Top Baneris

Kas dešimtas skundas dėl statybos ir teritorijų planavimo – pagrįstas

2014 vasario 11 d.
Pasidalykite straipsniu

Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos 2013 metais gavo 4517 skundų ir pranešimų, susijusių su statyba (4036 skundai) ir teritorijų planavimu (481 skundas). Išnagrinėjus skundus, maždaug kas dešimtas pripažintas pagrįstu.

Lyginant 2013 ir 2012 metų skundų statistiką, didelių pokyčių nematyti. Beveik nesikeičia ir skundžiami veiksmai: statyba vykdoma be privalomojo statybą leidžiančio dokumento, nesilaikoma minimalių atstumų iki sklypo ribų, statybos darbų vykdymas neturint sklypo ar statinio bendraturčių sutikimų, inžinerinių statinių statyba valstybinėje žemėje, teritorijų planavimo viešumo užtikrinimo procedūrų neatitiktis teisės aktų reikalavimams ir kt.

Inspekcijos „Karštąja linija“ gauti 282 garsiniai pranešimai, 392 pranešimai elektroniniu paštu, po 3 faksu ir raštu. Iš 680 gautų pranešimų 88 nenagrinėti dėl suėjusio senaties termino, 97 persiųsti nagrinėti pagal kompetenciją kitoms institucijoms, 173 nagrinėjimas tęsiamas. Trečdalyje 2013 metais išnagrinėtų pranešimų nurodyti pažeidimai pasitvirtino, iš jų 80 proc. atvejų užfiksuota savavališka statyba. Tačiau dėl korupcijos skundžiamų pareigūnų veiksmuose, atlikus tarnybinius patikrinimus, korupcijos požymių nenustatyta.

2013 metais gauta 219 fizinių ir juridinių asmenų skundų ir pranešimų dėl inspekcijos teritorinių padalinių pareigūnų veiksmų: 207 skundai, susiję su statyba, 12 skundų, susijusių su teritorijų planavimu (pagrįstais pripažinti atitinkamai 26 ir 1). Juos išnagrinėjus paaiškėjo pagrindiniai inspekcijos pareigūnų darbo trūkumai: skirtingais atvejais nevienodas teisės aktų nuostatų traktavimas, veiksmų atlikimo ar administracinių sprendimų priėmimo terminų nesilaikymas.

Dėl pažeistų skundų nagrinėjimo terminų ir neišsamių atsakymų į pareiškėjų klausimus, 15 asmenų kreipėsi į Seimo kontrolierius. Iš pateiktų skundų 9 pripažinti pagrįstais.

Vadovaujantis Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymu, skundai ir pranešimai inspekcijoje išnagrinėjami ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo visų privalomų pateikti dokumentų ir informacijos gavimo dienos. Dėl objektyvių priežasčių šis terminas gali būti pratęsiamas iki 20 darbo dienų, apie tai raštu informuojant skundą ar pranešimą pateikusį asmenį ir tikrinamus subjektus ir nurodant patikrinimo termino pratęsimo priežastis.


Pasidalykite straipsniu
    Komentarai

    Rekomenduojami video