Top Baneris

Joniškio rajonas: galima griebtis bent už šiaudo

2014 liepos 10 d.
Pasidalykite straipsniu

Pažvelgus į strateginius Joniškio rajono planus gali susidaryti įspūdis, kad mėginama pralaužti ledus – numatyta vizija, paskirti prioritetai, yra veiksmų planas. Tik nežinia, kiek jis veiksmingas vertinant ir pasirinktų priemonių planą, ir esamą situaciją.

Joniškio rajono vizija iki 2020 metų: šis kraštas – Šiaurės Lietuvos širdis, atvira kiekvienam žmogui, jaukiam ir saugiam gyvenimui, verslo ir kūrybos plėtrai. Vizijai įgyvendinti numatyti keli prioritetai: suburti išsilavinusią, sveiką ir pilietišką bendruomenę, didinti rajono konkurencingumą, plėsti darnią gyvenamąją aplinką.

Žvelgiant į demografinę rajono situaciją, įgyvendinti siekius nebus lengva. 2013 metais Joniškio rajone buvo 24 890 gyventojų (2012 metais – 25 584). Gyventojų skaičius rajone 2009–2013 metais sumažėjo 11,4 proc. (Joniškio mieste – 10,6 proc.), ir tai yra bemaž dukart daugiau nei Lietuvos vidurkis. Pagrindinė gyventojų mažėjimo priežastis – didėjanti migracija. 2009–2012 metų laikotarpiu iš Joniškio rajono savivaldybės išvyko apie 5 tūkst. gyventojų, t. y. beveik penktadalis rajono žmonių. Per 60 proc. migrantų yra 15–34 metų amžiaus.

Šių metų pradžioje Joniškio rajone buvo registruoti 2288 bedarbiai, nedarbo lygis siekė 15,3 proc. (2013 metų pradžioje – 14,3 proc.). Ekspertai pastebi, kad nesikeičiant ekonominei ir socialinei situacijai Joniškio rajono savivaldybėje toliau augs emigracija į didžiuosius Lietuvos miestus, užsienio šalis, mažės darbingo amžiaus žmonių rajone. To padariniai – didės demografinis krūvis dirbantiesiems, atsiras dar daugiau darbo jėgos problemų.

Palyginti niūrią situaciją kiek praskaidrina tai, kad pastebimas veikiančių ūkio subjektų skaičiaus augimas. 2013 metų pradžioje Joniškio rajono savivaldybėje buvo registruotas 441 ūkio subjektas, 2012-aisiais jų buvo 437. 2013 metų pradžioje Joniškio rajone vyravo smulkiosios ir vidutinės įmonės, t. y. veikė 264 smulkiosios ir vidutinės įmonės, kurios sudarė 59,9 proc. visų veikiančių ūkio subjektų. Bendras rajono verslumo lygis nėra aukštas – tūkstančiui gyventojų tenka 56,4 įmonės.

Materialinės investicijos Joniškio rajono savivaldybėje 2011 metais išaugo beveik dukart palyginti su 2010 metais, tačiau jų dydis yra vienas žemiausių visame Šiaulių regione. Vertinant tiesiogines užsienio investicijas, Joniškio rajonas akivaizdžiai atsilieka nuo šalies ir apskrities vidurkio. 2011 metais Joniškio rajono savivaldybėje vienam gyventojui teko vos 84 litai tiesioginių užsienio investicijų, o bendras šalies rodiklis yra 12 678 litai, Šiaulių apskrities – 1963 litai.

Viena didžiausių problemų, dėl kurios turėtų labai susirūpinti Joniškio rajono valdžia – nepakankama plėtra ir investicijų stoka. Tai lemia, kad mažėja gyventojų, užimtumas, didėja migracija ir bedarbių skaičius. Akivaizdu, dėl tokios situacijos smunka ir investicinis vietovės patrauklumas.

Kalbant apie turizmą, Joniškio rajoną galima apibūdinti kaip tranzitinį, todėl turizmo paslaugos čia – negausios ir fragmentiškos, netolygiai pasiskirsčiusios po rajono teritoriją. Visiškai neišplėtotos kaimo turizmo paslaugos. Pagrindinis Joniškio rajono turizmo traukos objektas – Žagarės regioninis parkas, kuris gali pasigirti ne tik archeologijos, gamtos paminklais, draustiniais, unikaliu kraštovaizdžiu, bet ir gausiu architektūros paveldu: Žagarės senamiesčiu, Žagarės dvaro sodyba, didžiausiu Lietuvoje peizažiniu parku, Žagarės senąja bažnyčia, Žagarės Šv. Petro ir Povilo bažnyčia.

Prie didžiausių trūkumų būtina paminėti ir tai, kad Joniškio rajone neišplėtota verslui skatinti palanki infrastruktūra. Trūksta kvalifikuotos darbo jėgos, netaikomos mokesčių lengvatos, biurokratinės kliūtys nesudaro patrauklių sąlygų verslo plėtrai. Taip pat silpnai išplėtotas turizmo sektorius: nesuformuota tinkama turizmo infrastruktūra, turistams ir rajono svečiams nėra užtikrintas jų poreikius tenkinančių teikiamų su turizmu susijusių paslaugų lygis, Joniškio rajonas priklauso mažo rekreacinio potencialo grupei.

Pasiguosti Joniškio rajonas gali nebent patogia geografine padėtimi, jis yra šalia pasienio su Latvija. Dėl to sukuriamos geros sąlygos tranzitiniam turistų pervežimui, nes per Joniškio rajoną yra nutiesti tarptautiniai keliai ir geležinkelių transporto koridoriai. Neblogai išplėtota ir rajono kelių sistema. Tad bent tuo būtų galima pasinaudoti.

EKSPERTO ŽVILGSNIS
Nedžiugina mokesčių aplinka
Lietuvos laisvosios rinkos instituto ekspertas Laurynas Rekašius

Laurynas Rekašius

Laurynas Rekašius

Joniškio rajono savivaldybė Lietuvos laisvosios rinkos instituto sudaromame Lietuvos savivaldybių indekse užėmė 51 vietą iš 53 rajono savivaldybių. Investicijų srities įvertinimas atsiliko nuo šalies vidurkio (49 balai) ir sudarė 41 balą (iš 100 galimų). Šis įvertinimas rodo ženklų investicinės aplinkos gerėjimą Joniškio rajono savivaldybėje palyginti su praėjusių metų įvertinimu.


Pasidalykite straipsniu
    Komentarai

    Rekomenduojami video