Top Baneris

Šiferiniams stogams keisti – naujas etapas

2013 birželio 18 d.
Pasidalykite straipsniu

Nespėjusiesiems praėjusiais metais pateikti paraiškų paramai gauti keičiant senus šiferinius stogus nusiminti nereikia. Šiais metais programa tęsiama, pinigų likę pakankamai.

Visos sumos neprireiks

2011-ųjų pabaigoje Žemės ūkio ministerija (ŽŪM) paskelbė veiklos „Asbestinių stogų dangos keitimas“ pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonę „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ startą. Iki 10 tūkst. litų paramą asbestiniam stogui pasikeisti planuota paskirstyti maždaug 6 tūkst. kaimo gyventojų – jiems skirta 60 mln. litų.

2012 metų pradžioje, pradėjus rinkti kaimo gyventojų paraiškas paramai gauti, netilo kritika paramą skyrusiai ŽŪM: nepasitenkinimą kėlė, kad projektas orientuotas tik į kaimo gyventojus, piktintasi ir tuo, kad numatyta maksimali paramos suma per maža stogui pasikeisti ar kad norintiesiems ją gauti reikia atlikti krūvą popierinių darbų. Šiandien rezultatas jau aiškus: Nacionalinės mokėjimų agentūros (NMA) pateiktais duomenimis, įgyvendinami 7270 projektų, juose prašoma 45,65 mln. litų paramos. Gyventojus jau pasiekė daugiau kaip 23 mln. litų.

NMA Komunikacijos skyriaus Viešųjų ryšių poskyrio vedėja Aistė Mileikaitė atkreipė dėmesį, kad praėjusiais metais paraiškų atmesta palyginti nedaug. Kai kurie panorusieji gauti paramą tiesiog nepateikė reikalingų dokumentų, nebuvo kaimo gyventojai, prašė paramos ne gyvenamiesiems, o ūkiniams pastatams, ketino investuoti į namą, nepriklausantį pareiškėjui.

Buvo atmestos ir tokios paraiškos, kuriose prašyta paramos pakeisti sodo bendrijose esančių pastatų stogo dangą. Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programoje parama sodo bendrijų gyventojams nebuvo numatyta. Tad jie valdžios dėmesio nesulauks ir šiemet. Šiais, kaip ir praėjusiais, metais parama bus skirta tik kaimams ar miesteliams, kuriuose gyvena ne daugiau kaip 6 tūkst. gyventojų. Pretendentas gauti paramą ne mažiau kaip penkerius metus iki paramos paraiškos pateikimo nuolatinę gyvenamąją vietą turės būti deklaravęs kaimo vietovėje. Paramos negaus ir gyvenantieji savivaldybės centre. Pareiškėjas taip pat turės užtikrinti, kad investicijos bus skirtos gyvenamajam namui, kuriame jis šiuo metu gyvena.

Darbams numatė daugiau laiko

Ne vieną svajojusį pasikeisti kenksminga danga dengtą stogą praėjusiais metais, matyt, atbaidė terminas, per kurį turi būti atlikti stogo perdengimo darbai – tam buvo skirta 12 mėnesių nuo sprendimo skirti paramą priėmimo. Tačiau dėl užsitęsusios žiemos, kuri sutrukdė paramos gavėjams spėti laiku atlikti stogų keitimo darbus, į pagalbą suskubo patys valdininkai – darbų atlikimo terminas pratęstas iki 18 mėnesių. Kaip teigė NMA atstovė, paramos gavėjai projektų pratęsimo galimybe naudojasi gana aktyviai – norintiesiems pratęsti paraiškoje numatytą projekto įgyvendinimo terminą užtenka pateikti prašymą NMA.

ŽŪM atlikusi dalyvavusiųjų asbestinių stogų dangos keitimo programoje apklausą patikėjo, kad gyventojai suinteresuoti gyventi sveikoje aplinkoje.

„Ūkininkai puikiai įvertino šią paramą. Atliktos apklausos rezultatai parodė, kad daugiau kaip du trečdaliai tyrime dalyvavusiųjų (69,9 proc.) rekomenduotų kaimynui pasinaudoti priemonės „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ veikla „Asbestinių stogų dangos keitimas“, – „Statybai ir architektūrai“ sakė ŽŪM Viešųjų ryšių atstovas Vilius Rekevičius.

Tikrasis kaimo gyventojų susidomėjimas paaiškės netrukus: gegužės 13-ąją pradėtos rinkti paraiškos 2013 metų paramos laikotarpiui. Norintieji pasikeisti stogą turės reaguoti greitai: mat jiems skirta nedaug laiko – iki birželio 28 dienos.

Šiais metais norintiesiems pasikeisti kenksmingą stogo dangą numatytas naujas reikalavimas – pareiškėjas ne mažiau kaip dvejus pastaruosius metus iki paramos paraiškos pateikimo kaimo vietovėje turi vykdyti profesinę arba ekonominę veiklą. Išimtis padaryta tik pensinio amžiaus ar iš dalies darbingiems (nustatytas 0–55 proc. darbingumo lygis) kaimo gyventojams.

Vadovaujantis taisyklėmis, Europos Sąjungos ir valstybės biudžeto paramos lėšomis bus finansuojama iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti stogo keitimo išlaidų, bet ne daugiau kaip 6 tūkst. litų. Pasirodo, ankstesniu paraiškų rinkimo laikotarpiu dažniausiai prašyta panašios sumos.

Tinkamoms finansuoti išlaidoms priskiriamos stogo dangos, statybinių medžiagų, būtinų stogo dangai pakeisti, įsigijimo, asbesto atliekų transportavimo iki šalinimo vietos bei jų šalinimo paslaugų pirkimo, projekto viešinimo išlaidos. Laikomosios stogo konstrukcijos bei šiltinimo medžiagos arba medžiagos termoizoliaciniam sluoksniui įrengti nebus kompensuojamos, kaip ir statybos darbai. Patvirtinti projektai turės būti įgyvendinti per 12 mėnesių nuo sprendimo skirti paramą priėmimo dienos.


Pasidalykite straipsniu
    Komentarai

    Rekomenduojami video