Top Baneris

Į Šiaulių centro viešąsias erdves – 6 mln. eurų investicija

2017 kovo 24 d.
„Saulės laikrodžio“ aikštė. Šiaulių savivaldybės nuotr.
„Saulės laikrodžio“ aikštė. Šiaulių savivaldybės nuotr.
Pasidalykite straipsniu

Vidaus reikalų ministerija skyrė finansavimą dviem šiauliečių inicijuotiems projektams, kuriuos įgyvendinus bus atgaivinta ir sustiprinta miesto centro viešųjų erdvių trauka, jose bus sudarytos sąlygos verslo plėtojimui.

Šiaulių miesto viešosios erdvės šiuo metu yra mažai įveiklintos – trūksta laisvalaikio, pramogų erdvių, scenos renginiams, aikštelių ir įrangos. Miesto gyventojams ir verslo subjektams nepatraukli ir centrinės miesto dalies infrastruktūra. Spręsti šias problemas ypač aktualu siekiant atgaivinti ir sustiprinti miesto traukos centrus, sudaryti sąlygas verslo plėtojimui.

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos inicijuotais projektais „Prisikėlimo aikštės, jos jungčių ir prieigų rekonstrukcija“ ir „Saulės laikrodžio“ aikštės kapitalinis remontas“ siekiama stiprinti esamus traukos centrus mieste juos modernizuojant.

Įgyvendinant pirmąjį projektą, Šiaulių miesto centre bus atlikti Prisikėlimo aikštės, jos jungčių ir prieigų rekonstrukcijos darbai. Jie apims aikštės lankytojų sambūriams bei renginiams reikalingos infrastruktūros (scenos ir renginių aptarnavimo inžinerinio statinio, viešojo tualeto) įrengimą, aikštės dangos atnaujinimą, pėsčiųjų takų pertvarkymą, universalių lauko žaidimų įvairaus amžiaus vaikams aikštelių įrengimą, antžeminės automobilių stovėjimo aikštelės įrengimą, inžinerinių tinklų tvarkymą, želdynų ir kraštovaizdžio sutvarkymą, mažosios architektūros elementų įrengimą, viešojo transporto sistemos prieinamumo tobulinimą, saugaus eismo priemonių diegimą, teritorijos pritaikymą neįgaliųjų poreikiams ir kt.

prisikelimo aikste siauliai

Prisikėlimo aikštė. Šiaulių savivaldybės nuotr.

Prisikėlimo aikštė taps naujos kokybės daugiafunkce erdve, atitinkančia darnaus miesto ir urbanistinės struktūros vystymo principus. Šiaulių miesto ir rajono gyventojai bei miesto lankytojai naudosis tvarkinga ir saugia gyvenamąja aplinka, pagerės miesto estetinis vaizdas, bus sukurta palankesnė investicinė aplinka, skatinamas ekonominis miesto vystymasis.

Įgyvendinant antrąjį projektą, bus atlikta „Saulės laikrodžio“ aikštės renovacija – atnaujinta aikštės danga, paminklo „Šaulys“ postamentas, apšvietimo infrastruktūra bei netoliese esantis įvažiavimas ir automobilių stovėjimo aikštelė, pertvarkyti pėsčiųjų takai, sutvarkyti želdynai, įrengti mažosios architektūros elementai.

Tikimasi, kad projekto įgyvendinimo metu sukurta viešoji infrastruktūra taps patrauklesnė verslo subjektams bei miesto gyventojams, pagerins Šiaulių įvaizdį, padidins miesto investicinį patrauklumą.

Pirmojo projekto įgyvendinimui skirta bemaž 5,7 mln. eurų, iš kurių daugiau nei 5,2 mln. eurų – Europos Sąjungos (ES) fondų lėšos. Antrojo – bemaž 0,6 mln. eurų, iš kurių bemaž 0,5 mln. eurų ES fondų lėšos.

Abu projektai įgyvendinami pagal Vidaus reikalų ministerijos administruojamą 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos priemonę „Didžiųjų miestų kompleksinė plėtra“. Šiai nacionalinę regioninę politiką realizuojančiai priemonei finansuoti iš viso skirta iki bemaž 150,7 mln. eurų, iš kurių bemaž 138,5 mln. eurų – ES fondų lėšos.


Pasidalykite straipsniu
Komentarai

Rekomenduojami video