Top Baneris

Anykščiai išsirinko projektą apleistai miesto centro teritorijai pertvarkyti

2016 vasario 26 d.
Pasidalykite straipsniu

Sukurti vietinių produktų prekyvietę, sutvarkyti autobusų stoties prieigų viešąsias erdves, o nenaudojamą buvusį prekybos paviljoną pritaikyti socialinio ir bendruomeninio verslo ir paslaugų klasterio infrastruktūros bei Turizmo informacijos centro reikmėms – turėdama tokią idėją Anykščių rajono savivaldybė kreipėsi į architektus. Jau paaiškėjo 2015 pabaigoje skelbto apleistos teritorijos ir pastatų Tilto gatvėje konversijos konkurso rezultatai – sudaryta projektų pasiūlymų eilė. Geriausiu išrinktas bendrovės „Metro architektūra“ darbas.

Komentarus apie kiekvieną konkurso dalyvį ir jų darbus parengė atestuotas architektas, ekspertas, konkurso recenzentas Linas Naujokaitis ir Anykščių rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja, ėjusi projekto konkurso vertinimo komisijos pirmininkės pareigas, Daiva Gasiūnienė.

1. Jungtinės veiklos UAB „Metro architektūra“, UAB „TM projektai“, Gytis Lietvaitis (projekto devizas – 000000)

anyksciai tilto g5

Darbas labai geras. Gera jungtis su tiltu, bandymai nuo muziejinės dalies rasti racionalią liniją, įvesti į miesto centrą. Įdomiai formuojami statiniai. Randama sąsaja tarp senosios ir naujosios architektūros, kuriama seno ir naujo dermė. Turizmo informacinis centras minimalistinėmis priemonėmis integruojamas į šlaitelį. Globalios erdvės yra išspręstos profesionaliai. Pakrantės prieigų sutvarkymas kraštovaizdžio požiūriu sprendžiamas tinkamai. Autobusų stoties teritorijos sprendimas atrodo visiškai neutralus, įvedami tam tikro dizaino elementai, kurie atskiria tą vietą, bet didesnių pastangų sutvarkyti šios teritorijos izoliavimą nėra. Tai tinkamas sprendimo būdas.

2. UAB „Dviejų grupė“ (projekto devizas – 012321)

anyksciai tilto g2 1

Darbas labai geras. Akcentuojamas pėsčiųjų ryšys per Muziejaus g., santykyje su vandeniu siūloma tarsi plaukiojanti sala. Įdomi Onos Zabielaitės–Karvelienės atminimo interpretacija – muzikinio sodo su amfiteatru idėja. Siūlomas geras sprendimas užstatymui prie Gegužės g. Prekybos taškai siūlomi kaip gatvės formantė. Architektūra yra solidi ir aiški. Darbas turi vientisą sprendimą, suteikia kompleksiškumo jausmą.

3. UAB „Vilniaus architektūros studija“ (projekto devizas – 444444)

anyksciai tilto g8

Teisingai suprasti ir išreikšti architektūriniai sprendiniai. Įdomiai interpretuojama Turgaus gatvės ašis. Kuriamos lokalios erdvės. Įdomiai sprendžiama automobilių statymo problema prie Turizmo informacinio centro. Geriausia šio darbo dalis – autobusų stoties teritorijos izoliavimas. Yra formuojamos dvi plokštumos, jas bandoma išspręsti gamtiniais elementais, apželdinant ir uždengiant autobusų stoties prieigas.

4. UAB „Vilniaus Archprojektas“ (projekto devizas – 021002)

anyksciai tilto g3

Urbanistine dalis sprendžiama panašiai kaip ir kitų darbų. Architektūriniai sprendimai pakankamai ramūs, bandoma ieškoti senosios architektūros su naująja santykio. Ryšiai su tiltu sprendžiami nepakankamai. Per kietas pakrantės teritorijos sprendimas. Pasistengta susitvarkyti su medžiagiškumu. Siūloma ganėtinai kieta atitvara nuo autobusų stoties, kuri nežinia kuo pavirstų ateityje.

