Top Baneris

Ieškomas yrančių Gedimino kalno šlaitų tvarkytojas

2016 birželio 30 d.
Pasidalykite straipsniu

Įgaliota Lietuvos nacionalinio muziejaus, valstybės įstaiga „Lietuvos paminklai“ paskelbė viešuosius pirkimus Gedimino kalno pietrytinio šlaito dalies ir Aukštutinės pilies rūmų liekanų bei jų pagrindų būklės stabilizavimo tvarkybos darbų projektui parengti, statinio PVP paslaugoms ir darbams.

Darbų apimtis: šlaitų stabilizavimas – 153 tūkst. kvad. m, bokštų ir sienų liekanų konservavimas ir stabilizavimas – 10 tūkst. kub. m, inžinerinių tinklų tiesimas – 1500 metrų (nurodyti kiekiai yra orientaciniai ir bus tikslinami projekto rengimo metu).

Sutarties trukmė iki 2017-12-31. Sutartis gali būti pratęsta 2 (du) kartus 2 (dvejiems) metams šalių rašytiniu susitarimu, kuris taps neatskiriama sutarties dalimi. Bendra sutarties trukmė ne ilgesnė kaip iki 2019-12-31.

Kol ieškomas šlaitų tvarkytojas, nuslinkęs Gedimino kalno šlaito gruntas pridengtas plėvele, saugančia šlaitą nuo stabilumui kenkiančio lietaus.


Pasidalykite straipsniu
Komentarai

Rekomenduojami video