Top Baneris

Aplinkosauga – prioritetas geležinkelių transporto srityje

2013 vasario 27 d.
Pasidalykite straipsniu

Geležinkelių plėtra neatsitiktinai jau ne pirmus metus yra prioritetinė kryptis Europos Sąjungos (ES) transporto politikoje. Tai visuotinai pripažinta viena draugiškiausių aplinkai transporto rūšių. Bet garbinga pozicija šios ūkio šakos atstovams nėra priežastis nustoti rūpintis aplinkos apsaugos sektoriaus stiprinimu. Bendrovėje „Lietuvos geležinkeliai“ aplinkosauga jau daugelį metų irgi yra viena svarbiausių krypčių.

Komandinis darbas – privalumas

2011 metų viduryje bendrovėje „Lietuvos geležinkeliai“ buvo įkurtas Aplinkosaugos centras, kurio veiklos uždaviniai – formuoti ir įgyvendinti įmonės aplinkosaugos strategiją, užtikrinti aplinkosaugos reikalavimų įgyvendinimą, organizuoti atliekų tvarkymą ir logistiką, efektyvų aplinkos po avarijų atkūrimą, užterštų teritorijų valymą. Profesionalus Aplinkosaugos centro kolektyvas turi visas galimybes įrodyti komandinio darbo ir ilgalaikės strategijos teikiamus privalumus.

Daugelį metų už aplinkosaugą bendrovės padaliniuose dažniausiai būdavo atsakingi darbų saugos specialistai. Kvalifikuotų aplinkosaugininkų buvo mažai. Galbūt atsakingiems asmenims kartais pristigdavo kompetencijos ar galimybių, o jų žodžiams – svarumo. Viena vertus, aktais nustatytų aplinkosaugos reikalavimų „Lietuvos geležinkeliuose“ buvo laikomasi visuomet. Kita vertus, taršiu Lietuvoje įprastai laikomas geležinkelių ūkis seniai nebesilaisto tepalų upėmis ir neskandina gyvenviečių juodų dūmų kamuoliuose. Palyginti su automobilių kelių transportu, geležinkeliai aplinką teršia dešimtis kartų mažiau.

Padaugėjo pareigų

Rūpintis aplinka įpareigoja ne tik pastaraisiais metais išaugęs mūsų visuomenės dėmesys šiai sričiai, bet ir griežti ES reikalavimai. Centralizuota, gerai organizuota Aplinkosaugos centro struktūra leidžia plėsti aplinkosaugininkų funkcijas ir stiprinti daugelį veiklos sričių. Vienas svarbiausių Aplinkosaugos centro padalinių – Aplinkosauginės strategijos ir kontrolės biuras. Tarp jo funkcijų – į atmosferą ir į vandenį galinčių patekti teršalų kiekio kontrolė, susidarančių atliekų rūšiavimas ir prevencija, cheminių medžiagų bei mišinių aplinkai saugaus naudojimo skatinimas, ekologinis švietimas.

Biuras vykdo nuolatinę geležinkelio ūkyje susidarančių atliekų, nuotekų stebėseną, šie duomenys padeda iškart užfiksuoti neatitikimus ir ieškoti problemos sprendimo būdų. Biuro pareiga – sekti ir bendrąsias aplinkosaugos srities naujienas – teisės aktų pokyčius – ir su jais supažindinti Aplinkosaugos centro bei kitus „Lietuvos geležinkelių“ darbuotojus. Bendradarbiaujant padaliniams rengiamos ir naujos tvarkos, nustatančios bendrovės „Lietuvos geležinkeliai“ su aplinkosauga susijusias pareigas ir jų vykdymo niuansus.

Aplinkosaugos centras atsakingas už planines ir neplanines apžiūras struktūriniuose bendrovės padaliniuose. Jei nustatoma neatitikimų aplinkosaugos teisės aktų reikalavimams ar grėsmė aplinkai, numatomos situacijos koregavimo priemonės.

Kadangi komandoje dirba skirtingų sričių specialistai, problema išsprendžiama ypač greitai: atsitikus avarijai į įvykio vietą operatyviai atvykę profesionalai įvertina gamtai padarytą žalą, parenka optimalų jos šalinimo būdą, o jų kolegos atlieka numatytus darbus: Aplinkosaugos centras turi gamybos ūkį, kuris užsiima ir atliekų tvarkymu, ir kvalifikuota nuotekų valymo įrenginių priežiūra. Vienas pagrindinių gamybos ūkio tikslų – antrinių žaliavų rūšiavimas ir jų pateikimas naudoti pakartotinai.

Daugiau skaitykite žurnale…


Pasidalykite straipsniu
    Komentarai

    Rekomenduojami video