Top Baneris

Seimas pritarė visuotinei Architektų rūmų narystei

2016 lapkričio 3 d.
SA archyvo nuotr.
SA archyvo nuotr.
Pasidalykite straipsniu

41 Seimo nariui pritarus, 10-čiai prieštaraujant ir 26 susilaikius, kadenciją baigiantis Seimas pritarė Lietuvos architektų rūmų (LAR) įstatymo pataisoms, kurios įteisino privalomą atestuotų architektų dalyvavimą Architektų rūmų veikloje. Taip buvo sugrąžintas prieš 10 metų, priimant Architektūros rūmų įstatymą, paskutinę akimirką eliminuotas svarbus architektų profesinės savivaldos elementas.

Pastaraisiais metais buvo ne kartą kalbėta, kad nesant visuotinio atestuotų architektų dalyvavimo, dabartiniai Rūmų pajėgumai nepakankami kokybiškai vykdyti įstatymu pavestas funkcijas – architektų kvalifikacijos bei profesinės etikos priežiūros, metodinės pagalbos architektams teikimo, jų teisių gynimo, architektūrinės veiklos monitoringo, architektūros srities atstovavimo teisėkūros procese ir kt. Kad būtų ištaisyta architektų savivaldą labai apsunkinusi klaida, ilgus metus rūpinosi ir LAR, ir Aplinkos ministerija.

Iki šiol Architektų rūmams priklausė tik apie apie 10 proc. iš visų Lietuvoje atestuotų architektų, kurių yra apie 1400. Buvo akivaizdu, kad tokia menka dalis LAR veikloje dalyvaujančių atestuotų architektų negali įgyvendinti demokratiniais principais paremtos profesinės savivaldos, todėl joje turi dalyvauti visi kvalifikaciją ir teisę savarankiškai verstis įgyję atitinkamos profesijos atstovai. Tai yra pabrėžęs ir Konstitucinis Teismas.

Įstatymo pataisas pasirašius šalies prezidentei, ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo įstatymo įsigaliojimo dienos LAR taryba ir (ar) Rūmų pirmininkas privalės sušauti Rūmų narių susirinkimą, kuriame nustatyta tvarka išrenkami nauji Rūmų valdymo ir kiti organai, patvirtinamas nario mokesčio dydis. Nario mokestį šio įstatymo pagrindu LAR nariais tapę asmenys mokės nuo Rūmų narių susirinkimo dienos Rūmų tarybos nustatyta tvarka.

„Žengtas svarus žingsnis architektūros kokybės link – Lietuvos Respublikos Seimas pritarė Architektų rūmų įstatymo pakeitimams, įtvirtinantiems visuotinį atestuotųjų architektų dalyvavimą profesinėje savivaldoje. Šiuo žingsniu buvo pripažinta architektūros, kartu – ir architekto veiklos svarba visuomenei. Turime susitelkti ir prisiimti atsakomybę už sąžiningą, profesionalią, aplinkos kokybę užtikrinančią architekto veiklą. Iki 10 metų trunkančio architektų profesinės savivaldos įkūrimo liko paskutinis žingsnis – sulaukti Lietuvos Respublikos Prezidentės pritarimo“, – paskelbta LAR svetainėje netrukus po svarbiojo balsavimo Seime.

Apie Lietuvos architektų rūmus:

LAR tikslas – užtikrinti architektūrinės veiklos skaidrumą ir kokybę, rūpintis architektų atestavimo, kvalifikacijos pripažinimo, profesinės kvalifikacijos tobulinimo, profesinės etikos standartų laikymosi klausimais, vykdyti profesinės veiklos stebėseną, atstovauti architektams santykiuose su valstybės ir savivaldos institucijomis, kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis nacionaliniu bei tarptautiniu lygiu, dalyvauti ekspertu teismuose ir kitose institucijose architektų profesinės veiklos klausimais, tenkinti ir ginti su architektūra susijusius viešuosius interesus, spręsti kitus susijusius klausimus.


Pasidalykite straipsniu
Komentarai

Rekomenduojami video