Top Baneris

Regioniniai atliekų tvarkymo centrai įsivėlė į ginčus su Aplinkos ministerija

2016 liepos 20 d.
AM nuotr.
AM nuotr.
Pasidalykite straipsniu

Prieš keletą metų visi Lietuvoje veikiantys regioniniai atliekų tvarkymo centrai suskubo prašyti Europos Sąjungos (ES) finansavimo mechaninio biologinio atliekų apdorojimo įrenginių statybai. Gavę lėšas, jie turėjo užtikrinti, kad naujai pastatytas atliekų rūšiavimo gamyklas eksploatuotų konkurso būdu pasamdytas operatorius. Tačiau, kai panaudojant ES lėšas buvo pastatyti 9 atliekų mechaninio biologinio apdorojimo įrenginiai, regioniniai atliekų tvarkymo centrai ėmė pastarąją nuostatą ginčyti, siekia patys tapti įrenginių operatoriais ir, be abejo, gauti finansinės naudos.

Aplinkos ministro patvirtintame finansavimo sąlygų apraše veiklai „Komunalinių atliekų tvarkymo sistemų infrastruktūros plėtra – biologiškai skaidžių atliekų tvarkymo ir antrinių žaliavų surinkimo infrastruktūros sukūrimas“ regioninis atliekų tvarkymo centras galėjo gauti paramą mechaninio biologinio atliekų apdorojimo įrenginių statybai, tačiau su sąlyga, kad naujai pastatytos infrastruktūros operatorius bus kitas subjektas, išrinktas konkurso būdu. Atėjus laikui vykdyti įsipareigojimus netyla diskusijos ir vis dažniau aplinkos ministro patvirtintos finansavimo sąlygos vadinamos „perteklinėmis“.

Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA), pasitelkusi išorės ekspertų pagalbą, atliko minėto finansavimo sąlygų aprašo vertinimą ir išaiškino, kad operatoriaus funkcijas atliekant pačiam projekto vykdytojui (neatrenkant operatoriaus viešojo konkurso būdu), būtų pažeidžiami draudimo teikti valstybės pagalbą reikalavimai, kaip jie yra suformuluoti ES Sutarties 107 str. Sutartyje įtvirtintas draudimas valstybei narei iš jos valstybinių išteklių teikti bet kokią pagalbą, kuri, palaikydama tam tikras įmones, iškraipytų konkurenciją.

APVA ir ekspertų teigimu, projektų įgyvendinimo metu sukurti rezultatai yra naudojami teikti atliekų tvarkymo paslaugas, kurios laikytinos visuotinės ekonominės svarbos paslaugomis, tačiau šių paslaugų teikimas negali būti organizuojamas nekreipiant dėmesio į konkurencijos teisės reikalavimus.

Draudimas teikti valstybės pagalbą – vienas iš pagrindinių pirminės ES teisės bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų. APVA išvadoje teigiama, kad draudimas projekto vykdytojui vykdyti ekonominę veiklą, panaudojant projekto metu įsigytą įrangą, yra efektyviausias būdas eliminuoti valstybės pagalbos atsiradimo riziką. Todėl regioniniai atliekų tvarkymo centrai privalės ir toliau vykdyti finansavimo sąlygų apraše įtvirtintus reikalavimus ir viešojo konkurso būdu parinkti mechaninio biologinio atliekų apdorojimo įrenginių operatorius.

AM inf.


Pasidalykite straipsniu
Komentarai

Rekomenduojami video