Top Baneris

Nauja energetikos įrenginių tikrinimų forma

2017 vasario 20 d.
rgbstock.com nuotr.
rgbstock.com nuotr.
Pasidalykite straipsniu

Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos (VEI) šiais metais vykdydama valstybinę energetikos kontrolę taikys naujovę – energetikos įrenginių patikrinimus atliks vertindama asmenų, valdančių ir (arba) eksploatuojančių energetikos įrenginius, pateiktas energetikos įrenginių eksploatavimo atitikties deklaracijas.

Šis alternatyvus energetikos įrenginių patikrinimo būdas įtvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. 1-321 „Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. spalio 24 d. įsakymo Nr. 1-261 „Dėl Energetikos valstybinės kontrolės ir vartotojų energetikos įrenginių kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“.

Taikant šią patikrinimų formą, bus tikrinami žemos rizikos lygiui priskirti energetikos įrenginiai, kuriuos tikrinti pasirinkta atsižvelgiant į jų rizikingumo, pavojingumo pobūdį, žalos ar pavojaus asmenims, visuomenei ar aplinkai atsiradimo tikimybę, tai – ūkio subjektų – fizinių ir juridinių asmenų – valdomi ir (arba) eksploatuojami energetikos įrenginiai, priklausantys vienai iš šių energetikos įrenginių grupei:

1. elektros energijos nuo 30 kW iki 250 kW galios vartotojų įrenginiai;
2. elektros energijos gamybos įrenginiai (elektrinės) iki 100 kW įrengtosios galios, išskyrus elektros energiją gaminančių buitinių elektros energijos vartotojų įrenginius;
3. šilumos įrenginiai nuo 100 kW iki 10 MW galios, kai centralizuotai pagaminta šilumos energija tiekiama iš šilumos perdavimo tinklo;
4. šilumos įrenginiai, kai jų visų bendra galia nuo 250 kW iki 400 kW;
5. dujų įrenginiai nuo 100 kW iki 400 kW galios.

Šių energetikos įrenginių tikrinimas bus atliekamas vadovaujantis VEI viršininko 2016 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 1V-103 patvirtintame Energetikos įrenginių tikrinimo energetikos įrenginio eksploatavimo atitikties deklaracijomis tvarkos apraše nustatytais reikalavimais.

Siekdama, kad deklaravimas vyktų sklandžiai ir būtų patogus, VEI sukūrė galimybę energetikos įrenginių eksploatavimo atitikties deklaracijas pildyti ir pateikti elektroniniu būdu. Tai bus galima padaryti prisijungus prie elektroninės deklaravimo sistemos VEI interneto svetainėje. Šiuo metu atliekamas įdiegtos elektroninės deklaravimo sistemos tobulinimas. Planuojama, kad sistema pradės veikti nuo š. m. balandžio 1 d.

Tikimasi, kad šie veiklos tobulinimo ir priežiūros funkcijų optimizavimo žingsniai turės teigiamos naudos vykdant valstybinę energetikos kontrolę ir siekiant užtikrinti, kad energetikos įrenginiai būtų eksploatuojami laikantis visų reikalavimų, skatinant didesnę juos eksploatuojančių asmenų atsakomybę ir mažiau trikdant jų veiklą.


Pasidalykite straipsniu
Komentarai

Rekomenduojami video