Top Baneris

Renovacijos darbų kokybe skatinami rūpintis ir patys gyventojai

2017 sausio 23 d.
SA archyvo nuotr.
SA archyvo nuotr.
Pasidalykite straipsniu

Praėjusiais metai modernizavimo darbai užbaigti daugiau kaip septyniuose šimtuose daugiabučių namų – iš viso išduota 719 statybos užbaigimo aktų.  Skaičiai rodo, kad pernai atnaujinta šimtu daugiabučių daugiau nei 2015 metais ir triskart daugiau nei 2014-aisiais. Vis dėlto dar labiau nei skaičiai statybų inspektorius džiugina gerėjanti darbų kokybė – pažeidimų nustatoma vis mažiau.

Modernizavimo darbų kokybė, žada statybų inspektoriai, ir toliau išliks svarbiausiu Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos (VTPSI) rūpesčiu. Daug dėmesio skiriama konsultavimui, bendradarbiaujama su visais statybos dalyviais, sprendžiant konkrečius tinkamo projekto sprendinių įgyvendinimo klausimus. Tokio bendradarbiavimo rezultatas – mažėjantis pažeidimų skaičius. 2015 metais surašyti 58 administracinių teisės pažeidimų protokolai, praėjusiais – 35.

Administracinės baudos – ne vienintelė priemonė, kuria siekiama užtikrinti, kad statybos darbai būtų vykdomi laikantis projekte numatytų sprendinių, reglamentų reikalavimų ir kokybiškai. Nustačius reikšmingų nukrypimų nuo statinio projekto ar statybos darbų technologijos pažeidimų, informacija apie tai pateikiama statybos pagrindinių statybos sričių vadovų atestaciją vykdančiam Statybos produkcijos sertifikavimo centrui (SPSC). Praėjusiais metais VTPSI į šią įstaigą kreipėsi dėl pažeidimus padariusių dviejų statybos vadovų, dviejų techninių prižiūrėtojų ir trijų rangovų veiklos įvertinimo.

Nors SPSC šių statybos dalyvių kvalifikacijos atestatų nepanaikino, atsakingų specialistų dėmesys – įspėjimas visiems. Tiek rangovai ir jų paskirti statybos vadovai, tiek ir statytojui (užsakovą) atstovaujantys techniniai prižiūrėtojai, privalantys kontroliuoti darbų kokybę, turi tinkamai vykdyti jiems nustatytas pareigas. Priešingu atveju jie rizikuoja bent kuriam laikui prarasti teisę dalyvauti ne tik daugiabučių modernizavimo, bet ir kitų statinių statybos procese, kur būtinas atitinkamą kvalifikaciją patvirtinantis dokumentas.

VTPSI specialistai žada – daugiabučių modernizavimo darbų kontrolė tik stiprės. Ketinama patikrinti darbų kokybę, rangovų, statybos vadovų, techninių prižiūrėtojų veiklą. Patikros atliekamos pagal praeitais metais atnaujintus specialius kontrolinius klausimynus, kuriuose nurodyti visi pagrindiniai, su modernizavimo darbų kokybe susiję, aspektai. Tai baigtinis esminius statybos ar veiklos aspektus apimančių klausimų sąrašas, į kuriuos inspektorius kartu su statybos dalyviais atsako patikrinimo metu. Šie klausimynai viešai paskelbti VTPSI interneto svetainėje, taigi, statybos dalyviai turi galimybę susipažinti su teisės aktų reikalavimais, tikrinamais aspektais ir naudoti klausimynus savikontrolei dar iki inspektorių vizito. Patikros modernizuojamų namų statybvietėse atliekamos be išankstinio perspėjimo. Taip statybos dalyviai skatinami darbų kokybę užtikrinti nuolat, o ne tik sužinojus apie būsimą patikrinimą. Operatyviai reaguojant į gyventojų skundus atliekamos ir neplaninės patikros.

Kilus įtarimų, kad darbai atliekami pažeidžiant pastato atnaujinimo (modernizavimo) projekto sprendinius ar darbų technologijos reikalavimus, gyventojai pirmiausia turėtų kreiptis į statybos techninį prižiūrėtoją. Jam nesiimant veiksmų trūkumams pašalinti – pranešti VTPSI teritoriniam padaliniui interneto svetainėje www.vtpsi.lt nurodytais kontaktais.


Pasidalykite straipsniu
Komentarai

Rekomenduojami video