Top Baneris

Jūrinio slėnio geotechninės įrangos naudojimas uosto teritorijos tyrimuose

2014 vasario 22 d.
Pasidalykite straipsniu

Klaipėdos uosto teritorija pasižymi sudėtingomis ir specifinėmis geologinėmis sąlygomis, todėl inžineriniai geologiniai bei geotechniniai (IGG) tyrimai čia turi būti atliekami ypač kruopščiai ir naudojant modernią įrangą.

„Pajūrio geotechnikos firmos savo jėgomis stengiasi atlikti vis sudėtingesnius darbus. Inžinieriams geologams labai svarbu išmanyti ir mokėti dirbti su naujos technologijos įranga, naudoti šiuolaikinius geotechninio zondavimo metodus, kurie daugelyje išsivysčiusių pasaulio šalių gerai žinomi ir plačiai taikomi. Deja, Lietuvoje jie nenaudojami arba pradėti taikyti neseniai“, – sakė UAB „InGeo“ direktorius Saulius Anilionis. Jūrinio slėnio įranga (statinio ir ypač sunkaus dinaminio zondavimo sistemos) yra sertifikuota Europos Sąjungoje – tai mūsų šalyje yra didelis išskirtinumas. Ši įranga naudojama atliekant IGG tyrimus naujai statomų ir rekonstruojamų kranto bei akvatorijos hidrotechnikos statinių, kitų infrastruktūros objektų, statomų uosto teritorijoje, projektams rengti, akvatorijai gilinti, statybos žemės darbams projektuoti, taip pat kitoms hidrotechnikos statinių statybos reikmėms.

Geotechninis zondavimas atliekamas uosto teritorijoje gruntų storymių sandarai, gruntų tankumui ir kitoms geotechninėms ypatybėms įvertinti. Be to, naudojamas bandant laikomąsias polių ypatybes rengiant konstrukcinę statinio techninio projekto dalį – siekiant įvertinti nuosėdžių mastą.

Dėl uosto teritorijos inžinerinės geologinės sandaros ir grunto ypatumų statinio zondavimo bandymai (CPT) atliekami tik tokio zondavimo galimybių gylyje – iki kietos konsistencijos moreninių arba labai tankių tarpmoreninių gruntų sluoksnio kraigo. Geotechninį giliau slūgsančių moreninių gruntų zondavimą įmanoma atlikti tik ypač sunkaus dinaminio zondavimo būdu (DPSH). Šis zondavimo būdas labai aktualus lakštinių polių įlaidų ar polių pamatų įrengimo technologijos reikmėms, gruntų storymių prakalumui įvertinti.

Šios įrangos (CPT, DPSH) naudojimas užtikrina IGG tyrimų duomenų pakankamumą ir kokybę uosto statinių projektams rengti ir statybos žemės darbams bei akvatorijai gilinti. „InGeo“ atliko įrangos testavimą ir įvykdė keletą didesnių projektų rekonstruojamoms krantinėms Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste – projektinius IGG tyrimus krantinėms Nr. 43–45, papildomus kontrolinius IGG tyrimus krantinėms Nr. 101–104, projektinius IGG tyrimus dokų duobei kasti, naujai dokų inkaravimo sistemai įrengti ties krantinėmis Nr. 137–139. Įrangos naudojimo metu gautos tyrimų medžiagos pagrindu rengiamos mokslinės publikacijos. Inžinierių geologų kvalifikacija nuolat keliama ugdant mokslininkus ir tyrėjus jūrinės aplinkos bei kranto zonos srityse, atliekant mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros darbus.


Pasidalykite straipsniu
    Komentarai

    Rekomenduojami video