Top Baneris

Po taikos sutarties kvarco klodai laikinai perleisti verslui

2017 sausio 16 d.
Jono Junevičiaus nuotr.
Jono Junevičiaus nuotr.
Pasidalykite straipsniu

Praėjusių metų rugsėjį dar ankstesnės kadencijos Seimas mėgino įteisinti statybas žemėje, esančioje ant valstybei priklausančių gamtinių išteklių klodų. Tuomet svarstyta, ar šis bandymas nesusijęs su tuo pat metu Anykščių rajone ant kvarcinio smėlio išteklių neteisėtai ręstų šiltnamių istorija. Seimo užmojams pakoreguoti Žemės gelmių įstatymą nepritarė Lietuvos karjerų asociacija, Lietuvos statybininkų asociacija, Lietuvos stiklininkų asociacija bei asociacija „Lietuvos keliai“, kurių nariai tiesiogiai priklauso nuo gamtinių išteklių gavybos.

Visgi statybų inspektoriai paskelbė apie šiltnamių ir inžinerinių statinių statybos žemės sklype Vikonių kaime, Anykščių rajone, istorijos baigtį. Buvo pasirašyta taikos sutartis tarp Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos (VTPSI) ir atsakovų – statytojo bei statybą leidžiančius dokumentus (SLD) išdavusios Anykščių rajono savivaldybės administracijos.

Abipusėmis šalių nuolaidomis išsprendus teisminį ginčą, valstybės institucijos išvengs tolesnio bylinėjimosi išlaidų, o pagal taikos sutarties sąlygas galės būti tęsiamas valstybei ir Anykščių rajono savivaldybei svarbaus investicinio projekto įgyvendinimas. Atsiradus poreikiui naudoti žemės gelmių išteklius statytojas ne vėliau kaip per vienerius metus privalės savo sąskaita pašalinti visas kliūtis.

Ginčas tarp ieškovo (VTPSI) ir atsakovų kilo dėl statinių žemės sklype ant kvarcinio smėlio klodų. VTPSI, patikrinusi SLD išdavimo teisėtumą, nustatė pažeidimų, dėl kurių šie dokumentai negalėjo būti išduoti. Iš pradžių teismo buvo prašyta panaikinti SLD galiojimą ir įpareigoti statytoją statinius nugriauti.

Vis dėlto VTPSI, atsižvelgdama į investicinio projekto didelę vertę (daugiau nei 9 mln. eurų), taip pat į tai, kad iki 2016-ųjų birželio 30 dienos į projektą jau buvo investuota beveik 3 mln. eurų ir kad jį įgyvendinus būtų sukurta 100 naujų darbo vietų Anykščių rajone, sutiko ginčą spręsti taikiai. Taikos sutarčiai neprieštaravo ir trečioji bylos šalis – Lietuvos geologijos tarnyba.

Statytojas, pasirašęs taikos sutartį, be kita ko, įsipareigoja, atsiradus poreikiui naudoti žemės gelmių išteklius sklype, savo sąskaita, ne vėliau kaip per 12 mėnesių pašalinti nuo žemės sklypo visus statinius, sutvarkyti statybvietę ir pašalinti bet kokias kitas kliūtis, trukdančias naudoti šiuos išteklius. Jeigu šis įsipareigojimas per nustatytą terminą nebus įvykdytas, statytojas privalės mokėti 60 eurų baudą už kiekvieną įsipareigojimo nevykdymo dieną. Baudos mokėjimas neatleis statytojo nuo įsipareigojimų, be to, tokiu atveju VTPSI įgis teisę statytojo lėšomis nugriauti žemės sklype pastatytus statinius ir/ar sutvarkyti statybvietę.

VTPSI, statytojo A. J. ir Anykščių rajono savivaldybės administracijos pasirašyta taikos sutartis, teismui ją patvirtinus, įsigalios nuo teismo nutarties įsiteisėjimo dienos ir turės galutinio teismo sprendimo galią.

VTPSI inf.


Pasidalykite straipsniu
Komentarai

Rekomenduojami video