Top Baneris

Karklė nori būti ryški žymė pajūrio atlase

2016 liepos 11 d.
Pasidalykite straipsniu

Algimanto Zavišos fondas, tęsdamas projektinę veiklą, inicijuotas Karklės bendruomenės bei palaikomas Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos ir Pajūrio regioninio parko direkcijos vykdo projektą „Karklės atlasas“, tiksliau – rengia Karklės gyvenvietės raidos galimybių studiją.

„Karklės atlasas” tai dizaino per tyrimus (ang. design through research) projektas, kurio metu vykdant daugiaaspektę analizę, nuomonės tyrimus, reflektuojant procesą tarpdisciplininio bendravimo dėka sukuriami ateities scenarijai ir pilotiniai projektai apsnūdusios Lietuvos pajūrio vietovės kultūrinei raiškai, formuojamas visuomenės estetinis pojūtis.

Kodėl Karklė?

• Karklės gyvenvietės išskirtinumo paieškos Lietuvos pajūrio kontekste;
• Senoji Karklė – etnokultūrinis draustinis šiandienos kontekste;
• Naujų turistų srautų problemos ir galimybės saugomoje rekreacinėje teritorijoje;
• Karklės bendruomenės iniciatyva; vietos identiteto paieškos, tarp institucinio bendravimo poreikis.

Projekto tikslas – bendradarbiaujant skirtingų tikslinių sričių profesionalams, išanalizavus Karklės gyvenvietės kultūrinę raidą ir šiandieninę situaciją, parengti „Karklės atlasą“ – galimybių raidos studiją, skirtą vietos potencialo išryškinimui ir patrauklumo didinimui.

Projekto uždaviniai:

• Skatinti kompleksinį darbo modelį, įtraukiant teorinio bei praktinio sektorių atstovus ir visuomenę;
• Remiantis kultūrinių-architektūrinių, istorinių, gamtinių, socialinių tyrimų duomenimis atskleisti Karklės kaimo kultūrinio kraštovaizdžio potencialą tarpdisciplininėje erdvėje;
• Identifikuoti vertinguosius Karklės elementus, savybes ir problemines situacijas, tendencijas;
• Suformulavus koncepcijos rengimo užduotį sukurti Karklės kaimo viešųjų erdvių sistemos, lokalių struktūrų ir jos elementų koncepciją;
• Nustačius vystymo prioritetus pasiūlyti galimus problemų sprendimo scenarijus;
• Paruošti rekomendacijas viešosioms erdvėms taikomiems sprendimams;
• Pasiūlyti pilotinius projektus konkrečios vietos potencialo, socialinio aktyvumo ir patrauklumo, turistinės traukos didinimui;
• Didinti kultūros prieinamumą visuomenei, viešinant projekto eigą ir rezultatą – „Karklės atlasą“.

Šiuo metu vyksta projekto I etapas – vietos tyrimas, kai pirminiai rezultatai jau pristatyti ir aptarti gegužės 30 dieną Klaipėdos rajono savivaldybės administracijoje, birželio 04 dieną bendrauta su Karklės bendruomene, o birželio 10 dieną susitikta su VĮ Kretingos miškų urėdija atstovais.

Projekto rengėjai ypatingai kviečia nuomonę išsakyti ir visus Karklės lankytojus užpildant anketą.

Daugiau informacijos apie esamą projekto eigą ir rezultatus projekto apraše: www.karklesatlasas.lt ir www.facebook.com


Pasidalykite straipsniu
Komentarai

Rekomenduojami video