Top Baneris

Kaip paveldą saugo kaimynai?

2018 gegužės 18 d.
Rygos istoriniame centre
Ryga. pixabay.com nuotr.
Pasidalykite straipsniu

Nerimstant diskusijoms dėl Vilniaus senamiesčio tvarkymo plano, Valstybinės kultūros paveldo komisijos atstovai nusprendė pasidomėti, kokiais būdais saugomos kitos dvi UNESCO vietovės – Rygos ir Talino istoriniai centrai. Valstybinėje paveldo apsaugos inspekcijoje Rygoje apsilankiusiems lietuviams pristatyta „Vizija 2002–2020“, skirta Rygos istoriniam centrui išsaugoti ir vystyti. Lietuvos Respublikos kultūros paveldo komisijos akimis, šiame dokumente galima matyti, kad latviai yra iš anksto numatę daugiau reikalingų aptarti paveldo apsaugos priemonių, o pats dokumentas kur kas aiškesnis tiek projektuotojams, tiek visuomenei. Šios vizijos tikslai yra išsaugoti kultūros paveldo vertybes Rygoje, palengvinti Rygos kaip šiuolaikinio administracinio, verslo, prekybos ir turizmo centro vystymą, pagerinti transporto sistemą, ypač viešąjį transportą, mažinant spūstis centre, ginant pėsčiųjų interesus, užtikrinti kokybišką urbanistiką. Pristatome kai kuriuos „Vizijos 2002–2020“ punktus.

Paveldo objektų išsaugojimas

Visi istoriškai vertingi pastatai turi būti išsaugoti su jų autentiška apdaila, detalėmis, interjerais, konstrukcijomis, neturi būti leidžiama jų keisti ir griauti.

Istorinių pastatų originalūs langai ir durys turi akivaizdžią kultūrinę bei istorinę vertę, todėl draudžiama šias detales sunaikinti (prarasti).

Originaliai suprojektuotos palėpės ir rūsiai istoriniuose pastatuose taip pat turi ženklią kultūrinę bei istorinę vertę, todėl jų keisti neturi būti leidžiama.

Sluoksniai, įvairių laikotarpių kokybiški pakeitimai, prarasti elementai, defektai ir natūralus nusidėvėjimas taip pat yra atitinkamos epochos ir kultūrinės bei istorinės vertės įrodymas. Būtent autentiškumas, o ne istorinių formų ir pavidalų imitacijos suteikia miestui istorinę patiną.

Išsaugant istorinius pastatus, patys svarbiausi dalykai yra išsamus inventorius, istorinių verčių supratimas, priežasčių, dėl kurių įvyko pažeidimai, identifikavimas, žalos atlyginimas ir pastato pritaikymas tinkamai naujai funkcijai. Restauravimo procesui svarbią įtaką turi rankų darbas ir originalias atitinkančių medžiagų naudojimas.

Rygos istoriniame centre yra reikalingi gerieji kokybiško restauravimo pavyzdžiai, kad juos būtų galima propaguoti nustatant kokybės standartus.

Jei istorinis pastatas, esantis Rygos istoriniame centre, yra tokios blogos būklės, kad neįmanoma jo visiškai restauruoti, vertingiausios dalys vis tiek turi būti išsaugotos kaip istorijos ženklai ir integruotos į naują statinį. Pastato išrinkimas yra leistinas, jei atlikta išsami pastato dokumentacija.

Būtina didesnį dėmesį skirti Rygos istorinio centro parkų ir želdynų restauravimui. Sveikintinas moksliniais tyrimais paremtas restauravimas, gerbiantis dendrologijos, istorinio miestų planavimo, istorinių grindinių, kokybiškos mažosios architektūros ir kitus aspektus. Prieš keičiant istorinius parkus ir sodus, turi būti atlikti detalūs tyrimai – tiek istorinės dokumentacijos, tiek esamos situacijos in situ įvertinimo atžvilgiais.

