Top Baneris

Tinkamą asbesto turinčių atliekų šalinimą reglamentuos teisės aktais

2017 kovo 27 d.
wikipedia.org nuotr.
wikipedia.org nuotr.
Pasidalykite straipsniu

Iki šiol atliekų tvarkymo sektoriuje kenksmingoms asbesto turinčių gaminių atliekoms nebuvo skirta pakankamai dėmesio. Dažnai tokios atliekos nuguldavo pamiškėse, pakelėse arba būdavo panaudojamos kelio duobėms lopyti. Pareigingiau asbesto turinčias atliekas tvarko stogus besikeičiantys kaimų gyventojai, mat norėdami gauti paramą jie privalo deklaruoti, į kokią aikštelę pristatė asbestinį šiferį.

Aplinkos ministras Kęstutis Navickas patvirtino ateinančius ketverius metus veiksiantį Asbesto šalinimo veiksmų planą. Teigiama, kad jame numatytos teisinės, organizacinės ir ekonominės priemonės padės siekti, kad kuo daugiau tokių atliekų būtų pašalinta iš aplinkos.

Specialistai įspėja, kad visos asbesto atmainos yra pirmos kategorijos kancerogenai. Ekspertų vertinimais, Lietuvoje gali būti sunaudota apie 1 mln. tonų asbestcemenčio gaminių. Apie 96 proc. jų sudaro šiferinė stogų danga. Asbestą ir visus jo turinčius gaminius į mūsų šalį draudžiama įvežti ir naudoti nuo 2005 metų, tačiau daug jų likę sovietinio laikotarpio statiniuose.

Tikslių duomenų, kiek dabar asbesto turinčių gaminių yra privačiuose ir viešuosiuose pastatuose, savivaldybės neturi. Preliminariai skaičiuojama, kad privačiuose pastatuose yra apie 408 tūkst. tonų, viešuosiuose – apie 63 tūkst. tonų. Sąvartynuose 2015 metais, Valstybinės atliekų apskaitos duomenimis, buvo pašalinta apie 13 tūkst. t asbesto turinčių gaminių atliekų, 2014 m. – apie 18 tūkst. t, 2013 m. – apie 14 tūkst. tonų.

Asbesto šalinimo veiksmų planas numato patobulinti pavojingų atliekų inventorizavimo tvarką, skatinti asbesto turinčių gaminių atliekų surinkimo iš gyventojų infrastruktūros plėtrą, įvertinti esamus ir sukurti būtinus šių atliekų saugaus šalinimo pajėgumus, identifikuoti jų šalinimo iš aplinkos ir tvarkymo finansavimo šaltinius.

Asbesto turintiems gaminiams iš šilumos tinklų ir sistemų, daugiabučių namų ir viešojo naudojimo pastatų šalinti gali būti panaudojama ES parama, skirta pastatų energiniam efektyvumui didinti.

Gyvenamųjų namų asbestinei stogų dangai keisti kaimo vietovėse parama teikiama pagal Žemės ūkio ministerijos įgyvendinamas Lietuvos kaimo plėtros programas. Iš Klimato kaitos specialiosios programos teikiama parama fiziniams asmenims, norintiems atnaujinti individualius gyvenamuosius namus. Programos lėšomis gali būti finansuojamas ir naujo šlaitinio stogo įrengimas, įskaitant asbestinio stogo keitimą.

Asbesto šalinimo veiksmų planą įgyvendins ne tik Aplinkos ministerija ir jai pavaldžios institucijos, bet ir Žemės ūkio bei Sveikatos apsaugos ministerijos, Valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, regionų atliekų tvarkymo centrai, savivaldybės.


Pasidalykite straipsniu
Komentarai

Rekomenduojami video