Top Baneris

Geležinkelininkai nesididžiuoja triukšmaujantys

2013 vasario 27 d.
Pasidalykite straipsniu

Daugelis greta geležinkelių gyvenančių žmonių tvirtina pripratę prie traukinių bildesio, nė negirdintys jo įspėjamųjų signalų. Tačiau nemažai yra ir tokių, kuriems traukinių keliamas triukšmas – problema, su kuria kovojant praveriamos ne vienos valdžios institucijų durys. Kovoti verta – medikai tvirtina, kad veikdamas ilgą laiką triukšmas gali sutrikdyti sveikatą. Labiausiai pažeidžiama nervų sistema.

Garso lygį lemia daug dalykų

Traukinių keliamas triukšmas priklauso nuo daugybės veiksnių: paties traukinio, geležinkelio bėgių tipo, kelio nuolydžių, pylimo konstrukcijos, važiavimo greičio, režimo ir kt. Šilumvežių keliamas triukšmas yra 5–8 dBA didesnis nei keliamas vagonų. O elektriniai traukiniai sukelia 8–10 dBA mažesnį triukšmo lygį nei šilumvežis. Triukšmo lygis kinta ir priklausomai nuo šilumvežio variklio apkrovimo – ar jis važiuoja tiesiu keliu, ar į įkalnę, ar maksimaliu leistinu greičiu.

Geležinkelių transporto keliamas triukšmas ypač aktualus gyvenamosiose teritorijose. Čia jis dažniausiai viršijamas tose vietose, kur namai patenka į geležinkelio apsaugos zoną. Triukšmo lygiui įtakos turi ir pastatų konstrukcijos, langų sandarumas, želdiniai, vietovės užstatymas bei kraštovaizdis.

Lietuvos higienos normose nurodyta, kad leistinas triukšmo lygis (LTL) gyvenamųjų ir visuomeninės paskirties pastatų aplinkoje dienos metu (nuo 6 iki 18 val.) – iki 65 dBA, vakaro (nuo 18 iki 22 val.) – iki 60 dBA, o nakties metu (nuo 22 iki 6 val.) – iki 55 dBA. Nustatyta, kad didžiausias ekvivalentinio triukšmo lygis būna arti geležinkelio esančiose teritorijose (iki 30 metrų) pravažiuojant prekiniams traukiniams. Čia jis vidutiniškai siekia 72 dBA, ir LTL viršijamas 7–8 dBA. Ten pat išmatavus pravažiuojančių keleivinių traukinių keliamą triukšmą nustatyta, kad LTL viršijamas apie 3 dBA.

Priemonių yra įvairių

Mažinant akustinę geležinkelio taršą galima taikyti pasyviąsias priemones, naudojamas triukšmo vietoje, ir aktyviąsias – triukšmo šaltinyje. Svarbiausi pasyvieji būdai, naudojami geležinkelio triukšmo aplinkai daromam poveikiui sumažinti, yra akustinės sienelės, dirbtinės kliūtys (pylimai), želdiniai, langai. Šios priemonės dažniau diegiamos modernizuojant senus ar statant naujus geležinkelius.

Šiuo metu įmonės „Lietuvos geležinkeliai“ vykdomame geležinkelio linijos Vilnius–Kaunas modernizavimo projekte, kurį įgyvendinus traukiniai galėtų važiuoti iki 160 kilometrų per valandą greičiu, triukšmo prevencijai skiriamas ypatingas dėmesys. Projektuojant buvo parengtas esamo ir būsimo traukinių eismo skleidžiamo triukšmo modelis. „Atsižvelgiant į šio tyrimo metu nustatytą triukšmo sklaidą, jo dydį bei šalia esančius gyvenamuosius namus, kiekvienai konkrečiai situacijai numatytos atitinkamos specialiosios priemonės: akustinės sienelės, triukšmą izoliuojantys langai, želdiniai. Jos skirtos užtikrinti leistinas normas“, – komentavo „Lietuvos geležinkelių“ Geležinkelių infrastruktūros direkcijos Projektų valdymo tarnybos Kelių projektų skyriaus vyr. specialistas Aldas Milišiūnas.

Daugiau skaitykite žurnale…


Pasidalykite straipsniu
Komentarai

Rekomenduojami video