5. Kauno technologijos universitetas (projekto devizas – 311318)

anyksciai tilto g4

Žiūrint į brėžinį, į detalų pateikimą bei aiškinamąjį raštą, pateiktą atskirą želdynų sprendimą matyti, jog tai – profesionalus, detalus darbas. Tiek kraštovaizdžio, tiek kultūros paveldo objektų santykis tikrai sprendžiamas. Architektūra turi tam tikro laikmečio ženklą. Viskas lyg ir yra, bet priemonės, kuriomis naudojamasi, yra matytos, vienarūšės, galbūt, nepakankamai įdomios. Lyginant su kitais darbais, kuriuose tikrai matomas bandymas „verstis per galvą“, išsiskirti, šiame darbe pastangų pasigendama.

6. UAB „Panprojektas“ (projekto devizas – 111117)

anyksciai tilto g7

Šis darbas, kaip ir dauguma kitų, atitinka užduotį, urbanistinę struktūrą formuoja pakankamai aiškiai ir dermėje su gamta teisingai. Erdvių sprendimas, santykis su kraštovaizdžiu užtikrinamas tiksliai. Įdomūs sprendimai, interpretacijos. Įdomiai pasirinktas informacinio centro sprendimas. Tačiau pakankamai sudėtingai bandoma susitvarkyti su ryšiais ties tiltu. Abejonių keltų ir prieigos prie vandens. Kita svarbi vieta yra taip vadinamas turgelis, kuriame vyktų prekyba. Išspręsta atskirais paviljonais, kurie pateikti labai išsamiai. Tačiau jų pabirumas šiuo atveju nepatrauklus ir primena eilinį turgų nei statinį prie gatvės.

7. UAB „Eksploit“ (projekto devizas – 878889)

anyksciai tilto g6

Urbanistiniu požiūriu – teisingas darbas. Įvedamas trikampis teritorijos skaidymas yra pakankamai komplikuotas. Matosi tūrinės kompozicijos pabirumas. Autobusų stoties prieigose abi gatvės puses stengiamasi aptverti tvoromis. Tarsi bandoma atrasti vienodą bendrą architektūrinį elementą. Matyti, kad stengiamasi susmulkinti mastelį. Nesprendžiamas santykis su upe. Architektūrine išraiška neišbaigta.

…………………………………….

Su pirmosios vietos laimėtojais artimiausiu metu bus deramasi dėl techninio projekto rengimo.

„Ačiū Dievui, kad galima sudaryti viešojo pirkimo sutartį ne su mažiausią kainą pasiūliusiais autoriais, o su geriausio darbo autoriais. Tik nesuprantu, kodėl taip ilgai trunka tas biurokratinis procesas. Pradėjome šį projektą dar 2015 metų rudenį (prieš tai ilgokai pasėdėjome rengdami projektavimo užduotį), o juk čia mums viskas dar labai gerai sekėsi, nebuvo apskųsti konkurso rezultatai ar kt. Nesuprantu, nuo ko mus saugo tas biurokratinis aparatas. Juk pažanga kenčia“, – sakė Anykščių rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja D. Gasiūnienė.

Pagal preliminarius planus, techninis projektas bus padarytas iki rudens, per žiemą vyks konkursas rangai, 2017 metų pradžioje bus aiškus projekto rangovas, o dar metus ar pusantrų truks projekto  įgyvendinimas.

Kartu savivaldybė žada neatidėlioti pačios autobusų stoties atnaujinimo problemos. „Stotį valdo privatus operatorius, kuris nėra toks stiprus, kad tvarkingai eksploatuotų stotį. Ji apšiurusi – ypač jos teritorija. Tad dabar laukia didžiulis darbas su stoties operatoriumi“, – aiškino D. Gasiūnienė.

 


Pasidalykite straipsniu
Komentarai

Rekomenduojami video