Top Baneris

Ant svarstyklių – FIDIC sutarčių modeliai

2014 gegužės 12 d.
Pasidalykite straipsniu

2014–2020 metų periodo vandentvarkos projektų finansavimo iš Europos Sąjungos (ES) struktūrinių fondų tvarkos aprašas dar nėra parengtas, nepaskelbtas ir kvietimas įmonėms teikti paraiškas. Šiuo metu tikimasi, kad kvietimas teikti paraiškas bus paskelbtas tik šių metų paskutiniame ketvirtyje ar 2015 metų pradžioje. Todėl Lietuvos vandentvarkos įmonėms dar yra pakankamai laiko, atsižvelgiant į 2007–2013 metų finansavimo periodo patirtį, parengti kokybiškus techninius projektus ir taip sudaryti tinkamas prielaidas norimos kokybės bei techninio lygio vandentvarkos objektų statybai.

„Sweco Lietuva“ viceprezidentas Egidijus Kunevičius

„Sweco Lietuva“ viceprezidentas
Egidijus Kunevičius

Tuo labiau kad nuo šių metų sausio 1 dienos techniniams projektams parengti išleistos lėšos gali būti užskaitomos kaip galutinio paramos gavėjo indėlis į bendrą projekto finansavimą. Inžinerijos ir konsultacijų bendrovės „Sweco Lietuva“ viceprezidentas Egidijus Kunevičius mano, kad vandentvarkos įmonėms neišnaudojus šios galimybės ir gavus kvietimą teikti paraiškas įgyvendinamų projektų kokybei lemiamą įtaką turės ne užsakovai, bet rangovai, laimėję konkursus pagal mažiausios kainos kriterijų.

Kas galėtų padėti užtikrinti įgyvendinamų vandentvarkos projektų, į kuriuos investuojami milijonai litų, kokybę?

– Mano nuomone, pirmiausia kokybės klausimai turėtų rūpėti galutiniams paramos gavėjams, kurie turi visas galimybes ir pakankamai laiko parengti kokybišką techninę dokumentaciją, pagal kurią bus vykdoma būsimų objektų statyba. Tinkamai išnaudojus dabartinį laukimo laikotarpį, tai atsipirktų su kaupu ateityje: ir kokybės, ir investicijų požiūriu. Viena galimybių užtikrinti kokybiškesnį projektų įgyvendinimą – į rengiamą projektų finansavimo tvarkos aprašą įrašyti nuostatą ar rekomendaciją, kad vandentiekio ir nuotekų tinklų renovacijos bei plėtros projektai turėtų būti įgyvendinami vadovaujantis FIDIC Raudonosios knygos sutarties sąlygomis.

Esate atlikęs ES finansuojamų vandentvarkos projektų, įgyvendinamų pagal FIDIC Raudonosios ir Geltonosios knygų sąlygas, palyginimą. Kokie yra esminiai skirtumai?

– Įgyvendinant projektus pagal FIDIC Raudonosios knygos sąlygas, užsakovas turi tiesioginę galimybę kontroliuoti rengiamo projekto kokybę, su projektuotoju aptarti ir į projektą įtraukti geriausius techninius sprendinius, aiškiai nustatyti medžiagų ir įrangos kokybės, techninius reikalavimus, pasirinkti racionaliausią sprendimą būsimai objekto eksploatacijai. Svarbus aspektas šiuo atveju yra tai, kad rangos konkurso metu rangovams yra mažiau galimybių gudrauti kokybės sąskaita. Kaip privalumą galima paminėti ir paprastesnį konkurso siūlymų vertinimą, mažesnę skundų ir su tuo susijusių bylinėjimųsi riziką.

Įgyvendinant projektus pagal FIDIC Geltonosios knygos sąlygas, tiesioginis projektuotojo užsakovas yra rangovas. Todėl projektuotojas pirmiausia yra priverstas klausyti rangovo nurodymų, kaip ir ką projektuoti, kokias medžiagas ir įrengimus įtraukti į projektą. Žinia, rangovas yra suinteresuotas kuo pigiau įgyvendinti projektą, tad projektiniai sprendiniai pirmiausia yra aprobuojami rangovo ir tik tada teikiami užsakovui. Iš projektuotojo pasiūlytų kelių variantų rangovas visada pasirinks patį pigiausią, o šis galutiniam užsakovui – vandentvarkos įmonei – dažniausiai nėra pats racionaliausias ir kokybiškiausias.

Kuriuo atveju reikia atlikti mažiau įvairiausių procedūrų ir greičiau galima įgyvendinti projektus?

– Procedūrų skaičius abiem atvejais yra vienodas, skirtumas yra tik tai, kas ir kada jas atlieka. Įgyvendinant projektus pagal FIDIC Raudonosios knygos sąlygas, iki rangos sutarties pasirašymo, projektavimo etapu, išsprendžiami visi su žemės, kurioje reikia kloti tinklus ar statyti valyklą, nuosavybe ar servitutais susiję klausimai, poveikio aplinkai vertinimo ar poveikio visuomenės sveikatai vertinimo procedūros. Projektavimo proceso pabaigoje gaunamas statybos leidimas, kurį užsakovas gali įdėti į konkurso dokumentus. Tuomet, rangovui laimėjus konkursą, nėra jokių trikdžių iš karto pradėti statybos darbus ir juos baigti sutartyje numatytu laiku. Rangovas turi visas galimybes atlikti darbus tam skirtu laiku ir išvengti sankcijų už vėlavimą. Galutinis projekto įgyvendinimo pabaigos terminas yra labiau nuspėjamas.

Vadovaujantis FIDIC Geltonosios knygos sąlygomis, dažnai žemės nuosavybės, servitutų, poveikio aplinkai vertinimo ar poveikio visuomenės sveikatai vertinimo klausimus pavedama spręsti rangovui.


Pasidalykite straipsniu
    Komentarai

    Rekomenduojami video