Top Baneris

„Šiaulių vandenys“ objektuose bus plėtojamos saulės elektrinės

2022 balandžio 6 d.
Saulės elektrinės vandenvietėse
„Šiaulių vandenys“ nuotr.
Pasidalykite straipsniu

Brangstant energetiniams resursams, atsinaujinančių išteklių naudojimas tampa itin svarbus. UAB „Šiaulių vandenys“ pasiruošusi diegti modernias technologijas, gaminančias elektrą iš atsinaujinančių energijos šaltinių (saulės), ir taip amortizuoti energetines sąnaudas, o tuo pačiu ir vandens paslaugų kainų augimą. Žaliosios energijos gamybos įrengimams statyti bendrovė siekia maksimaliai išnaudoti nuotekų valyklos ir vandenviečių teritorijas.

Rengiama apsirūpinimo elektros energija iš saulės elektrinių galimybių studija

„Šiaulių vandenys“ siekia maksimaliai apsirūpinti elektros energija iš atsinaujinančių energijos šaltinių pagal galiojančius teisės aktus. Šiuo metu bendrovės užsakymu UAB „Ekotermija“ rengia „Apsirūpinimo elektros energija iš saulės elektrinių galimybių studiją“. Studijos tikslas – išsiaiškinti technines, teisines ir finansines apsirūpinimo elektros energija iš atsinaujinančių energijos išteklių (saulės elektrinės) galimybes ir variantus, taip pat sužinoti ekonomiškumą ir atsiperkamumą.

UAB „Ekotermija“, įvertinę galiojančius teisės aktus, nustatė, kad praktiškai neįmanoma iš saulės elektrinių, statant nutolusią ar įrengiant objektuose, aprūpinti visų įmonės objektų, gaminant 100 proc. energijos patiems. 2021 m. nuotekų valykloje iš biodujų buvo pagaminta 3.638 MWh elektros energijos ir tai sudaro 19 proc. visos UAB „Šiaulių vandenys“ sunaudotos elektros energijos.

Pirminiais skaičiavimais, UAB „Šiaulių vandenys“ valdomų objektų teritorijose prie jau suplanuotų 1.300 kW bendros galios saulės elektrinių nuotekų valykloje (500 kW), Birutės (500 kW) ir Lepšių (300 kW) vandenvietėse, maksimaliai būtų galima įrengti dar 1.800 kW saulės elektrinės parką, kurio galios būtų išdalintos bendrovės nutolusiems objektams (vandens kėlimo ir nuotekų perpumpavimo siurblinėms, administracinėms patalpoms, kt.). Jeigu būtų nustatyta, kad naudinga plėsti saulės elektrinių elektros gamybos pajėgumus, papildomai būtų galima įrengti iki 400 kW galios saulės elektrines Birutės ir Lepšių vandenvietėse.

Apskaičiuota, kad įsirengus bendros 3.500 kW galios saulės fotovoltines elektrines, kartu su dabar gaminama elektros energija iš biodujų, bendrovė pasigamintų apie 52 proc. elektros energijos iš atsinaujinančių energijos išteklių. 2021 m. bendrovėje iš viso buvo suvartota 12.208,5 MWh elektros energijos, kurios didžioji dalis (apie 58 proc.) suvartota nuotekų valykloje.

Teisinis trūkumas riboja gamintis daugiau elektros energijos

Studijos rengėjų teigimu, gamintis daugiau elektros energijos, naudojant saulės energiją, šiuo metu labiausiai riboja teisinis reguliavimas.

Nors 2022 m. kovo 31 d. priimti atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo pakeitimai ženkliai praplėtė gaminančių vartotojų sąlygas (gaminančio vartotojo elektrinės galios buvo padidintos nuo 500 kW iki 1 MW, apsirūpinant elektrinės dalį iš nutolusių elektrinių parkų galia gali būti didesnė nei objektui suteikta leistina naudoti galia ir kt.), tačiau liko sąlyga, kad viename gaminančio vartotojo objekte gali būti tik viena elektrinė, t. y. arba pastatyta elektros energiją vartojančiame objekte, arba iš nuotolinio parko. Šis teisinis trūkumas galėtų būti taip pat panaikintas, kadangi tai yra tik elektros energijos apskaičiavimo metodikos pakoregavimo klausimas, o ne techninės elektros tiekimo tinklų kliūtys.

UAB „Ekotermija“ galutinę studijos analizę turi pateikti iki vasaros. Atsižvelgiant į gautas išvadas, bendrovė priims sprendimus dėl naujų saulės elektrinių įrengimo.

Saulės elektrinė jau statoma nuotekų valykloje

 Šiuo metu, nors ir vėluodama, rangovė UAB „Ignitis“ stato 500 kW galios saulės fotovoltinę elektrinę nuotekų valykloje už 274,5 tūkst. Eur (be PVM). Projektas finansuojamas Klimato kaitos programos (ne daugiau kaip 30 proc.). Įmonė tikisi šio projekto darbus baigti iki vasaros. Planuojama, kad saulės elektrinė per metus pagamins apie 450–495 MWh elektros nuotekų valymo technologiniams poreikiams.

Artimiausiu metu, atlikus patikros procedūras nacionaliniam saugumui, UAB „Šiaulių vandenys“ pasirašys rangos sutartis dėl saulės elektrinių statybos Birutės (500 kW) ir Lepšių (300 kW) vandenvietėse.

 

Šaltinis: Šiaulių vandenys

kranas

Svarbiausios statybų, NT, inžinerijos naujienos – nepraleiskite!

[mailpoet_form id="7"]

Pasidalykite straipsniu
    Komentarai

    Rekomenduojami video