Top Baneris

Kvalifikuota techninė priežiūra – būtinybė ar prabanga?

2014 vasario 6 d.
Pasidalykite straipsniu

Viešoji įstaiga Technikos priežiūros tarnyba (TPT) turi didesnę kaip 20 metų patirtį, kurią įgijo atlikdama potencialiai pavojingų įrenginių privalomąją priežiūrą kaip nepriklausoma kontrolės įstaiga. Be to, tarnyba jau daugiau kaip 10 metų dirba kaip paskelbtoji (notifikuotoji) įstaiga, atlikdama potencialiai pavojingų įrenginių atitikties vertinimą. Šis pagal daugumą Europos Bendrijos Tarybos direktyvų apima ir įrenginių projektus, gamybą bei atitikties vertinimą.

TPT pastebi, kad daugeliu atvejų užsakovui (įrenginių savininkui) būtų pigiau kreiptis į atitinkamus konsultantus (ekspertus) įvairiems klausimams spręsti (ypač statant ir įrengiant naujas katilines). TPT patirtis rodo, kad dauguma naujas katilines projektuojančių asmenų nelabai išmano arba yra tik iš dalies susipažinę su Slėginių įrengimų techniniu reglamentu, kuriuo Lietuvoje perimta Europos Bendrijos ir Tarybos direktyva 97/23/EB „Slėginiai įrenginiai“, apimanti reikalavimus katilams, slėginiams indams, slėginiams vamzdynams projektuoti, gaminti ir atitikčiai įvertinti, kai jų slėgis viršija 0,5 baro. Tą patį galima pasakyti apie kitas direktyvas, perimtas techniniais reglamentais Lietuvoje.

Projektuose neatspindima, kad pagamintas įrenginys turi būti pažymėtas CE ženklu (kai kuriais atvejais ir identifikaciniu notifikuotos įstaigos numeriu) ir turėti atitikties deklaraciją. Dažnai nenurodomos arba labai nekvalifikuotai nurodomos įrenginių kategorijos, atitikties vertinimo moduliai, rizikos vertinimas, medžiagų suvirinimo, suvirinimo kokybės, kontrolės, apimties ir t. t. reikalavimai. Daugeliu atvejų projektuose nepateikiamos nuorodos į norminių teisės aktų reikalavimus. Nenumatoma, kaip įrenginiai bus prižiūrimi, remontuojami. Įrenginių montavimo ir naudojimo instrukcijos kartais būna labai nekonkrečios ir trumpos, neatspindimi reikalavimai, nurodyti direktyvose bei standartuose. Tokių klausimų ir problemų iškyla tik baigus įrenginių montavimo darbus ir pripažinus juos tinkamais naudoti. Dauguma atvejų nesilaikoma Garo ir vandens šildymo katilų įrengimo ir saugaus eksploatavimo taisyklių 257–259 punktų reikalavimų. Čia teigiama, kad gamintojas (montuotojas) turi atlikti katilo agregato atitikties vertinimą pagal Slėginių įrenginių techninį reglamentą. Be to, vadovaujantis šiuo ir kitais reglamentais naujuose objektuose gali būti montuojami ne tik Valstybės registre registruojami potencialiai pavojingi įrenginiai, bet ir į Valstybės registrą nepatenkantys įrenginiai, kurių dauguma turi atitikti tam tikro reglamento reikalavimus.

Kaip matyti, tam, kad būtų saugiai ir kvalifikuotai sumontuoti įrenginiai, turi būti vykdoma specialiųjų darbų priežiūra. Ją turi atlikti patyrę ir kompetentingi specialistai, išmanantys naujausius norminių teisės aktų reikalavimus.

Nuo šių metų pradžios TPT jau teikia kompleksinės techninės priežiūros paslaugas, apimančias bendrųjų statybos ir specialiųjų darbų dalis, taip pat potencialiai pavojingų įrenginių priežiūrą, atitikties vertinimą.

„Po įvykių Rygoje daug kas rimčiau pradeda vertinti techninę priežiūrą, darbų ir medžiagų kokybės kontrolę“, – sakė TPT generalinis direktorius Rimantas Baravykas. Laiku pastebėtas trūkumas ar problema saugo mūsų gyvybę ir pinigus. Po šio atsitikimo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija irgi ėmėsi atitinkamų priemonių statybos priežiūrai pagerinti. Minčių apie kompleksinę techninę priežiūra kyla, kai atsitinka nelaimė. TPT generalinio direktoriaus pavaduotojui technikai Algimantui Kleinui įsimintina 2010 metais Biržuose įvykusi avarija, kai sprogus savos gamybos kietojo kuro vandens šildymo katilui žuvo trys bendrovės darbuotojai.

Technikos prie¸i?ros tarnyba

Ištyrus avarijos priežastis nustatyta, kad savos gamybos kietojo kuro vandens šildymo katilą pagamino ir sumontavo nekompetentingi asmenys, nebuvo parengtas tam tinkamas projektas, nesilaikyta norminių teisės aktų reikalavimų, dėl to ir įvyko tragedija. Kad kietuoju kuru kūrenami karšto vandens katilai gali sprogti ir pridaryti žalos žmonėms bei aplinkai, įrodo šis įvykis: dėl tokio pobūdžio priežasties 2013 metų gruodžio 1 dieną Raseinių rajono Gėluvos kaime įsikūrusioje medienos apdirbimo įmonėje buvo sužeisti 2 žmonės ir sugriautas pastatas.

Eksploatuojant potencialiai pavojingus įrenginius privaloma išvengti jų keliamos grėsmės žmonėms ir maksimaliai sumažinti daromą žalą aplinkai bei turtui. Ne mažiau svarbu visu eksploatavimo laikotarpiu užtikrinti saugų įrenginių darbą, išvengiant neplaninių sustojimų ir avarijų.

Pasaulinė praktika jau seniai įrodė, kad potencialiai pavojingų įrenginių statyboms būtinas kompleksinis sprendimas, reikalaujantis kompleksinės techninės priežiūros nuo pirkimo, projekto specifikacijų rengimo iki objekto paleidimo eksploatuoti. Todėl akivaizdu, kad bendras paslaugų paketas užtikrina sklandų įrenginių darbą, leidžia išvengti netikėtų prastovų ir skaudžių padarinių.

www.tpt.lt


Pasidalykite straipsniu
    Komentarai

    Rekomenduojami video