Iki šiol mažai dėmesio kreipta į Rygos istorinio centro industrinį paveldą. Prarasti istorinius industrinius pastatus ir jų liekanas yra neleistina. Šie pastatai turi būti išsaugoti (konservuoti), restauruoti ir pritaikyti naujoms funkcijoms.

Būtina apibrėžti ir išspausdinti specialią informaciją, gerinančią apsaugos procesus. Potencialios tikslinės grupės yra savininkai, restauravimo, tyrimų ir projektavimo institucijos. Galimi probleminiai klausimai:

• istorinių durų ir langų restauravimas;
• fasadų spalvingumo restauravimas;
• istorinės stogų dangos medžiagos;
• istorinių pastatų priežiūra;
• interjerų restauravimas;
• gaisrinė sauga istoriniuose pastatuose.

Ryga. pixabay.com nuotr.

Naujų pastatų statyba Rygos istoriniame centre

Kiekviena epocha erdvėje palieka savo pėdsakų. Rygos istorinio centro kokybė yra nulemta įvairių epochų sambūvio ir eksponuoja unikalią kolekciją – ji gali būti papildyta ir šiomis dienomis.

Tik tikra architektūra turi vertę. Imitacijos ir kopijos yra visuomenės apgaulė, užuot būtų imamasi paveldą saugoti.

Kokybiška šiuolaikinė architektūra nedaro neigiamos įtakos paveldui, o gera paveldo politika nekliudo šiuolaikinės architektūros vystymui. Kokybiška šiuolaikinė architektūra ir dizainas yra ateities paveldas.

Gyvenimas gerai prižiūrėtoje ir kokybiškoje aplinkoje yra viena iš žmogaus teisių. Pakeitimai yra skatinami, jei šių savybių konkrečioje vietoje negali suteikti kultūros paveldas.

Kultūros paveldas – istorijos dokumentavimas. Istorijos klastotės yra neleidžiamos. Imitacijų kūrimas įtikina visuomenę, kad yra paprasta atgauti prarastas autentiškas vertybes pakeičiant jas kopijomis. Tokių veiksmų pasekmė ta, kad tam tikros visuomenės grupės pradeda galvoti, jog yra lengviau nug riauti originalų statinį ir pakeisti jį kopija nei imtis restauravimo.

Nauja šiuolaikinė architektūra ir naujas dizainas Rygos istoriniame centre yra leistini ir itin skatinami, su išimtimi, kad jie turi atitikti istorinį miesto charakterį, mastelį, išdėstymą, tradicines medžiagas, turi harmoningai derėti su istorine miesto aplinka.

Rygos istorinio centro teritorijoje naujos architektūros statybos turi būti organizuojamos remiantis tarptautiniais architektūros konkursais, priimtinais tiek specialistams, tiek bendruomenei.

Jei šiuo metu kokybiška ir estetiška aplinka nėra laikoma vienu iš pagrindinių visuomenės poreikių, tai šis aspektas turi tapti privalomu reikalavimu, iki kol bus užtikrintas plačiosios visuomenės suvokimas apie jį.

Nauja architektūra, nesvarbu, kad ir kokia kokybiška ar ekonomiškai pelninga, neturi būti išdėstyta vietose, kuriose to neleidžia planavimas. Tai turi būti pagrindinis projektų autorių profesinės etikos principas.

Beje, 2002 m. buvo atliktas Rygos istorinio centro kvartalų įvertinimas ir kvartalai buvo suskirstyti į aukščiausios kokybės, aukštos vertės, vertingus, mažos vertės, kultūrinės vertės neturinčius ir kultūrinį bei istorinį charakterį žalojančius kvartalus. Atitinkamai Rygos istoriniame centre esantys pastatai buvo suskirstyti į kultūriniu bei istoriniu požiūriu unikalius, labai vertingus, vertingus, menką vertę turinčius, vertės neturinčius ir aplinką menkinančius pastatus. Atsižvelgus į kvartalų ir pastatų vertę, jiems buvo nustatyti skirtingi saugojimo reikalavimai.

Straipsnis paskelbtas žurnale „Statyba ir architektūra“, 2018 / 4.


Pasidalykite straipsniu
Komentarai

Rekomenduojami video