Top Baneris

Statybinių medžiagų bandymų neriboja sienos

2016 rugpjūčio 10 d.
Pasidalykite straipsniu

Medžiagų ir gaminių bandymų laboratorija „Alzida“ akredituota bandyti įvairias statybines medžiagas, tarp jų – mineralinius užpildus, betonus, dažus ir glaistus.

Laboratorijos specialistai gali atlikti fizinius (nustatomos konkrečios medžiagų ypatybės), fizinius ir mechaninius (tiriamas medžiagų stipris), cheminius bandymus (tiriamas teisės aktais reglamentuojamas chloridų, sulfatų kiekis), taip pat bandymus statybų objektuose. Pastaruosius, ypač panorę įvertinti į statybų aikštelę atkeliaujančio betono kokybę, įprastai inicijuoja patys užsakovai. Statybų aikštelėje atliekami neardomieji betono stiprio nustatymo bandymai. Statomuose objektuose gali būti atliekami ir kitų statybinių medžiagų sukibimo stiprio bandymai.

Europos Sąjungos direktyvos riboja lakiųjų organinių junginių kiekį dažuose. Šį taip pat galima nustatyti medžiagų ir gaminių bandymų laboratorijoje „Alzida“. Gamintojams laboratorijos paslaugų prireikia ir sertifikuojant statybines medžiagas – tik gavę akredituotos laboratorijos sertifikatą, jie turi teisę rengti eksploatacinių ypatybių deklaraciją.

Gamintojai, išplėtę savo veiklą į Skandinavijos šalis, irgi kreipiasi į „Alzidos“ specialistus. Ši laboratorija akredituota atlikti betono atsparumo šaldymo ir atšildymo poveikiui bandymus, atitinkančius Švedijos Karalystės standartą. Nuoseklus ir kokybiškas darbas su Švedijoje veikiančiomis sertifikavimo įstaigomis Lietuvos gamintojams palengvina įžengimą į naują rinką, taip pat sumažina sąnaudas – mat šioje šalyje atliekami bandymai labai brangūs.

Dar vienus – mechaniškai rūšiuotos medienos – bandymus „Alzidos“ specialistai atlieka laikydamiesi Australijos ir Naujosios Zelandijos standartų.


Pasidalykite straipsniu
Komentarai

Rekomenduojami video