Top Baneris

Statybos sektoriuje mažins korupcijos riziką, didins skaidrumą

2023 gegužės 2 d.
statybos korupija
E. Čičiurkaitė/BNS nuotr.
Pasidalykite straipsniu

Aplinkos ministras pasirašė statybos techninio reglamento „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ pakeitimus. Jais statybos sektoriuje mažinama korupcijos rizika, didinamas skaidrumas, griežtinama atsakomybė, skelbia ministerija pranešime spaudai.

Įgyvendinat 2022 m. gruodžio 22 d. priimtus Statybos įstatymo pakeitimus ir norint išplėsti konkurenciją rinkoje, subalansuoti statybos užbaigimo procedūrų kainas, statinio projekto (jo dalies) ekspertizės rangovas galės teikti paslaugas tvirtinant deklaracijos apie statybos užbaigimą ar pažymą apie statinio statybą be nukrypimų nuo esminių statinio projekto sprendinių.

Atsisakyta Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai pavestos statybą leidžiančio dokumento išdavimo funkcijos, kai to nustatytais terminais ir sąlygomis neatlieka savivaldybės administracija.

Jei tikrindama statinio projektą savivaldybės administracija nustatys, kad gali būti pažeisti esminiai statinio architektūros reikalavimai nurodyti Statybos įstatymo 5 straipsnio 1 dalyje, ji turės kreiptis į regioninę architektūros tarybą, sudaromą Architektūros įstatymo nustatyta tvarka, su prašymu įvertinti, ar statinio projektas atitinka šio įstatymo 5 straipsnio 1 dalies reikalavimus.

Taip pat atsižvelgus į 2023 m. balandžio 1 d. įsigaliojusio Vietos savivaldos įstatymo pakeitimus nustatyta, kad statybą leidžiantį dokumentą išduoda savivaldybės meras ar jo įgaliotas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas.

Norint gauti statybą leidžiantį dokumentą, teikiant prašymą per IS „Infostatyba“, dokumentai turės būti įkelti į jiems numatytas sritis, dokumentams suteikti pavadinimai turės atitikti jų turinį. Pasikeitė ir su prašymu gauti užbaigimo aktą bendruoju atveju teikiamų dokumentų sąrašas.

Patikslintos užbaigimo akto išdavimo komisijos darbo nuostatos, nurodant, ką pagal kompetenciją komisijos nariai privalo patikrinti. Aiškiau išdėstytos statybos užbaigimo akto procedūros atvejai, tokie kaip sustabdymas, komisijos darbo atnaujinimas. Nurodyta, ką pagal kompetenciją privalo patikrinti Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento, Aplinkos apsaugos agentūros atstovas.


Pasidalykite straipsniu
    Komentarai

    Rekomenduojami video