Top Baneris

Valstybės kontrolė kartu su savivaldybėmis pradeda bendrą nekilnojamojo turto auditą

2019 rugsėjo 12 d.
vanageliu namai vilnius senamiestis unique properties
pixabay.com nuotr.
Pasidalykite straipsniu

Valstybės kontrolė – aukščiausioji audito institucija – ir Lietuvos savivaldybių kontrolės ir audito tarnybos pradeda vykdyti bendrą savivaldybių nekilnojamojo turto (NT) auditą. Toks projektas šalyje bus vykdomas pirmą kartą. Prisijungti prie bendro audito planuoja 58-ios savivaldybių kontrolės ir audito tarnybos. Šiandien susitarimas pasirašytas su 48 šalies savivaldybėmis, su kitomis bus pasirašoma elektroniniu būdu.

Bendro audito tikslas – išsiaiškinti, ar NT Lietuvos savivaldybėse valdomas kryptingai ir kompleksiškai, ar jis naudojamas efektyviai ir siekiant didžiausios naudos visuomenei. Šis auditas padės nustatyti, ar savivaldybėse yra sudaromos galimybės spręsti šio turto valdymo problemas.

Savivaldybių nekilnojamasis turtas sudaro didžiausią nacionalinio NT dalį – apie 63 proc. Šis turtas yra viena iš priemonių savivaldybių funkcijoms atlikti, todėl jis turi būti racionaliai tvarkomas, duoti naudą visuomenei ir tenkinti viešuosius interesus. Deja, nėra tikslios informacijos apie visą savivaldybių valdomą nekilnojamąjį turtą.

Valstybės kontrolė ankstesniais auditais yra nustačiusi su savivaldos nekilnojamuoju turtu susijusių problemų. 2018 m. atlikus auditą „Valstybės nekilnojamojo turto valdymas“, buvo pastebėta, kad, valstybės nekilnojamąjį turtą perdavus savivaldybių nuosavybėn, dalis šio turto ne naudojama funkcijų vykdymui, o parduodama, todėl valstybės biudžetas netenka dalies galimų pajamų. Kai kuriais atvejais turtas perduodamas panaudos gavėjams, kurie neturi teisės gauti turto pagal panaudą.

„Pirmą kartą organizuojame tokį bendrą projektą, jame sutiko dalyvauti didžioji dalis Lietuvos savivaldybių kontrolės ir audito tarnybų. Jų rengiamus planus kiekvienoje savivaldybėje turi palaikyti tos savivaldybės tarybos, jų kontrolės komitetai. Tad kviečiu tuos, kurie dar to nepadarė, pagal kontrolierių tarnybų siūlymus tvirtinti ir įtraukti į planus šį auditą, kad bendromis jėgomis galėtume sudėlioti kuo detalesnį dabar savivaldybėse esančio nekilnojamojo turto paveikslą“, – sako valstybės kontrolierius Arūnas Dulkys.

„Savivaldybių kontrolieriai, vykdydami įstatymu nustatytą prievolę, pasisako apie savivaldybės nekilnojamąjį turtą ir teikia rekomendacijas dėl efektyvesnio jo panaudojimo. Manytume, kad dviejų nepriklausomų išorės audito institucijų bendras sisteminis savivaldybių NT auditas ne tik labiau atskleis šio turto valdymo problemas, bet ir, pasinaudojant vieni kitų patirtimi, sudarys pagrindą pateikti rekomendacijas efektyvesniam savivaldybių NT valdymui“, – teigia Savivaldybių kontrolierių asociacijos prezidentas Gintaras Radavičius.

Aukščiausiosios audito institucijos inicijuojamą savivaldybių nekilnojamojo turto audito projektą planuojama baigti 2020 m. lapkričio mėnesį.

Valstybės kontrolės inf.


Pasidalykite straipsniu
Komentarai

Rekomenduojami video