Top Baneris

Lietuvos automobilių kelių direkcija pertvarkoma į valstybės įmonę

2019 liepos 10 d.
Lietuvos automobilių kelių direkcija
Susisiekimo ministerijos nuotr.
Pasidalykite straipsniu

Siekiant racionaliau naudoti valstybės biudžeto lėšas, užtikrinti efektyvesnį valdymą bei pritraukti investicijų šalies transporto infrastruktūrai tobulinti ir plėtoti, biudžetinę įstaigą Lietuvos automobilių kelių direkciją prie Susisiekimo ministerijos numatoma pertvarkyti į valstybės įmonę. Tokiam Susisiekimo ministerijos siūlymui šiandien pritarė Vyriausybė.

„Nauja teisinė forma gerokai išplės Kelių direkcijos veiklos galimybes, leis jai efektyviau planuoti savo veiklą. Pavyzdžiui, pritraukus kompetentingus specialistus, valstybės įmonė galės pati atlikti automobilių srautų modeliavimą, kurį dabar perka iš išorės; ne išorinių konsultantų, o savo jėgomis galės vertinti kelių būklę, kas leis racionaliau skirstyti lėšas. Šie pokyčiai leis Kelių direkcijai greičiau atlikti suplanuotus darbus, kelių infrastruktūroje pritaikyti modernias technologijas, taip pat mažesnėmis lėšomis pasiekti normatyvinius kokybės reikalavimus. Planuojama, kad ateityje šie pokyčiai leis be papildomo finansavimo atlikti iki 10 proc. daugiau darbų“, – sako susisiekimo ministras Rokas Masiulis.

Ministro R. Masiulio teigimu, valstybės įmonės statusas taip pat užtikrins galimybę Kelių direkcijai greitai ir efektyviai įgyvendinti Europos Sąjungos direktyvas dėl perėjimo nuo vinječių prie kelių rinkliavos (angl. e-tolling) sistemos.

Po pertvarkos Kelių direkcijos misija išliks ta pati – kurti ir užtikrinti visuomenei saugų, patogų, nekenksmingą aplinkai, išmanų susisiekimą Lietuvos keliais. Vienintele įmonės savininke ir toliau bus valstybė.

Tapusi valstybės įmone, Kelių direkcija toliau vykdys specialiuosius valstybės įpareigojimus, nesikeis pagrindiniai jos veiklos tikslai: organizuoti ir vykdyti valstybinės reikšmės kelių ir atkūrimą, priežiūrą ir plėtrą, užtikrinti saugias eismo sąlygas valstybinės reikšmės keliuose bei Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų naudojimą.

Nauja teisinė forma Kelių direkcijai suteiks galimybę kelių plėtrai ir priežiūrai naudoti ne tik valstybės biudžeto lėšas, bet ir papildomus finansavimo išteklius – palankiausiomis sąlygomis naudoti tarptautinių finansų institucijų paskolas, obligacijas bei kitas tarptautinės finansų rinkos priemones.

Be to, Kelių direkciją pertvarkius į valstybės įmonę tikimasi į ją pritraukti ir išlaikyti joje aukštos kompetencijos inžinierius ir ekspertus, kurių samdos ir išsaugojimo galimybes šiuo metu riboja darbo apmokėjimo biudžetinėse įstaigose nustatymo tvarką reglamentuojantys teisės aktai.

Įregistravus valstybės įmonę, jos veikla bus plėtojama pagal Susisiekimo ministerijos ir įmonės valdymo organų patvirtintą strateginį veiklos planą bei metinius planus. Naujas įmonės statusas leis Kelių direkcijai tapti Lietuvos kelių infrastruktūros planavimo ir plėtros kompetencijų centru, kurio paslaugomis galės naudotis partneriai – savivaldybės ir kaimyninių šalių institucijos. Šiai veiklai bus panaudota įstaigos komandos sukaupta kompetencija kelių plėtros planavimo, dangos būklės vertinimo, transporto srautų modeliavimo, kelių plėtros projektų rengimo ir valdymo, darnaus judumo planavimo ir organizavimo bei saugaus eismo priemonių įgyvendinimo srityje.

Susisiekimo ministerijos inf.


Pasidalykite straipsniu
Komentarai

Rekomenduojami video