Top Baneris

AM rengiasi antrajam Lietuvos bendrojo plano etapui

2018 balandžio 11 d.
bendrojo plano
Pasidalykite straipsniu

Užbaigiant įgyvendinti pirmąjį naujojo Lietuvos teritorijos bendrojo plano etapą, esamos būklės analizę, Aplinkos ministerija numato skelbti antrosios dalies – Bendrųjų sprendinių formavimo, arba koncepcijos parengimo, konkursą. Pasiūlymus teikti kviečiami Lietuvos ir užsienio šalių teritorijų planavimo specialistai.

Konkurso laimėtojas iki 2019-ųjų rugsėjo 30 d. turės parengti tekstinę, iliustracijomis papildytą šalies teritorinio vystymo viziją iki 2050 m., išskirti strategines tematines valstybės teritorijos erdvinio vystymo kryptis, nustatyti strateginių infrastruktūros objektų vietą, apibrėžti koncepcijos sprendinių rodiklius ir jų reikšmes, pildyti interaktyvų GIS žemėlapį Bendrojo plano svetainėje, vykdyti komunikaciją ir atlikti kitus specifikacijoje numatytus darbus.

Iki balandžio 13 d. 15 val. kviečiame susipažinti su numatomo pirkimo technine specifikacija, pateikti klausimus ar atsiliepimus. Aplinkos ministerija tikisi, jog iššūkį dalyvauti naujos kartos pažangaus teritorijų planavimo dokumento rengime taip pat priims specialistai, turintys inovatyvų požiūrį, žinantys naujausias teritorijų planavimo tendencijas tiek Lietuvoje, tiek Europoje, tiek pasaulyje. Klausimų, komentarų ir pasiūlymų laukiama el. paštu: dovile.montvilaite@am.lt.

LR teritorijos bendrasis planas – svarbiausias šalies kompleksinio teritorijų planavimo dokumentas. Vyriausybė jį yra palaiminusi priskirdama prie ypač reikšmingų prioritetinių projektų, kuriuo tikimasi ne tik numatyti visiškai naują ilgalaikę šalies viziją, bet ir sumažinti dabartinių strategijų skaičių, jų sprendinius integruojant į naująjį planą.

Kad planas būtų gyvybingas ir visapusiškai tvarus, jo rengimas padalytas į etapus. Pirmojo, jau įpusėjusio etapo metu, atliekama esamos šalies situacijos analizė įvairias pjūviais. Remiantis šia susisteminta medžiaga, bus parengti valstybės teritorijos erdvinio vystymo krypčių ir teritorijos naudojimo funkcinių prioritetai – bendrieji sprendiniai Lietuvai iki 2050 metų. Galiausiai bus ruošiami konkretūs sprendiniai, galiosiantys iki 2030 m., šiuos turės patvirtinti Seimas.

AM inf.


Pasidalykite straipsniu
Komentarai

Rekomenduojami video