Top Baneris

Byloje dėl planuojamų statybų sostinės senamiestyje – teisūs statybų inspektoriai

2016 gruodžio 16 d.
Užupio skveras. Jūratės Morkūnaitės nuotr.
Užupio skveras. Jūratės Morkūnaitės nuotr.
Pasidalykite straipsniu

Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija (VTPSI), apskundusi planuojamas statybas sostinės senamiestyje, laimėjo bylą. Statybų inspektorių argumentus neginčijamais pripažino Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (LVAT) teisėjų kolegija. Darkart patvirtinta, kad kultūros ministro patvirtinto reglamento reikalavimai privalomi planuojant senamiesčio teritorijas, tame pat reglamente Užupio skverui nustatytas tvarkymo režimas, todėl toje teritorijoje, priešingai nei planuota, nauja statyba negalima.

Ginčas tarp VTPSI Vilniaus skyriaus ir Kultūros paveldo departamento (KPD) Vilniaus padalinio kilo tada, kai VTPSI pareikalavo panaikinti KPD skyriaus išduotas planavimo sąlygas teritorijos tarp Krivių ir Užupio gatvių, Vilniuje, detaliajam planui rengti. Teritorijų planavimo valstybinės priežiūros specialistai nustatė, kad numatytas rengti detalusis planas neatitinka Vilniaus senamiesčio apsaugos reglamento reikalavimų.

KPD Vilniaus skyriaus 2014 m. gruodį išduotose (ir koreguotose) planavimo sąlygose vienas iš nurodytų planavimo tikslų buvo – suformuoti sklypą skverui ir požeminei automobilių stovėjimo aikštelei įrengti. Taip pat planuota nustatyti inžinerinės infrastruktūros sklypo naudojimo būdą, susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų statybos pobūdį. Kadangi toks šios teritorijos planavimo tikslas ir uždaviniai prieštarauja minėto apsaugos reglamento reikalavimams, VTPSI pateikė KPD privalomąjį nurodymą planavimo sąlygas panaikinti.

uzupio skveras 1

Jūratės Morkūnaitės nuotr.

Teigdami, kad numatyto detaliojo plano uždaviniai nedaro žalos Vilniaus senamiesčio vertingosioms savybėms, KPD teritorinio padalinio specialistai kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydami panaikinti VTPSI privalomojo nurodymo dalį, kuria reikalauta panaikinti išduotas planavimo sąlygas teritorijos tarp Krivių ir Užupio gatvių, Vilniuje, detaliajam planui rengti.

Teismas, išnagrinėjęs bylos dokumentus, teisės aktus ir VTPSI argumentus, padarė išvadą, kad planuojamam žemės sklypui (teritorijai), be kitų, taikomi Vilniaus senamiesčio apsaugos reglamento, Vilniaus senamiesčio regeneravimo koncepcijos ir sklypų plano sprendiniai. Šis planas patvirtintas kaip detalusis planas, todėl galioja neterminuotai arba tol, kol parengiami ir patvirtinami juos keičiantys to paties lygmens teritorijų planavimo dokumentai. Pirmosios instancijos teismas, pažymėjęs, kad senamiesčio teritorijoje veiklą reglamentuoja nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugą reglamentuojantys teisės aktai, iš kurių vienas – nurodytas reglamentas, KPD Vilniaus skyriaus ieškinį atmetė ir jo išduotas planavimo sąlygas panaikino.

LVAT, nagrinėjęs apeliacinį skundą, kuriame buvo prašoma panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą ir priimti naują – KPD Vilniaus skyriaus skundą tenkinti, jį atmetė. Teisėjų kolegija sprendė, kad išduotuose planavimo sąlygose nurodyti planavimo tikslas ir uždaviniai bei numatoma veikla (suplanuoti sklypą skverui ir požeminei automobilių stovėjimo aikštelei įrengti, nustatyti inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų statybos naudojimo pobūdį) neatitinka Vilniaus senamiesčio apsaugos reglamento nuostatų – ginčijamos planavimo sąlygos negalėjo būti išduotos. Teritorijoje tarp Krivių ir Užupio gatvių, priešingai nei kitose Vilniaus senamiesčio apsaugos reglamente nurodytose teritorijose, nauja statyba neleistina. LVAT neskundžiama 2016 m. gruodžio 5 d. nutartimi Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimą paliko nepakeistą, tuo patvirtindamas VTPSI privalomojo nurodymo KPD Vilniaus skyriui teisėtumą ir pagrįstumą.

uzupio skveras 2

Jūratės Morkūnaitės nuotr.


Pasidalykite straipsniu
Komentarai

Rekomenduojami video