Top Baneris

Kuriama darbo grupė Statybos ir Architektūros įstatymams tobulinti

2022 liepos 27 d.
565 b2424c19ebb494545cbf1cf9e65ff07b
Pasidalykite straipsniu

Aplinkos ministerija, atsižvelgusi į Specialiųjų tyrimų tarnybos pastabas dėl statybų užbaigimo tvirtinimo funkcijos perdavimo privatiems subjektams ir Vilniaus miesto savivaldybės veiklos organizuojant statybą leidžiančių dokumentų išdavimą, formuoja darbo grupę teisės aktų pakeitimams parengti.

Joje planuojama ieškoti būdų tobulinti Statybos ir Architektūros įstatymus, eliminuojant įžvelgiamas korupcijos rizikas ir kartu suteikiant savivaldybėms reikiamus įrankius kuriamos aplinkos kokybei užtikrinti.

„Esmė yra Statybos įstatymo nustatytos procedūros, kuriose STT mato įvairių rizikų. Numatome peržiūrėti ir Architektūros įstatymą, panagrinėti, ar jame nereikia kokių nors papildomų priemonių. Jeigu savivaldybė pati sau imasi kurti taisykles, galbūt jų tikrai trūksta. Daug įvairių taisyklių, reikalavimų yra norminiuose teisės aktuose, taip pat jie gali būti nustatomi teritorijų planavimo dokumentuose, bet gal to nepakanka. Ministerijos pozicija – turime nustatyti tokias taisykles, kad visoje Lietuvoje vienodai, skaidriai būtų organizuojami šie procesai“, – komentuoja aplinkos viceministrė dr. Daiva Veličkaitė-Matusevičė.

Antikorupcinio vertinimo metu STT pastebėjo, kad atnaujintame Statybos įstatyme nepakankamai aiškiai apibrėžti atvejai, kada statybos turėtų būti užbaigiamos surašius deklaraciją, o kokiais atvejais – Statybos inspekcijai patvirtinus statybos užbaigimo aktą. Be to, deklaracijų apie statybų užbaigimą tvirtinimo funkciją perdavus privatiems subjektams, teisės aktuose nėra papildomai reglamentuoti galimų interesų konfliktų prevencijos aspektai.

STT atkreipė dėmesį, kad dalis ekspertizės rangovų įmonių, į kurias galima kreiptis dėl deklaracijų apie statybos užbaigimą tvirtinimo, tuo pat metu yra ir statytojus jungiančių asociacijų nariais. Nustatyta, kad nenumatyta pareiga, tvirtinant deklaraciją apie statybos užbaigimą, apsilankyti vietoje siekiant nustatyti, kad statinys atitinka teisės aktų reikalavimus, neįtvirtinti konkretūs procedūros atlikimo terminai, nereglamentuota paslaugų kaina.

Įvertinusi Vilniaus miesto svaivaldybės veiklą išduodant statybos leidimus, STT siūlo inicijuoti teisės aktų pakeitimus, nustatant aiškius paskirties reikalavimus pastatams. Siūlomatobulinti ir konkretizuoti Architektūros įstatymo 11 straipsnyje nustatytus architektūros kokybės kriterijus, įvedant tam tikrus rodiklius ar, pagal galimybes, apskaičiuojamas reikšmes, neprieštaraujančias galiojantiems teisės aktams bei techniniams reglamentams.

Buvo išsiųsti kvietimai Specialiųjų tyrimų tarnybai, Lietuvos savivaldybių asociacijai, Vilniaus miesto savivaldybei, Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai, projektuotojų, architektų, nekilnojamojo turto vystytojų asociacijoms, su prašymu deleguoti savo atstovus į šią darbo grupę.

Pasak aplinkos viceministrės, papildomų įrankių bus ieškoma diskutuojant tiek darbo grupėje, tiek platesnėje auditorijoje. Artimiausiu metu planuojama surengti viešą diskusiją apie projektavimo ir statybos procedūras, kuriose STT įžvelgia korupcijos riziką, visoms suinteresuotoms visuomenės grupėms. Į ją bus kviečiami įsitraukti šio sektoriaus specialistai, socialiniai partneriai, visuomeninių, nevyriausybinių organizacijų nariai ir išsakyti nuomonę, ar tikrai reikia pokyčių ir kokių, pateikti savo siūlymus.


Pasidalykite straipsniu
    Komentarai

    Rekomenduojami video