Top Baneris

Susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo planai – pagal naujas taisykles

2014 rugpjūčio 20 d.
Pasidalykite straipsniu

Nuo rugpjūčio 20 dienos įsigaliojo aplinkos ir susisiekimo ministrų patvirtintos naujos redakcijos Susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo planų rengimo taisyklės.
Tokie planai – tai specialiojo teritorijų planavimo dokumentai, kurie numato, kaip bus išdėstyti susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros objektai, kaip jie ir gretimos teritorijos bus naudojami bei apsaugomi. Naujosios šių planų rengimo taisyklės nustato valstybės, savivaldybės ir vietovės lygmens susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo planų organizavimo, rengimo, derinimo, tikrinimo, tvirtinimo, keitimo, koregavimo ir registravimo tvarką, jų turinio ir sudėties reikalavimus, planavimo proceso dalyvių santykius. Taisyklių privalo laikytis specialiojo teritorijų planavimo organizatoriai, planų rengėjai, planavimo sąlygas rengiančios ir išduodančios, taip pat planus derinančios, tvirtinančios ir teritorijų planavimo priežiūrą vykdančios institucijos, kiti susisiekimo komunikacijų specialiojo teritorijų planavimo proceso dalyviai.

Su naujos redakcijos Susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo planų rengimo taisyklėmis galima susipažinti tinklalapyje https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=70301db0276111e4a6deb7cdea22d38c .

AM inf.


Pasidalykite straipsniu
    Komentarai

    Rekomenduojami video