Top Baneris

Pakeista teritorijų planavimo vadovų atestacijos tvarka

2014 rugpjūčio 9 d.
Pasidalykite straipsniu

Aplinkos ministerija patvirtino Teritorijų planavimo vadovų atestavimo, atestatų išdavimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir galiojimo panaikinimo ir atestavimo komisijos sudarymo tvarkos aprašo pakeitimus. Pakeitimai buvo parengti atsižvelgus į visuomeninės iniciatyvinėss grupės pasiūlymus.
„Šiais pakeitimais siekiame, kad teritorijų planavimo procesas eitų kuo sklandžiau. Nuolat sekame situaciją, diskutuojame su dirbančiais šioje srityje ir priimam reikiamus sprendimus. Perteklinė administracinė našta visuomet yra trukdis bet kokiam darbui, tad labai svarbu tokias naštas identifikuoti ir panaikinti“, – sakė aplinkos viceministrė Daiva Matonienė.
Įtvirtinta nuostata, kad inžinieriams, kurie įgijo Teritorijų planavimo vadovų atestatą iki 2013 m. gruodžio 31 d., sugrąžinama teisė rengti detaliuosius planus.
Iki šių metų galiojusioje Teritorijų planavimo įstatymo redakcijoje nebuvo numatyti teritorijų planavimo vadovams kvalifikacinių išsilavinimo reikalavimai.
Nuo sausio 1 d. įsigaliojusiame naujajame Teritorijų planavimo įstatyme nustatyta, kad vadovauti kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimui turi teisę asmuo, įgijęs aukštąjį universitetinį meno studijų srities architektūros krypties, o valstybės lygmens ir savivaldybės lygmens (išskyrus miestų savivaldybes) kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimui – ir socialinių mokslų srities visuomeninės geografijos krypties ir teritorijų planavimo krypties bei technologijos mokslų srities statybos inžinerijos krypties urbanistinės inžinerijos šakos ar lygiavertį aukštąjį universitetinį išsilavinimą. Asmuo taip pat privalo gauti Aplinkos ministerijos išduodamą veiklos atestatą pagal teritorijų planavimo dokumentų rūšis.
Aplinkos ministerija, suprasdama planuotojų teisėtus lūkesčius tęsti planavimo veiklą, pakeitė aprašą, taip, kad, nepriklausomai nuo turimo išsilavinimo, asmenys įgiję teisę rengti teritorijų planavimo dokumentus ir toliau galėtų verstis šia veikla.
Taip pat, siekiant sumažinti administracinę naštą, atsisakyta statybos inžinierių, siekiančių eiti teritorijų planavimo vadovų pareigas, profesinio žinių vertinimo profesinėse organizacijose.


Pasidalykite straipsniu
    Komentarai

    Rekomenduojami video