Top Baneris

Molėtiškiai kviečiami įvertinti miesto centrinės aikštės sutvarkymo idėjas

2017 birželio 12 d.
Projekto vizual.
Projekto vizual.
Pasidalykite straipsniu

Molėtiškiai kviečiami susipažinti su Molėtų miesto aikštės ir gretimų teritorijų viešųjų erdvių sutvarkymo projektu. Projektas apima Molėtų miesto centrinę dalį – savivaldybės aikštę, pėsčiųjų zoną ir automobilių stovėjimo aikštelę ties Vilniaus g., už komercinio pastato Vilniaus g. 42 esančią automobilių stovėjimo aikštelę bei jos gretimybes (P. Cvirkos g. dalį su esama automobilių aikštele ties savivaldybės pastatu, esamą automobilių stovėjimo aikštelę su praėjimu į savivaldybės aikštę, pastatų Vilniaus g. 48 ir 46 vidiniame kieme).

Teritorijos sutvarkymas, anot projekto architektų, paremtas visos teritorijos vieningu vystymu. Teritorija yra intensyviai naudojama pėsčiųjų, čia netrūksta automobilių, tačiau stinga stovėjimo vietų. Savivaldybės aikštė taip pat naudojama dvejopai: kaip tranzitinė pereinamoji erdvė ir kaip trumpalaikio poilsio arba susibūrimų bei renginių.

Aiškinamajame rašte teigiama, jog Molėtų miesto aikštė formuojama viename lygyje be peraukštėjimų, paliekamas esamas nežymus reljefo nuolydis į Vilniaus g. pusę. Šiaurinė, vakarinė, pietvakarinė aikštės kraštinės aiškiai formuojamos gretimų pastatų ir Vilniaus g., rytinė aikštės dalis yra performuojama.

Rytinėje aikštės dalyje ties savivaldybės šiauriniu fasadu, pagal administracinio savivaldybės pastato techninį projektą, nukasamas gruntas ir formuojamas praėjimas, pravažiavimas. Nuo aikštės lygio į pastato cokolio lygį formuojamas šlaitas su epizodiškai šlaite atsirandančiais laiptais ir vandens kanalų, kriokliukų sistema. Iš automobilių stovėjimo aikštelės pusės prie prekybinio pastato aikštės kontūras formuojamas lygiai taip pat pasitelkus šlaitą. Aikštė formuojama kvadrato formos.

Projekto vizual.

Aikštė lygiagrečiai Vilniaus g. ir savivaldybės pastatui yra horizontaliai sudalyta įvairaus pločio ir tipo želdinių ir trinkelių dangos stačiakampėmis juostomis. Šios juostos dėstomos atsižvelgiant į pėsčiųjų srautus, zonavimą, naudojimo intensyvumą. Siūloma želdinių juostas formuoti skirtingame lygyje, taip suteikiant aikštei žaismingumo. Intensyviai naudojamose aikštės zonose (intensyvūs pėsčiųjų srautai, vieta renginiams) siūloma želdinius sutapdinti su aikštės dangos – trinkelių – lygiu. Poilsiu skirtas kamerines vietas formuoti iškeltomis (40–100 cm) želdinių juostomis.

Aikštėje lauko stiklines vitrinas su pašvietimu meno kūrinių ekspozicijai siūloma įrengti rytinėje aikštės dalyje dviejose zonose.

Pagal savivaldybės pastato techninį projektą, ties pastatu formuojamas privažiavimas ir praėjimas nukasant gruntą, atsiranda ryškus reljefo peraukštėjimas ir lygių neatitikimas tarp aikštės ir savivaldybės pastato lygio cokoliniame aukšte. Šioje vietoje ir teritorijos dalyje ties automobilių stovėjimo aikštele (šiuo metu čia įrengta atraminė sienutė ir laiptai) numatomas šlaitas.

Šlaitą planuojama apželdinti veja su gėlynų intarpais. Šlaite įrengiami stilizuoti laiptai, jų fragmentai ir atskiros pakopos. Laiptai – kelių tipų. Iš automobilių aikštelės pusės rytinėje dalyje formuojami laiptai pėstiesiems ir dekoratyviniai laiptai skirti formuojamam upeliui bėgančiam per laiptus. Laiptai su upeliu formuojami ir priešais savivaldybės pastatą. Aikštėje planuojama įrengti uždaro vandens sistemą. Vanduo aikštėje naudojamas trimis būdais: vandens kanalų sistema, grindinys su fontanais, kriokliukų sistema formuojamame šlaite.

Projekto vizual.

Aikštės ir gretimų teritorijų apšvietimui siūloma naudoti kelių tipų šviestuvus. Bendram aikštės apšvietimui siūloma naudoti toršerinio tipo šviestuvus greta poilsio įrenginių bei intensyviausių judėjimo zonų. Laiptų pakopose įmontuoti atskirus apšvietimo elementus. Pagrindinę automobilių stovėjimo aikštelę siūloma apšviesti aukštesniais klasikinio stiliaus šviestuvais. Taip pat numatomas respektuojantis apšvietimas savivaldybės pastatui nuo formuojamo šlaito pusės. Didesnę vertę turintys želdiniai planuojami apšviesti grindiniu apšvietimu.

Molėtų miesto aikštėje pastatytą paminklinį akmenį, skirtą žuvusiems už Lietuvos laisvę, siūloma palikti toje pat vietoje.

Teritorijos naudojamų medžiagų faktūrų, spalviniai sprendiniai betarpiškai susiję su savivaldybės administracinio pastato rekonstrukcijos techninio projekto fasadų architektūriniais ir konstrukciniais sprendiniais. Siūloma naudoti artimas ar derančias medžiagas, spalvinius derinius.

Projekto vizual.

Projektinius pasiūlymus parengęs projektuotojas – įmonė „Urbanistika“, Žalgirio g. 90, Vilnius, tel.: 8(5) 261 9024, el. paštas info@urbanistika.lt; projekto vadovė R. Rudytė Murauskienė tel.: 8-682-58010; 8-523-12453, rasa.murauskiene@urbanistika.lt.

Statytojas: Molėtų rajono savivaldybė, Vilniaus g. 44, LT 33140 Molėtai, tel.: 8-383-54761, 8-383-54-757 el. paštas: savivaldybe@moletai.lt.

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais taip pat galima Molėtų rajono savivaldybėje adresu Vilniaus g. 44, Molėtai, darbo dienomis iki 17 val., taip pat pas projektuotoją UAB „Urbanistika“ adresu Žalgirio g. 90, Vilnius, tel.:8-682-58010. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima iki viešo susirinkimo dienos.

Teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų galima raštu iki viešo susirinkimo Molėtų rajono savivaldybės administracijai arba Projektuotojui aukščiau nurodytais adresais.

Viešas susirinkimas vyks Molėtų rajono savivaldybės salėje, 2 aukšte 2017 metų birželio 28 d. 17 val.

Projekto vizual.


Pasidalykite straipsniu
Komentarai

Rekomenduojami video