Top Baneris

Kyla abejonių dėl Teritorijų planavimo normų pakeitimo projekto

2015 vasario 2 d.
Pasidalykite straipsniu

Šilutės rajono savivaldybės administracija išnagrinėjo Lietuvos savivaldybių asociacijos 2014-12-31 pateiktą derinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos parengtą Teritorijų planavimo normų, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014-01-02 įsakymu Nr. D1-7 „Dėl Teritorijų planavimo normų patvirtinimo“, pakeitimo projektą (toliau – projektas) ir pateikė ne vieną pastabą.

Atkreiptas dėmesys į tai, kad Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014-01-02 įsakymu Nr. D1-7 patvirtintos Teritorijų planavimo normos (toliau – TP normos) buvo parengtos labai skubotai ir labai nekokybiškai. Paskutinę 2013 metų darbo dieną (gruodžio 31 diena) Teritorijų planavimo normų projektas per Lietuvos savivaldybių asociaciją buvo išsiųstas visoms Lietuvos savivaldybėms „susipažinimui“. Pirmą 2014 metų darbo dieną (sausio 2 dieną) TP normos jau buvo patvirtintos. Be jokių pastabų, derinimų ir pasiūlymų.

Nepraėjus nė metams po jų patvirtinimo, TP normos yra iš esmės keičiamos, beveik dvigubai padidinant jų apimtį: galiojančiose TP normose yra 36 punktai, o keičiamame projekte bus jau 67 punktai.

  1. TP normos 2014-01-02 buvo patvirtintos nesudarius realios galimybės susipažinti su jomis dar šio projekto rengimo metu ir pareikšti pastabų dėl šio projekto, todėl dabar pastabų yra ne tik pateiktam derinti projektui, bet ir visoms šiuo metu galiojančioms  Teritorijų planavimo normoms. Iš esmės nepataisius esamos, galiojančios TP normų redakcijos, teikti pastabas dabartiniams jų pakeitimams paprasčiausiai nėra prasmės, nes pakeitimuose kartojasi visos galiojančių TP normų „blogosios“ sąvokos, „blogieji“ terminai, nesąryšiai, klaidos, neatitikimas ir prieštaravimas galiojantiems Teritorijų planavimo bei Statybos įstatymams. Padidėjus beveik dvigubai TP normų apimčiai, proporcingai, beveik dvigubai, padidėja ir nesąryšių, klaidų kiekis jose.
  2. Negali būti „rekomendacinių normų“, todėl iš esmės taisyti TP normas reikėtų pradėti nuo pat 1 punkto, kuriame teigiama, kad Teritorijų planavimo normos „…nustato privalomus ar rekomendacinius teritorijų planavimo kiekybinius ir kokybinius reikalavimus ir jų rodiklius (dydžius), taikomus rengiant teritorijų planavimo dokumentus“. Dėl nustatomų „privalomų reikalavimų“ – viskas aišku. Tačiau TP normomis nustatomi „rekomendaciniai reikalavimai“ yra tik teisiškai neprivalomi patarimai ar pasiūlymai, kurių paprasčiausiai galima nepaisyti. Kam tada iš viso reikalingos tokios rekomenduojamų, neprivalomų patarimų ar pasiūlymų TP normos?
  3. Negana to, kad galiojančių TP normų 1 punkte teigiama, kad Teritorijų planavimo normos „…nustato privalomus ar rekomendacinius teritorijų planavimo kiekybinius ir kokybinius reikalavimus ir jų rodiklius (dydžius), TP normų 3 punkte jau teigiama, kad tie rekomendaciniai reikalavimai (o kaip su jų rodikliais (dydžiais)?), nurodo tik „orientacinius parametrus“ (kas tai yra?), kurie dar „…gali būti modifikuojami, atsižvelgiant į specifines konkrečios planuojamos teritorijos savybes“. Kaip su tokiomis neprivalomomis „rekomendacijomis“, kurios yra tik „orientaciniai parametrai“, kurie savo ruožtu dar „gali būti modifikuojami“, dirbti, kaip juos taikyti?.

    Pasidalykite straipsniu
    Komentarai

    Rekomenduojami video