laikotarpio pabaigos. Į šį terminą neįskaičiuojamas paklausimų, patikrų bei ekspertizės atlikimo terminas.

Pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programos veiklą „Asbestinių stogų dangos keitimas“ remiamas kaimo vietovėje esančių gyvenamųjų namų, priklausančių fiziniams asmenims, asbestinių visos stogų dangos pakeitimas.

Europos Sąjungos ir valstybės biudžeto parama galės būti skirta projektams, įgyvendinamiems kaimo vietovėje, t. y. kaime, miestelyje ar mieste, kuriame gyvena ne daugiau kaip 6.000 gyventojų. Būtina sąlyga – pareiškėjas turi būti kaimo gyventojas, kuris ne mažiau kaip penkerius metus (nepertraukiamai) iki paramos paraiškos pateikimo nuolatinę gyvenamąją vietą deklaruoja kaimo vietovėje.

Norintieji pasikeisti stogus kaimo gyventojai ne mažiau kaip dvejus pastaruosius metus (nepertraukiamai) iki paramos paraiškos pateikimo kaimo vietovėje turėjo vykdyti profesinę ir (ar) ekonominę veiklą. Šis reikalavimas nebus taikomas, jei pareiškėjas yra sulaukęs pensinio amžiaus ir (arba) gauna senatvės ar valstybinę pensiją, taip pat jei jam pripažintas 0–55 proc. darbingumas.

Pareiškėjas turėjo užtikrinti, kad investicijos bus skirtos gyvenamajam namui, kuriame jis šiuo metu deklaruoja gyvenamąją vietą. Parama projektui nebus teikiama, jeigu jo įgyvendinimo vieta – savivaldybės centras arba sodo bendrija.

2014 metais didžiausia paramos suma vienam projektui įgyvendinti negali viršyti 6.000 litų. Paramos lėšomis finansuojama iki 50 proc. visų patirtų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Tinkamoms finansuoti išlaidoms priskiriamos stogo keitimo medžiagų (stogo dangos), statybinių medžiagų, būtinų stogo dangai pakeisti, įsigijimo, asbestinių atliekų transportavimo iki šalinimo vietos ir jų šalinimo paslaugų pirkimo, projekto viešinimo išlaidos. Visi pirkiniai, už kuriuos kaimo gyventojai gaus paramą, turi būti nauji ir nenaudoti.

Per 2012-aisiais ir 2013 metais vykusius paraiškų rinkimus paramos asbesto stogams keisti kreipėsi daugiau kaip 12 tūkst. asmenų. Paramos gavėjams išmokėtos paramos suma šiuo metu viršija 36 mln. litų.

Kaip 2013 metais, paraiškos buvo renkamos ne tik Nacionalinės mokėjimo agentūros teritoriniuose skyriuose, bet ir rajonų savivaldybių centruose. Pagal iš anksto numatytą grafiką savivaldybėse buvo ne tik renkamos paraiškos, bet ir teikiamos konsultacijos, atsakoma į rūpimus klausimus, aptariami iškilę neaiškumai.

Parengta pagal www.nma.lt


Pasidalykite straipsniu
    Komentarai

    Rekomenduojami video