Top Baneris

Naujo Klaipėdos bendrojo plano patvirtinimui – paskutinis žingsnis

2021 rugsėjo 15 d.
klaipedos uostas
Klaipėdos m. sav. nuotr.
Pasidalykite straipsniu

Baigtos naujojo Klaipėdos miesto bendrojo plano derinimo procedūros. Sulaukus teigiamos Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos (VTPSI) išvados, nebeliko kliūčių baigiamajam etapui – plano svarstymui Savivaldybės tarybos komitetuose ir tvirtinimui taryboje.

Patikslinus sprendinius ir atlikus pakartotines viešinimo procedūras, VTPSI konstatavo, kad  Bendrojo plano tikslai, planavimo procedūros ir sprendiniai atitinka teritorijų planavimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus ir pritarė teikimui tvirtinti planą.

„Kalbame apie naują miesto kūrimo konstituciją, nubrėšiančią svarbiausias miesto vystymosi gaires dešimtmečiui į priekį. Bendrasis planas praėjo didžiulės apimties ir sudėtingus derinimo procesus, o dabar perduodamas miesto politikų svarstymui. Tikiu, kad visi suprantame šio dokumento svarbą ir susitelksime konstruktyviam darbui, kad jau netrukus taryboje galėtume tvirtinti naują bendrąjį planą ir sudaryti sąlygas naujoms investicijoms, miesto augimui ir plėtrai.

Vytautas Grubliauskas
Vytautas Grubliauskas, BNS nuotr.

Suprantama, kad tokios apimties dokumentas, apimantis praktiškai visas miesto plėtros perspektyvas bei kryptis, sulaukia įvairių vertinimų bei įvertinimų. Šiandien, jau įveikus praktiškai visą derinimų maratoną, nebeturime prabangos dar kartą stabtelėti ar stabdyti galutinio tvirtinimo proceso, tačiau kai kurių bendruomenių bei visuomenės grupių nuogąstavimai taip pat turi būti išgirsti ir ateityje pagal galimybes ieškant galimo sutarimo įgyvendinant ambicingus ambicingo miesto planus“, – sako Klaipėdos meras Vytautas Grubliauskas.

Dabar galiojantis miesto bendrasis planas yra patvirtintas 2007 m. ir jau nebeatitinka šių dienų poreikių, todėl buvo apsispręsta jį keisti. Keičiant Bendrąjį planą, atlikta esamos būklės analizė, parengta koncepcija ir atliktas strateginis pasekmių aplinkai vertinimas su viešinimo procedūromis, parengti sprendiniai, atliktas sprendinių viešinimas, dalis sprendinių viešinti pakartotinai,  derinimo metu gauta beveik 400 visuomenės pasiūlymų, į tris ketvirtadalius buvo atsižvelgta arba iš dalies atsižvelgta.  Plano  sprendiniai suderinti su 28 teritorijų planavimo sąlygas nustačiusiomis institucijomis, atliktas patikrinimas VTPSI.

Patvirtinus naująjį planą bus galima racionaliau ir įvairiapusiškiau panaudoti mieste esančių teritorijų potencialą, vykdyti plėtrą ir išvystymą, išsaugant vertingą kraštovaizdį, biologinę įvairovę, gamtos ir kultūros paveldo vertybes. Naujo plano laukia ir investuotojai, jis taip pat reikalingas Savivaldybės projektų įgyvendinimui. Patvirtinus planą bus galima tęsti pradėtus projektus dėl Šv. Jono bažnyčios atkūrimo, senelių globos namų Melnragėje statybos, sporto komplekso vietoje II-osios vandenvietės statybos, kurortinių teritorijų steigimo ir daugelį kitų Savivaldybės ir investuotojų vystomų projektų.


Pasidalykite straipsniu
Komentarai

Rekomenduojami video