Top Baneris

Gerinamas pastatų energinio naudingumo sertifikavimas

2014 kovo 3 d.
Pasidalykite straipsniu

Pernai pastatų energinio naudingumo sertifikavimą prižiūrinti VĮ „Statybos produkcijos sertifikavimo centras“ (SPSC) atliko sertifikatų patikrinimus. Keli šimtai sertifikatų grąžinti tobulinti, nekokybiškai darbą atlikę ekspertai įspėti, jų išduoti sertifikatai tikrinti pakartotinai.

2013 metais iš 39 955 užregistruotų ir paskelbtų pastatų energinio naudingumo sertifikatų dėl netikslumų ir klaidų 587 sertifikatai buvo grąžinti koreguoti ekspertams dar ankstyvojoje stadijoje, t.y. juos preliminariai patikrinus specialia kompiuterine programa. Atsitiktinės atrankos būdu arba gavus trečiųjų asmenų skundus, išsamiai patikrinti 18 sertifikatų. Šiems patikrinimams buvo pasitelkti nepriklausomi ekspertai.

„Įdiegus sertifikavimo darbų tikrinimus, pagerėjo jų kokybė. Ekspertai atidžiau ir atsakingiau atlieka skaičiavimus, atsižvelgia į pareikštas pastabas, kruopščiau tikrina duomenis. Šiuos patikrinimus tęsime ir šiemet. Taip pat planuojame įvesti prievolę pastatų energinio naudingumo sertifikavimo ekspertams išduoti pastato energinio naudingumo sertifikatus tik įvertinus faktinius pastato ar jo dalies duomenis“, – sakė aplinkos viceministrė Daiva Matonienė.

SPSC patikrinti sertifikatai sudaro 1,5 proc. visų išduotų, užregistruotų ir paskelbtų sertifikatų. Viena dažniausiai pasitaikančių klaidų – nepatikimas ir neatsakingas duomenų apie pastatą surinkimas. Tai yra tipinės ekspertų klaidos, kurios perduotos paskirtosioms mokymų organizacijoms ir aptartos per mokymus.

2013 m. nebuvo sustabdytas arba panaikintas nė vieno kvalifikacijos atestato galiojimas, suteikiantis teisę atlikti pastatų energinio naudingumo sertifikavimą. Nekokybiškai pastatų energinio naudingumo įvertinimo ir sertifikavimo darbus atlikusiems ekspertams pareikšti įspėjimai. Šių ekspertų išduoti pastatų energinio naudingumo sertifikatai tikrinti pakartotinai. Ateityje numatoma rengti daugiau papildomų mokymų ekspertams, kurių metu jie galėtų keistis turima patirtimi, aptarti galimas klaidas.

Pastatų energinio naudingumo sertifikavimo ekspertų atestavimas Lietuvoje buvo pradėtas 2006 m. Iki šiol iš viso buvo atestuoti 597 pastatų energinio naudingumo sertifikavimo ekspertai. Šiuo metu yra 470 sertifikavimo ekspertų, turinčių galiojančius kvalifikacijos atestatus, iš kurių 322 sertifikavimo ekspertai šią veiklą vykdo aktyviai. Per 2013 m. buvo išduoti arba pratęsti 202 pastatų energinio naudingumo sertifikavimo ekspertų kvalifikacijos atestatai.


Pasidalykite straipsniu
    Komentarai

    Rekomenduojami video