Tag Archives | Teritorijų planavimas

Neseniai Aplinkos ministerija (AM) parengė statybos techninio reglamento (STR) „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ projektą, kuriuo, be kitų pakeitimų, siūlo išplėsti Visuomenei svarbių statinių sąrašą. Tai reiškia, kad į sąrašą įtrauktų statinių projektiniai pasiūlymai turės būti nustatyta tvarka derinami su visuomene, taip pat ir tais atvejais, kai derinimas jau kartą yra įvykęs detaliojo planavimo metu. Darnios plėtros siekį palaikančios šalies įstaigos siekiai, kad į šį sąrašą… Skaityti daugiau
Aplinkos ministerija pranešė, jog patikslinus Teritorijų planavimo sąlygų išdavimo tvarkos aprašą, atsirado galimybė pakartotinai pratęsti šių sąlygų galiojimo terminą. Tai dar vienas žingsnis paprastinant teritorijų planavimo (TP) procesą, tikina specialistai. Teigiama, jog praktikoje pasitaiko nemažai atvejų, kuomet užsitęsus šiam procesui baigdavosi išduotų ir kartą jau pratęstų TP sąlygų galiojimo terminas arba jos nebegaliodavo tikrinant ar tvirtinant TP dokumentus. Kadangi šių sąlygų nebuvo galima pakartotinai pratęsti,… Skaityti daugiau
Retrospektyva dėl perspektyvos Spalio 20 dieną Panevėžyje Lietuvos urbanistai rinksis į XI forumą, kuriame, vykdydama X forumo rezoliuciją, Aplinkos ministerija pristatys Urbanistinės chartijos metmenis, o jaunieji urbanistai tęs diskusijas, kaip planavimo procesą padaryti atvirą, konstruktyvų ir mažiau formalų, kaip įtraukti visuomenę sprendžiant sudėtingus planavimo uždavinius. Šia proga pravartu prisiminti, kad jau daugiau nei dešimt metų Lietuvos urbanistinių forumų dalyviai puoselėja miestų darnios plėtros idėjas, dalijasi… Skaityti daugiau
Technonicol
Kultūros paveldo apsauga neatsiejama nuo darnios visuomenės vystymosi, nes be žmonių nėra visuomenės, o be atminties darni plėtra nėra įmanoma. 2012 m. patvirtintos Nacionalinės kultūros paveldo apsaugos politikos gairės ypatingą dėmesį skyrė visuomenės dalyvavimui kultūros paveldo apsaugos procesuose, komunikacijai, viešumui, bet iki šiol dokumentas nėra įgyvendintas. Siekiant pažangios paveldosaugos sistemos, komunikacija turėtų būti būtina sąlyga, jeigu norime sprendimų, kurie užtikrintų visuomenės gerovę, būtų paremti tvarumo… Skaityti daugiau
Bendrovei „Hanner“ paskelbus atvirą projektinių pasiūlymų konkursą viešosioms erdvėms verslo ir administraciniame centre Žalgirio stadiono teritorijoje, Lietuvos architektų sąjunga ir Lietuvos architektų rūmai paskelbė savo verdiktą – šio konkurso sąlygos neatitinka gerosios konkursų praktikos ir Europos architektų tarybos (taip pat LAS bei LAR) priimtų kokybiškų konkursų principų – skaidrumo, vertinimo komisijos nepriklausomybės ir autonomiškumo (konkurso sąlygose neįvardyta jo komisija). Konkurso sąlygose neužtikrinamas rezultatų tęstinumo principas –… Skaityti daugiau
Statistika rodo, kad Lietuvoje gyventojų skaičius didėja tik Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos rajonų savivaldybėse. Dėl mažėjančių demografinių išteklių kituose šalies miestuose ir prognozuojamos sparčios urbanizuotų teritorijų plėtros Lietuvoje didėja netvarios teritorinės plėtros rizika. Didiesiems miestams stinga kompaktiškumo, o tai labai apsunkina efektyvų išteklių naudojimą. Lietuva užima pirmą vietą ES pagal dirbtinai sukurtą paviršiaus plotą vienam gyventojui pagrindiniuose šalies miestuose. Aplinkos ministerijos nuomone, labai svarbu peržiūrint… Skaityti daugiau
Savivaldybių vyriausieji architektai antrą dieną dalyvauja tradicinėje Aplinkos ministerijos ir Lietuvos architektų rūmų surengtoje konferencijoje, kur diskutuoja apie teritorijų planavimo, urbanistikos, architektūros ir statybos problemas. Glaudžiau bendradarbiauti sprendžiant šias problemas savivaldos ir valstybės institucijas pakvietė aplinkos ministras Kęstutis Trečiokas. Jo teigimu, savivaldybės, ypač jų vyriausieji architektai, turėtų aktyviau dalyvauti teritorijos planavimo stebėsenos procese, aktyviau naudotis šiuolaikinėmis elektroninėmis priemonėmis. Teritorijų planavimo dokumentų rengimo procedūros atliekamos naudojantis… Skaityti daugiau
Anykščių rajono savivaldybė, apsisprendusi investuoti į apleistą miesto centro teritoriją greta autobusų stoties, dar praėjusių metų pabaigoje paskelbė atvirą šios teritorijos ir pastatų Tilto gatvėje konversijos, sutvarkymo ir buvusio prekybos paviljono pritaikymo bendruomenės poreikiams projekto konkursą. Konkurso laimėtoju paskelbtas jungtinis – bendrovių „Metro architektūra“ ir „TM projektai“ – darbas (projekto autoriai – Julius Biliūnas, Algimantas Mačiulis, Tautvilė Džiugytė, Paulius Kisielis). Komandai skirta 3 tūkst. eurų… Skaityti daugiau
Sukurti vietinių produktų prekyvietę, sutvarkyti autobusų stoties prieigų viešąsias erdves, o nenaudojamą buvusį prekybos paviljoną pritaikyti socialinio ir bendruomeninio verslo ir paslaugų klasterio infrastruktūros bei Turizmo informacijos centro reikmėms – turėdama tokią idėją Anykščių rajono savivaldybė kreipėsi į architektus. Jau paaiškėjo 2015 pabaigoje skelbto apleistos teritorijos ir pastatų Tilto gatvėje konversijos konkurso rezultatai – sudaryta projektų pasiūlymų eilė. Geriausiu išrinktas bendrovės „Metro architektūra“ darbas. Komentarus apie… Skaityti daugiau
Aplinkos ministerijos įgyvendintos statybos dokumentų išdavimo reformos rezultatus įvertino Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EBPO). Šiemet Lietuva, įvertinus statybą leidžiančių dokumentų išdavimo sąlygų paprastumą, pateko tarp trijų verslui palankiausių šalių regione (iš 13 šalių). Per dvejus metus mūsų šalis pakilo trimis pozicijomis ir yra trečia po Danijos ir Vokietijos. Pasaulyje mūsų šalis užima 15 vietą (iš 189 šalių). 2014 metais Lietuvai atiteko 24 vieta. EBPO… Skaityti daugiau