Top Baneris

Finišavo Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano rengimo pirmasis etapas

2019 sausio 25 d.
Lietuvos Respublikos teritorijos bendrasis planas
Pasidalykite straipsniu

Baigėsi Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano (LRBP) rengimo pirmasis etapas, kurio metu buvo atlikta esamos būklės analizė. Joje apžvelgiamos įvairios šalyje vykdomos veiklos – verslo, žemės ūkio, turizmo, rekreacijos, aplinkos ir kultūros paveldo apsaugos, infrastruktūros. Ši analizė buvo pristatyta visuomenei sausio 24 d. įvykusio LRBP forumo metu.

„Jau dabar pastebime, jog esamos būklės analizės metu sukaupta medžiaga yra galimybė grįsti savo idėjas viešajam sektoriui. Manome, kad ši atvirai prieinama medžiaga yra naudinga tiek privačiam sektoriui, tiek nevyriausybinėms organizacijoms, tiek visiems, valstybės raidos procesams neabejingiems, žmonėms. Ketvirtasis LRBP forumas, skirtas pristatyti šią analizę, mūsų komandai yra svarbus žingsnis į kitą etapą, taip pat tai yra puiki proga suburti skirtingas suinteresuotas grupes, paskatinti jas diskutuoti tolesnio šalies vystymosi temomis. Jų įnašas į šį procesą mums yra labai svarbus“, – sako aplinkos viceministrė Rėda Brandišauskienė.

LRBP kloja pamatus kryptingam šalies teritoriniam vystymuisi

Dabartinio LRBP galiojimas baigsis 2020 metais, todėl iki tol turi būti parengtas naujos kartos bendrasis planas, tarnausiantis įvairių sričių specialistams. Nuo 2017-ųjų pradėtu kurti naujuoju LRBP siekiama užtikrinti visų Lietuvoje galiojančių ir kuriamų strateginių planavimo dokumentų, turinčių erdvinę išraišką, suderinamumą bei nustatyti teritorijos erdvinio vystymo kryptis ir teritorijų naudojimo funkcinius prioritetus.

Pirmajame LR bendrojo teritorijos plano rengimo etape buvo tiriama šalies, ūkinių, socialinių, gamtinių inžinerinių struktūrų raida, jų tarpusavio santykiai, įtakos (tarpsektorinė analizė) ir apibūdinta bendra šalies teritorijos ir jos dalių būklė 20 metų laikotarpiu.

Iš viso numatyti trys LRBP etapai: esamos būklės analizė, koncepcijos (bendrųjų sprendinių) formavimas, konkrečių sprendinių parengimas. Naujos kartos bendrasis planas turi būti parengtas ir patvirtintas 2020-aisiais.

Padės įgyvendinti tarptautinius įsipareigojimus

„LRBP koncepcijos kūrimas padės identifikuoti sąsajas tarp skirtingų strategijų, turinčių teritorinę išraišką. Nacionalinė pažangos programa ir LRBP padės darniau planuoti valstybės lėšas tvariam miestų ir regionų vystymuisi. Taip pat šio dokumento tikslas – įgyvendinti tarptautinius šalies įsipareigojimus ir pasiekti užsibrėžtus Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos plėtros tikslus, kurie padės vertybinį pagrindą LRBP koncepcijai“, – sako LRBP koordinatorė Elena Archipovaitė.

Su pirmojo etapo rezultatais galite susipažinti www.bendrasisplanas.lt

Aplinkos ministerijos inf.


Pasidalykite straipsniu
Komentarai

Rekomenduojami video