Top Baneris

Du mėnesiai – pretenduoti į paramą keisti asbesto stogams

2016 vasario 3 d.
SA archyvo nuotr.
SA archyvo nuotr.
Pasidalykite straipsniu

Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) per artimiausius du mėnesius tikisi, kad atsiras bent 1000 pretendentų į 2 mln. eurų paramą, skirtą padėti atsikratyti sveikatai žalingos stogo dangos – asbestinio šiferio.

Programa – tik kaimo vietovėms

Vakar prasidėjo ir iki kovo 31-osios NMA priims paraiškas iš kaimo gyventojų, norinčių pasikeisti asbesto stogus pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) veiklą „Asbestinių stogų dangos keitimas“. Šiais metais asbestinių stogų dangos keitimui skirta 1 931 tūkst. eurų paramos. Remiamas kaimo vietovėje esančių gyvenamųjų namų, priklausančių fiziniams asmenims, visos asbestinio stogo dangos pakeitimas. Parama projektui neteikiama, jeigu jo įgyvendinimo vieta – sodo bendrija. Norėdamas pasinaudoti parama, pareiškėjas turi užtikrinti, kad investicijos bus skirtos gyvenamajam namui, kuriame jis paraiškos pateikimo metu deklaruoja gyvenamąją vietą.

2016 metų taisyklėse numatyta, kad pareiškėjo deklaruojama gyvenamoji vieta turi sutapti su projekto įgyvendinimo vieta. Atkreiptinas dėmesys – pareiškėjas turi būti iš savivaldybės, turinčios patvirtintą Asbesto šalinimo programą. Tad prieš renkantis naują stogo dangą verta pasidomėti, ar nemiega jūsų savivaldybės administracija.

Kompensacijos – tik pabaigus projektą

Europos Sąjungos ir valstybės biudžeto paramos lėšomis pagal veiklą „Asbestinių stogų dangos keitimas“ finansuojama iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Didžiausia paramos suma vienam projektui įgyvendinti negali viršyti 2 tūkst. eurų.

Tinkamoms finansuoti išlaidoms priskiriamos stogo keitimo medžiagų (stogo dangos), statybinių medžiagų, būtinų stogo dangai pakeisti, įsigijimo, asbestinių atliekų transportavimo iki šalinimo vietos ir jų šalinimo paslaugų pirkimo, projekto viešinimo išlaidos. Reikėtų atkreipti dėmesį, kad statybos darbai, taip pat stogą laikančiosios konstrukcijos, stogo šiltinimo medžiagos arba medžiagos termoizoliaciniam sluoksniui įrengti kompensuojamos nebus.

Visos stogo dangos keitimo medžiagos, už kurias kaimo gyventojai tikisi gauti paramą, turi būti naujos ir nenaudotos. NMA specialistai primena, kad paramos lėšomis asbesto stogus keičiantys pareiškėjai atsiskaitymus su tiekėjais privalo vykdyti tik per finansines institucijas. Taip pat svarbu, kad išlaidas apmokėti būtina iš paramos gavėjo sąskaitos.

Parama pagal KPP veiklą „Asbestinių stogų dangos keitimas“ mokama taikant išlaidų kompensavimo būdą, t. y. paramos gavėjas turės pradėti įgyvendinti projektą savo lėšomis, vėliau patirtas ir apmokėtas išlaidas, pridėdamas išlaidas pagrindžiančius dokumentus, deklaruoti mokėjimo prašymuose, pagal kuriuos bus išmokama parama.

Stogui pakeisti ir atsiskaityti – metai

Patvirtinti projektai turi būti įgyvendinti per 12 mėnesių nuo sprendimo skirti paramą priėmimo dienos. Paramos gavėjas nuo paraiškos pateikimo dienos ir pasikeitus asbesto stogą įsipareigoja 5 metus nuo galutinio paramos lėšų išmokėjimo nekeisti (neparduoti ir kitaip neperleisti kitam asmeniui) gyvenamojo namo, kurio stogo danga keičiama įgyvendinant projektą.

Paramos gavėjas taip pat turi apdrausti turtą, kuriam sukurti panaudota parama, nuo sprendimo skirti paramą iki mokėjimo prašymo pateikimo dienos – turto atkuriamosios vertės draudimu, nuo visų galimų rizikos atvejų, o pakeitus stogą – likutinei vertei (kasmet 5 metus nuo projekto įgyvendinimo). Jeigu paramos gavėjas įrodo, kad apdrausti paramos lėšomis sukurtą turtą nėra galimybių, kartu su mokėjimo prašymu turi pateikti bent tris oficialius skirtingų draudimo įmonių atsisakymo suteikti draudimo paslaugas raštus ir įsipareigoti, kad, jei turtas bus sugadintas arba sunaikintas, jis bus atstatytas nuosavomis lėšomis.

Tuo atveju, kai paramos gavėjas apdraudžia turtą, kuriam įsigyti ar sukurti panaudota parama, baigęs įgyvendinti projektą, jis turi pateikti NMA galutinę projekto įgyvendinimo ataskaitą ir projekto kontrolės laikotarpiu užbaigto projekto metines ataskaitas. Kitais atvejais galutinė projekto įgyvendinimo ataskaita ir užbaigto projekto metinės ataskaitos neteikiamos.

