Top Baneris

Klaipėdos Vasaros estradai – galimybių studija

2014 kovo 29 d.
Pasidalykite straipsniu

Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos Kolegija dar 2013 m. lapkričio 21 d. pritarė administracijos darbo grupės, nagrinėjusios Vasaros koncertų estrados sutvarkymo ir panaudojimo galimybes, rekomendacijoms dėl trumpalaikės ir ilgalaikės objekto naudojimo ir priežiūros perspektyvos bei galimybių studijos parengimo.

Vasaros estrados modernizavimo ir panaudojimo galimybių studija turi atsakyti į klausimus: kokias rekreacines, komercines ar panašaus pobūdžio paslaugas galima būtų teikti sklype, kuriame yra Vasaros estrada, ir kas galėtų užsiimti šia veikla; ar dėl planuojamų naujų veiklų (rekreacinių, komercinių ir pan.) reikėtų keisti žemės naudojimo paskirtį; kokie galimi siūlomų idėjų įgyvendinimo būdai (objekto nuoma, pardavimas, modernizavimas taikant viešojo ir privataus sektoriaus partnerystės principą ir pan.); koks tūrėtų būti Vasaros estrados veiklos ir valdymo modelis ir pan.

Rengiant galimybių studiją turėtų būti atsižvelgta į Latvijos, Estijos ir kitų valstybių gerąją patirtį realizuojant panašių objektų modernizavimo projektus.

Dabartinė Klaipėdos Vasaros estrados būklė bei nedidelis jame organizuojamų renginių skaičius (2011–2013 m. laikotarpiu Vasaros estradoje buvo suorganizuoti vidutiniškai 5 renginiai per metus) netenkina visuomenės interesų: estrada yra netinkama eksploatuoti, joje sudėtinga planuoti didesnius renginius, dalis medinių suoliukų yra visiškai supuvę arba sulūžę. Todėl darbo grupė pasiūlė estrados išlikimo ir tolesnio panaudojimo klausimus spręsti dviem kryptimis:

  • likviduoti esamą blogą būklę, sutvarkyti aplinką, pasirengti 2015 metų renginių sezonui;
  • numatyti Vasaros estrados panaudojimo galimybes 2016–2020 metais, galutinai apsisprendžiant dėl Vasaros estrados paskirties ateityje.

Įgyvendinant darbo grupės siūlymus, dar šiais metais bus išmontuoti ir išvežti sulūžę, supuvę Vasaros estrados suoliukai, sutvarkyta aplinka, įrengtos objekto apsaugos priemonės (vaizdo stebėjimo kameros). Taip pat ketinama parengti Vasaros estrados veiklos programą 2015 metams, numatant joje ne tik kultūros (Moksleivių dainų šventė, Tarptautinis chorų čempionatas, Valstybinės šventės ir pan.), bet ir sporto, jaunimo užimtumo, kitokių projektų įgyvendinimą. Formuojant 2015 metų biudžetą, bus siekiama numatyti lėšas Vasaros estrados daliniam sutvarkymui, kuris apimtų demontuotų medinių suoliukų pakeitimą naujais.
Planuojamų darbų kaina – 108 902 Lt.


Pasidalykite straipsniu
    Komentarai

    Rekomenduojami video