Top Baneris

Švenčionys turi gerų pasiūlymų verslui

2014 kovo 18 d.
Pasidalykite straipsniu

Švenčionių rajonas – kultūros tradicijas puoselėjantis kraštas, patrauklus gyvenimui ir poilsiui. Subalansuota kaimo ir miesto plėtra, pakankama inžinerinė ir transporto infrastruktūra užtikrina verslo plėtrą bei investicinį rajono patrauklumą, gyvenimo kokybės augimą. Geranoriškų ir iniciatyvių žmonių bendruomenė aktyviai dalyvauja kuriant šiuolaikišką gyvenamąją aplinką bei socialinę infrastruktūrą, tausoja istorinį paveldą, gamtos išteklius. „Tai kraštas, į kurį norisi sugrįžti“, – neabejoja Švenčionių rajono meras Vytautas Vigelis.

Suformuotas pramonės sektorius

Siekdama pritraukti į kraštą kuo daugiau gyventojų ir investuotojų, rajono valdžia strateginiame plane numatė tokias pagrindines rajono plėtros gaires: sukurti konkurencingą rajono ekonomiką, kokybišką ir patogią gyvenamąją aplinką, suburti saugią bei aktyvią bendruomenę, siekti efektyvios rajono savivaldos.

Nuo 2011 metų savivaldybėje bemaž nesikeitė nei ekonominė, nei socialinė padėtis, todėl nereikėjo keisti ar tikslinti patvirtintą strateginį planą ir plėtros gaires.

Paprašytas įvardyti rajono privalumus siekiant pagerinti investicinę aplinką, meras V. Vigelis pirmiausia paminėjo iš dalies patogią geografinę padėtį. Rajonas yra netoli sostinės, ties Europos Sąjungos siena su viena pagrindinių užsienio prekybos su trečiosiomis šalimis partnerių – Baltarusija.

Parengti Švenčionių rajono savivaldybės, taip pat Švenčionių ir Švenčionėlių miestų bendrieji teritorijų planai sąlygoja darnią rajono plėtrą socialiniais, ekonominiais bei aplinkosauginiais aspektais.

„Pas mus gana aukštas urbanizacijos lygis, sudarantis galimybę efektyviai panaudoti socialinę ir inžinerinę infrastruktūrą. Taip pat didelis gamtinio rekreacinio turizmo potencialas, rajone gausu saugomų teritorijų, aplinka palanki kaimo turizmo ir savaitgalio poilsio paslaugų sektorių plėtrai. Rajono turizmo sektorius išsiskiria itin populiariais vandens turizmo maršrutais, mūsų patrauklus kraštovaizdis, kultūros ir istorinių objektų įvairovė, išsaugotos etnokultūros tradicijos“, – pasakojo V. Vigelis.

Labai svarbu ir tai, kad rajone suformuotas pramonės sektorius, čia aukštas veikiančių pramonės lyderių konkurencingumas rinkose, iš dalies pigi darbo jėga, palyginti su Vilniaus ar kitų šalies centrų. Neabejotinas privalumas yra gausūs miško ištekliai, sudarantys sąlygas plėtoti medienos perdirbimo sektorių.

Bazė yra, trūksta tik darbuotojų

Iš dalies nemažas nedarbo lygis, darbo vietų trūkumas, sudėtinga darbo rinka, menkai kvalifikuota darbo jėga – tai vienos opiausių Švenčionių rajono problemų. Geresnė situacija yra Pabradės mieste, kuriame veikia bendrovės „Intersurgical“ gamykla, orientuota į eksportui skirtos produkcijos gamybą. Čia dirba ne tik nemaža dalis Pabradės, bet ir kitų rajono vietovių gyventojų.

Statistikos departamento skaičiavimais, 2009 metais Švenčionių rajone gyveno 30,3 tūkst. gyventojų. Šiuo metu – apie 27 tūkst. Per artimiausius kelerius metus gyventojų skaičius savivaldybėje sumažėjo. Šią tendenciją sustiprino ekonominiai ir politiniai pokyčiai šalyje: ekonomikos nuosmukis skatina emigraciją, keičiamos motinystės pašalpos mokėjimo ir kitos sąlygos neskatina gimstamumo didėjimo. Per pastaruosius penkerius metus gimstamumas Švenčionių rajone buvo 2,5 karto mažesnis negu mirtingumas.

„Mūsų rajonas turi gerą bazę plėtoti verslą. Turime Švenčionėlių geležinkelį, buvusių pramonės įmonių teritorijas, dujų infrastruktūrą. Visa tai reikalinga verslui. Žinoma, būtina ir darbo jėga, o jos gausa pernelyg pasigirti negalime. Galbūt tai ir stabdo didelių įmonių kūrimąsi. Tačiau tai, kad esame šalia sostinės – irgi daugiau trūkumas nei privalumas siekiant pritraukti investicijų“, – sakė meras V. Vigelis. Jis patikslino, kad gyventojams sostinės kaimynystė yra naudinga, nes trūkstant darbo vietų rajone žmonės turi galimybę įsidarbinti Vilniuje, nekeisdami gyvenamosios vietos.

Nuveiktų darbų – ilgas sąrašas

Šiuo metu Švenčionių rajone įgyvendinama daug projektų, kurių bendra vertė – per 65 mln. litų. Jie svarbūs pirmiausia tuo, kad vykdomi atsižvelgiant į rajono gyventojų poreikius ir Švenčionių rajono savivaldybės 2011–2018 metų strateginiame veiklos plane numatytas rajono plėtros gaires.

Vienas didžiausių šiuo metu įgyvendinamų projektų – Švenčionių miesto Vilniaus gatvės dalies šaligatvių ir Strūnaičio gatvės rekonstrukcija. Šio projekto vertė – 8,7 mln. litų, jis bus baigtas 2015 metais.

Be to, Strūnaičio gatvėje dar vykdomi ir kiti projektai įvairių organizacijų lėšomis: įrengtas naujas apšvietimas, klojami ryšių kabeliai, atlikta daugiau kaip 5 mln. litų vertės vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstrukcija, dalyje gatvės klojami vandentiekio bei nuotekų tinklai.

Projekto „Daugiabučių gyvenamųjų namų, esančių Švenčionių m. tarp Mažosios ir A. Rymo g., atnaujinimas (modernizavimas)“ vertė – 3,8 mln. litų. Visuose namuose pakeisti langai, apšiltintos sienos, pasirūpinta apdaila, šildymo sistemos remontu. Su šiuo projektu glaudžiai susijęs kitas projektas – kompleksiškai tvarkoma daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalo, esančio Švenčionių mieste tarp Mažosios ir A. Rymo gatvių, teritorija. Projekto vertė – 3,7 mln. litų. Numatoma kompleksiškai sutvarkyti daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalo teritoriją, rekonstruoti esamas, įrengti naujas automobilių stovėjimo aikšteles, įvažiavimo kelius, nutiesti pėsčiųjų takus, įrengti apšvietimą, sporto aikštelę ir dvi vaikų žaidimų aikšteles, pasirūpinti naujais želdynais.


Pasidalykite straipsniu
    Komentarai

    Rekomenduojami video