Top Baneris

Neteisėti statiniai bus griaunami sparčiau

2017 sausio 11 d.
pixabay.com nuotr.
pixabay.com nuotr.
Pasidalykite straipsniu

Pirmosiomis šių metų savaitėmis vykdant teismų sprendimus jau imtasi dviejų neteisėtų statinių priverstinio nugriovimo. Pirmasis šįmet pradėtas griauti pagal neteisėtą leidimą statytas, tačiau taip ir nepabaigtas, viešbutis Vilniuje. Dar vienas statinys nugriautas Vilniaus romų tabore.

Istorija romų tabore prasidėjo dar praėjusių metų pabaigoje, kuomet teismo sprendimą vykdantis antstolis leido nugriauti du medinio karkaso pastatus. Pradėjus griauti vieną jų, kito gyventoja, siekdama išvengti sąskaitos už rangovo atliekamus griovimo darbus, pasižadėjo savo jėgomis pašalinti nelegalios statybos padarinius. Taip anksčiau pasielgė ir kitų dviejų nelegalių statinių romų gyvenvietėje statytojai. Tačiau gyventoja pažado neįvykdė, pastatas nugriautas priverstinai. Iš statytojos bus išieškomos griovimo išlaidos. Dėl kitų statinių šioje teritorijoje dar nėra įsiteisėję teismo sprendimai, susiję su asmenų iškeldinimu iš pastatų, sprendimų vykdymas atidėtas, arba teismai dar nėra išdavę vykdomųjų dokumentų dėl asmenų iškeldinimo.

taboras griovimo darbai

Griaunamas statinys Vilniaus romų tabore.
AM nuotr.

Po ilgų teismų procesų 2016 m. iš viso priverstinai nugriauta 13 statinių. 140 teismų sprendimų pašalinti neteisėtų statybų padarinius įvykdė patys statytojai.

Pernai Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos (VTPSI) iniciatyva pakeistos kai kurios antstolių darbą reglamentuojančios Sprendimų vykdymo instrukcijos nuostatos neleis vilkinti neteisėtų statybų padarinių šalinimo pagal teismų sprendimus. Pakeisti vykdymo išlaidų dydžiai ir jų skaičiavimo principai. Atlikus instrukcijos pakeitimus išspręsti ir VTPSI (valstybės) išlaidų, patirtų griaunant neteisėtus statinius, operatyvaus išieškojimo iš kaltų asmenų ir antstolių darbo apmokėjimo klausimai.

Šių metų sausio 1 dieną įsigaliojus naujoms Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo nuostatoms, VTPSI privalomieji nurodymai pašalinti statybos padarinius prilyginti vykdomiesiems dokumentams ir vykdomi Civilinio proceso kodekso (CPK) nustatyta tvarka. Taigi jeigu asmuo per nustatytą privalomojo nurodymo įvykdymo terminą jo neįvykdys, VTPSI šį nurodymą perduos priverstinai vykdyti tiesiogiai antstoliui, nesikreipdama į teismą. Nuo šiol CPK taip pat numatyta galimybė dalyvaujant policijai išvesdinti asmenis iš savavališkai pastatyto statinio ir be teismo sprendimo. Teismas už sprendimo pašalinti statybos, pažeidžiant teisės aktų reikalavimus, padarinius arba VTPSI privalomojo nurodymo neįvykdymą gali statytojui skirti iki 300 eurų baudą už kiekvieną uždelstą įvykdyti sprendimą arba privalomąjį nurodymą dieną. Šios ir kitos naujos teisės aktų nuostatos gerokai paspartins neteisėtos statybos padarinių pašalinimą.

VTPSI ragina pranešti apie įtariamus neteisėtos statybos atvejus VTPSI „Karštosios linijos“ telefonu su atsakikliu (8 5) 272 1072 ar užpildžius el. pranešimo formą, www.planuojustatyti.lt pateikus el. pranešimą apie galimai savavališkas statybas, taip pat raštu A. Vienuolio g. 8, LT-01104 Vilnius. Statybas planuojantiems asmenims VTPSI primena, kad būtina vadovautis teisės aktų reikalavimais ir statybas pradėti tik įsitikinus, kad jos toje teritorijoje galimos.


Pasidalykite straipsniu
Komentarai

Rekomenduojami video