Top Baneris

Kvietimas kurti Klaipėdos miesto rytinės dalies vystymo viziją

2018 rugsėjo 4 d.
Kūrybinių dirbtuvių
Pasidalykite straipsniu

Lietuvos architektų sąjungos Klaipėdos apskrities organizacija kviečia architektus ir visuomenę dalyvauti Klaipėdos miesto rytinės dalies vystymo idėjų kūrybinėse dirbtuvėse, kurių metu komandos parengs tolesnės teritorijos plėtros idėjas su sprendinius paaiškinančia medžiaga – schemomis, eskizais ir analogais. Šias idėjas Klaipėdos miesto savivaldybės administracija numato naudoti kaip rekomendacinę medžiagą tolesniam teritorijos vystymui.

Renginio tikslas

Kūrybinių dirbtuvių tikslas supažindinti visuomenę su rytinės Klaipėdos miesto dalies teritorijos plėtros galimybėmis, probleminėmis situacijomis plėtojant susisiekimo infrastruktūrą akcentuojant procesų koordinavimo būtinybę bei informuoti visuomenę apie Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos pradedamą rengti Klaipėdos miesto rytinės dalies B teritorijos (tarp Pajūrio g., Kelio A13, Liepų g. ir Danės upės) susisiekimo infrastruktūros vystymo specialųjį planą.

Dalyviai

Keturios komandos po 3–4 žmones. Komandas gali sudaryti architektai, architektūros studentai, visuomenės atstovai, jaunimas.

Kūrybinių dirbtuvių rezultatai

Kūrybinių dirbtuvių metu dalyvaujančios komandos parengs tolesnės teritorijos plėtros idėjas su sprendinius paaiškinančia medžiaga: schemomis, eskizais ir analogais, kurios bus naudojamos kaip rekomendacinė medžiaga tolimesniam teritorijos vystymui.

Numatomas rezultatų aptarimas ir pristatymas visuomenei skirtame renginyje, taip pat parengtų vizijų ekspozicija ir leidinys.

Renginio grafikas (prelimenarus)

iki 2018-09-10 – Dalyvių registracija
2018-09-14 – Kūrybinės dirbtuvės
2018-09-21 – Pristatymas visuomenei ir vieša ekspozicija

Vieta: LASKAO (Bažnyčių g. 6-1, Klaipėda)

Dalyvių registracijos anketa.

Renginio organizatoriai: Lietuvos architektų sąjungos Klaipėdos apskrities organizacija, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Urbanistinės plėtros departamento Urbanistikos skyrius.

Renginio koordinatoriai: Laima Čijunskaitė, Aurimas Baužys.

Kontaktai: laskao.klaipeda@gmail.com


Pasidalykite straipsniu
Komentarai

Rekomenduojami video