Top Baneris

Atnaujintas naudingųjų iškasenų žemėlapis – ne tik gavybai, bet ir statyboms planuoti

2016 gruodžio 28 d.
LGT nuotr.
LGT nuotr.
Pasidalykite straipsniu

Patikslintas šalies naudingųjų iškasenų žemėlapis, kurį atnaujino Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos (LGT), padės geriau planuoti jų gavybą.

Tiriant ir naudojant šių iškasenų telkinius, pasak LGT direktoriaus Jono Satkūno, nuolat kinta išžvalgytų telkinių skaičius, plotas, jų koncentracija atskiruose regionuose. Valstybinė geologinė informacinė sistema kasmet papildoma duomenimis apie maždaug pusšimtį naujai išžvalgytų telkinių arba papildomų plotų prie naudojamų telkinių. Į žemės gelmių išteklių gavybos atvirais kasiniais verslą kiekvienais metais įsitraukia iki 20 naujų rinkos dalyvių.

Atnaujintas žemėlapis supažindina su visais Lietuvoje detaliai išžvalgytais telkiniais – jų yra 801, – taip pat su 945 parengtinai išžvalgytais ir 390 prognozinių išteklių plotų. Tarp detaliai išžvalgytų telkinių pažymėti ir tie, kurie dėl įvairių priežasčių (negauta žemė, atsisakė užsakovas ir pan.) nebuvo patvirtinti.

Žemėlapio informacija leidžia patikimai įvertinti, kaip yra pasiskirstę kietųjų naudingųjų iškasenų telkiniai planuojamose teritorijose, ir nustatyti su tuo susijusius žemės panaudojimo apribojimus rengiant bendruosius, specialiuosius ir detaliuosius planus, įvairaus lygmens žemėtvarkos projektus. Ši informacija itin pravarti ir reikalinga priimant su žemės sklypų formavimu ir pertvarkymu susijusius sprendimus, nustatant specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas, siekiant darniai ir racionaliai naudoti žemės gelmių išteklius ūkinei veiklai ir kitoms visuomenės reikmėms.

AM inf.


Pasidalykite straipsniu
Komentarai

Rekomenduojami video