Top Baneris

Rygos laisvojo uosto megaprojektas: pradedamos investuotojų paieškos

2021 vasario 25 d.
Spilves 16102018
Projekto vizual.
Pasidalykite straipsniu

Vienas iš Rygos laisvojo uosto pranašumų, palyginti su kitais regiono uostais, yra jam priklausanti dar nenaudojama žemė, kurios didžioji dalis yra kairiajame Dauguvos krante esanti 450 ha ploto Spilvės teritorija. Į Rygos uostą įtrauktas Spilvės aerodromo ir gretimos žemės plotas leidžia šią laisvą teritoriją vertinti kaip vieną didžiausių megaprojektų plotų, esančių Europos uostuose.

Ši teritorija turi didžiulį plėtros potencialą tarptautiniams investuotojams, norintiems plėtoti savo gamybos, logistikos ar kitokį verslą Rygos uosto teritorijoje, kuriai taikomas specialus ekonominės zonos režimas.

„Norėtume, kad uoste būtų vykdoma „žalia“, aplinkai nekenksminga ir technologiškai pažangi gamyba ir (arba) logistika bei teikiamos perdirbimo paslaugos ar vykdoma kitokia aukštos pridėtinės vertės veikla, didinanti uosto jūros krovinių apyvartą, pritraukianti naujas krovinių grupes, plečianti uosto paslaugų klasterį ir kurianti sinergiją su dabartiniais uosto verslininkais ir jų teikiamomis paslaugomis“, – pabrėžia Viesturs Zeps, Rygos laisvojo uosto valdybos pirmininkas.

Nustačiusi Spilvės plėtrą kaip vieną perspektyviausių uosto krypčių, Rygos laisvojo uosto valdyba pradėjo kurti teritorijos plėtros scenarijus strateginiams investuotojams pritraukti. Plėtros koncepcijos rėmuose planuojama išanalizuoti galimas teritorijos verslų kryptis, nustatyti strategiškai ir ekonomiškai naudingiausius plėtros scenarijus, teritorijos tvarkymo mechanizmus ir finansinę struktūrą, taip pat parengti pasiūlymus ir aiškų veiksmų planą, kaip pritraukti teritorijos vystytojus ir identifikuotus vietos bei tarptautinius investuotojus.

Projekto vystymo idėją planuojama įgyvendinti bendradarbiaujant su Latvijos investicijų plėtros agentūra (LIAA). LIAA direktorius Kaspars Rožkalns: „Pastaraisiais metais Rygoje pramoninėms statyboms skirtų teritorijų sumažėjo, todėl Spilvės teritorijos plėtra turi didelį potencialą. Čia būtų galima įkurti pažangių pramonės technologijų parką, kuriame būtų derinami moksliniai tyrimai su gamyba, tačiau yra ir kitų alternatyvų“.

„Taip pat ieškosime sinergijos galimybių ir su Rygos miestu bei sostinės švietimo ištekliais, kurdami modelius, kurie galėtų skatinti kairiojo Dauguvos kranto švietimo kompetencijos centrų ryšius ir komercinį susiejimą su galimais investiciniais projektais Spilvės teritorijoje“, – teigia V. Zepss.

Pagal Rygos laisvojo uosto Plėtros programą 2019–2028 m. laisvojo uosto valdyba uosto krovinių portfelio diversifikavimą įvardijo kaip prioritetinę veiklos kryptį vykdant tolesnę plėtrą, pritraukiant naujus krovinių srautus, didinant ne energetinių tranzitinių krovinių apimtį, taip pat plėtojant iki šiol neišnaudotas uosto teritorijas, pritraukiant į neišnaudotas teritorijas su uosto funkcijomis susijusias ir (ar) nesusijusias gamybos veiklas, kurios ilgainiui Rygos uoste galėtų suformuoti platesnį pramoninių paslaugų klasterį.

Visoms laisvojo Rygos uosto teritorijoms būdingi privalumai, kuriuos suteikia palanki verslo aplinka Rygos uoste – tai ilgalaikė žemės nuoma iki 45 metų su galimybe terminą pratęsti, specialiosios ekonominės zonos režimas, suteikiantis didelių mokesčių lengvatų, ir palankios muitinės sąlygos importui, eksportui ir sandėliavimui, taip pat Rygos laisvojo uosto valdybos parama projektui reikalingos infrastruktūros, inžinerinių komunikacijų ir transporto privažiavimo kelių statybai.


Pasidalykite straipsniu
Komentarai

Rekomenduojami video