Top Baneris

Saugomose teritorijose reglamentuojama net informacinių skydų estetika

2017 balandžio 5 d.
Pasidalykite straipsniu

Pavasarį lankytojų vis dažniau sulaukia nacionaliniai ir regioniniai parkai, kuriuose dėmesio, priešingai, nei kraštovaizdį stebint pro automobilio langą, neblaško reklamos stendai, skydai ar vitrinos (išskyrus Europos Sąjungos paramos stendus, įrengtus prie objektų). Panaši praktika vyrauja Vakarų Europoje, kur pakelėse, be kelio ženklų, galima pamatyti tik informaciją apie vertingus gamtos, kraštovaizdžio ar kultūros paveldo objektus. Lietuvoje pakelėse net ir viename kilometre suskaičiuojama po 10 reklamai skirtų statinių, neretai tampančių pagrindine kraštovaizdžio dominante. Tarp Vilniaus ir Kauno reklamos stendų suskaičiuojama apie 160.

Reklamos stendų įrengimas pakelėse reglamentuotas mažai, detaliau aprašyta Saugomų teritorijų smulkiųjų kraštovaizdžio elementų – tvorų, reklamos skydų – architektūrinė raiška. Nors, Saugomų teritorijų tarnybos Teisės ir personalo skyriaus vyriausiosios specialistės Rimos Baradokaitės-Greimienės teigimu, statinių statybą saugomose teritorijose reglamentuojančiuose valstybinių parkų apsaugos reglamentuose smulkiesiems kraštovaizdžio elementams skirta ne per daugiausia dėmesio, vietos interpretacijoms čia kur kas mažiau.

Pavyzdžiui, Anykščių regioninio parko apsaugos reglamente įtvirtinta sąvoka „mažieji kraštovaizdžio architektūros įrenginiai ir statiniai“, kuriais laikytini informacijai skirti įrenginiai – skydai, stendai, informaciniai ženklai ir riboženkliai – turi būti projektuojami, statomi, rekonstruojami ar kapitališkai remontuojami, laikantis atitinkamo etnografinio regiono architektūros ir planavimo tradicijų.

Informacinių, reklamos skydų, stendų pastatymo vieta derinama su Regioninio parko direkcija. Informacijos ir reklamos skydus ar stendus draudžiama kabinti ar kitaip tvirtinti ant medžių, gamtos ir kultūros paveldo objektų, įrengti juos paveldo objektų vizualinės apsaugos zonose, išskyrus informacinius stendus apie pačius gamtos ir kultūros paveldo objektus.

Žemaitijos nacionalinio parko naujai rengiamuose nuostatuose įtvirtintas nuostatas, kad mažieji kraštovaizdžio architektūros įrenginiai ir statiniai turi atitikti Žemaitijos etnografiniam regionui būdingas medžiagas, formas, spalvas, tūrius.


Pasidalykite straipsniu
Komentarai

Rekomenduojami video