Asbesto šiferį būtina saugiai pašalinti

Pakeitus seną (asbestinę) stogo dangą, svarbu ją tinkamai pašalinti. Nuo gyvenamojo namo stogo nuimtu asbestiniu šiferiu negalima dengti ūkinių pastatų arba kaip nors kitaip jį panaudoti antrą kartą. Visa senoji asbestinė stogo danga turi būti saugiai išvežta į asbesto atliekų surinkimo aikšteles ar sąvartynus.

Paramos gavėjui teikiant mokėjimo prašymą, reikia pristatyti ir pažymą apie asbesto turinčių gaminių atliekų pašalinimą. Nuo vieno kvadratinio metro stogo ploto, nurodyto asbesto turinčių gaminių inventorizacijos ataskaitoje, turi būti pašalinta 16,16 kilogramų asbestinio šiferio ir 1,04 kilogramo kitų asbesto atliekų (jei jų yra). Šalinant asbestinį šiferį galima iki 15 proc. paklaida.

Atkreiptinas dėmesys, kad 2016 metais patvirtintose taisyklėse yra numatytos sankcijos (paramos sumažinimas nuo mokėtinos paramos sumos), jeigu paramos gavėjas, pritaikius numatytą galimą paklaidą, pašalino mažiau asbesto turinčių gaminių atliekų, susidariusių keičiant stogą, negu nurodyta asbesto turinčių gaminių inventorizacijos ataskaitoje. Tais atvejais, kai paramos gavėjas nepridavė asbesto turinčių gaminių ir kartu su mokėjimo prašymu nepateikė pažymos apie asbesto turinčių gaminių pašalinimą, taikoma sankcija – paramos neskyrimas.

Bus taikomi atrankos kriterijai

Kaip ir praėjusiais metais, pareiškėjų projektai bus vertinami pagal atrankos kriterijus, už kuriuos suteikiami balai. Privalomas mažiausias paramos paraiškų atrankos balų skaičius yra 30. Šio balų skaičiaus nesurinkusios paraiškos atmetamos. Jei paraiškose prašoma paramos suma viršija skirtąją, sudaroma paraiškų pirmumo eilė.

lentele_asbestas

2015 metais pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos (KPP) veiklą „Asbestinių stogų dangos keitimas“ buvo pateiktos 1502 paraiškos, kuriose prašyta paramos suma siekė beveik 3 mln. eurų.

Aktyviausiai praėjusiais metais paraiškas teikė Šiaulių (235), Kauno (208) ir Vilniaus (193) apskričių gyventojai. Mažiausiai paraiškų sulaukta iš Tauragės (79), Telšių (103), Klaipėdos (111) bei Alytaus (116) apskričių.

Ar tikrai suvokiame asbestinio šiferio keliamas grėsmes?

Dar 1976-aisiais į kancerogeninių, taigi – vėžinius susirgimus sukelti galinčių medžiagų sąrašą įtrauktą asbestą visoje Europos Sąjungoje naudoti uždrausta vėliau – 2005 metais. Specialistai pabrėžia, kad nuiminėjant seną šiferio dangą būtina laikytis tam tikrų atsargumo priemonių. Dirbant būtina užtikrinti, kad šalinami šiferio lakštai nelūžinėtų ir netrupėtų, ant žemės juos privalu nuleisti atsargiai, jokiu būdu negalima mesti nuo stogo. Būtina naudoti individualias priemones, apsaugančias kvėpavimo takus. Dar geriau – pakviesti į pagalbą specialistus.

Asbesto atliekos privalo būti išgabentos į didžiųjų atliekų aikšteles, kur nustatytą kiekį asbesto atliekų gyventojai gali pristatyti nemokamai. Didesnį kiekį asbesto atliekų priima įmonės, kurios užsiima jų tvarkymu. Asbesto turintys stogai pavojaus žmonių sveikatai nekelia tol, kol yra nejudinami. Bėda ta, kad šią tvirtą statybinę medžiagą Lietuvoje mėgstama naudoti ir kitoms reikmėms – paremti malkų krūvą, griūvantį šiltnamį ar padaryti iš jo lovelį kiaušiniams ridenti ir duoti žaisti vaikams.

Svarbu žinoti ir tai, kad asbesto yra ne tik asbestiniame šiferyje, bet ir izoliacinėse medžiagose. Čia asbesto pluoštas paprastai naudotas kartu su kitomis medžiagomis, todėl jo patekimas į kvėpavimo takus ne toks intensyvus. Asbesto plaušeliai dėl savo struktūros patekę į plaučių audinį neišsivalo, todėl žmogus gali susirgti asbestoze arba plaučių vėžiu.

NMA ir žurnalo „Statyba ir architektūra“ inf.

ruukki_220x80„Ruukki“ siūlo visokeriopą pagalbą norintiems pasinaudoti ES parama. Visos „Ruukki“ siūlomos stogo dangos ir papildomos stogo medžiagos (skardos lankstiniai, lietaus nuvedimo sistema, sniego užtvaros) yra įtrauktos į asbesto programos taisyklėse išvardytų tinkamų finansuoti išlaidų sąrašą. Todėl kiekvienas, suspėjęs pasinaudoti šia programa, gautų 50 % dydžio kompensaciją šių medžiagų įsigijimui.

Daugiau informacijos apie asbestinių stogų keitimo programą rasite internete adresu www.ruukkistogas.lt/asbestas, tel. (8 5) 232 2315 ar pas artimiausią „Ruukki“ partnerį.

borga_logo1

Pasidalykite straipsniu
Komentarai

Rekomenduojami video