Top Baneris

Investicijos į tvarią aplinką

2018 rugsėjo 28 d.
Saulės elektrinė
pixabay.com nuotr.
Pasidalykite straipsniu

Dar metų pradžioje individualių namų savininkai, aktyviai dalijęsi žinia apie būsimą paramą taršiam katilui pasikeisti, tapo puikiu įrodymu, kad žmonės yra suinteresuoti, o tokia parama labai reikalinga. Nenuostabu, kad ir skirtos lėšos ištirpo nė nesuregistravus visų norinčiųjų.

Skyrė daugiau nei milijoną

Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA) individualių namų savininkus metų pradžioje informavo, o vasarą ir pakvietė kreiptis paramos modernizuoti būstus pasiekiant ne mažesnę nei B namo energinio naudingumo klasę ir sumažinant šiluminės energijos suvartojimo sąnaudas ne mažiau kaip 40 procentų. Iš viso planuota padalyti milijoną eurų.

Vadovaujantis taisyklėmis, parama galėjo būti skiriama perdangai, stogui, grindims ant grunto ar virš rūsio šiltinti; sienoms ir cokoliui šiltinti; grindiniam šildymui ar radiatoriams įrengti; langams, lauko ir tambūro durims bei vartams keisti; rekuperacijos sistemoms įrengti.

Buvo paskelbtas ir kvietimas teikti paraiškas gauti kompensacijas už atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo, biokuro, geoterminės energijos ar kt.) individualiuose gyvenamosios paskirties pastatuose, katilų, kurie kaip pagrindinę kuro rūšį naudoja iškastinį kurą (mazutą, skalūnų alyvą, gamtines dujas, akmens anglį ar kt.) ar kitą aplinkai taršų energijos šaltinį, keitimą į biokuro granulėmis kūrenamą katilą arba į šilumos siurblius. Tam buvo numatyta 3,3 mln. eurų.

Maksimali išmoka projektui pagal šias programas negali viršyti 14 500 eurų. Projektai turės būti įgyvendinami iki kitų metų kovo 31 dienos.

Kvietimai teikti paraiškas jau yra pasibaigę. Sulaukta daugiau kaip 250 paraiškų iš asmenų, ketinančių atnaujinti (modernizuoti) būstą, ir beveik 2000 paraiškų iš žmonių, kurie ketina įsirengti atsinaujinančius energijos išteklius naudojančius įrenginius.

Plės saulės elektrinių tinklą

Viešųjų investicijų plėtros agentūra (VIPA) ir energijos skirstymo bendrovė „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) liepos mėnesį pasirašė komanditinės ūkinės bendrijos „Energetinio efektyvumo projektų finansavimo platforma“ (EEFP) steigimo dokumentus.

Įsteigtos EEFP lėšomis numatoma finansuoti energijos vartojimą mažinančių technologijų diegimo projektus. Planuojama, kad EEFP projektų finansavimui bus prieinamos tiek Lietuvos institucinių investuotojų, tiek tarptautinių finansinių institucijų lėšos, kurios bus naudojamos energinio naudingumo projektams finansuoti.

Pirminiame etape iš EEFP numatyta teikti ilgalaikes paskolas (iki 10 metų) juridiniams asmenims, kurie vysto ar planuoja vystyti gaminančių vartotojų rinką, ir diegti saulės elektrines gaminantiems vartotojams (juridiniams ir (ar) fiziniams asmenims). VIPA, siekdama atrinkti gaminančių vartotojų projektų vystytojus, kurie atitiktų minimalius kriterijus ir su gautu finansavimu vystytų gaminančių vartotojų projektus (t. y. diegtų saulės elektrines), parengė paskolų, skirtų gaminančių vartotojų rinkos plėtrai, suteikimo tvarkos aprašo projektą ir teikia viešai konsultacijai su rinkos dalyviais. Kvietimus planuojama paskelbti dar šįmet.

Straipsnis paskelbtas žurnale „SA.lt“ (Statyba. Architektūra) | 2018 rugsėjis.


Pasidalykite straipsniu
Komentarai

Rekomenduojami video