Top Baneris

Siūlomos sertifikavimo išimtys leis statybų sektoriui sparčiau apsirūpinti žaliavomis

2022 balandžio 9 d.
Statybinės medžiagos metalai
Pxhere nuotr.

Statybos produkcijos sertifikavimo centrui nuo kovo 4 d. sustabdžius visų Rusijoje ir Baltarusijoje gaminamų statybos produktų sertifikatus bei trūkinėjant tiekimo grandinėms, statybų verslas susidūrė su sunkumais gauti reikiamų statybinių medžiagų, ypač plieno gaminių. Aplinkos ministerija, siekdama padėti jam prisitaikyti prie apribojimų, laikinai leis rinkai tiekti kai kuriuos statybos produktus, kurie neturi darniųjų techninių specifikacijų. Tačiau šie produktai negalės būti pagaminti Rusijoje ar Baltarusijoje.

Išimtis taikoma nedarniosios srities statybos produktams – suvirinamajam armatūriniam plienui ir iš anksto įtempiamam armatūriniam plienui.

Didelė dalis medžiagų, be kurių neįmanoma dauguma statybų (pastatų, kelių ir kt.), buvo importuojamos iš Ukrainos, Rusijos ir Baltarusijos, pavyzdžiui, metalas, mediena, cementas, skalda, stiklas ir kt. Lietuvos statybininkų asociacijos duomenimis, turimas medžiagas statybos įmonės planuoja sunaudoti maždaug per 1-3 mėnesius, priklausomai nuo pasirašytų statybos rangos sutarčių, atliekamų darbų. Lietuvoje tiekėjai turi sukaupę šiek tiek šių medžiagų atsargų, bet jų užteks neilgam. Dalies medžiagų neįmanoma greitai pakeisti alternatyviomis.

Parengti 2 aplinkos ministro įsakymų pakeitimai ir 1 įsakymo projektas dėl išimčių taikymo, kurie numato, kad iki 2023 m. sausio 1 d. nurodyti statybos produktai, neturintys darniųjų techninių specifikacijų, gali būti tiekiami Lietuvos rinkai jų nesertifikuojant Lietuvos sertifikavimo įstaigoje ir iki 2023 m. birželio 1 d. šie produktai gali būti naudojami statant statinius. Nurodytų statybos produktų kilmės šalis ar registruotas gamintojas negali būti Rusijos Federacija ar Baltarusijos Respublika.

Statybos produkto gamintojas ar platintojas Lietuvos rinkai tiekdamas nurodytus statybos produktus turi užtikrinti, kad jie yra sertifikuoti bent vienoje iš Europos Sąjungos šalių ar Europos laisvosios prekybos asociacijos paskirtoje ar akredituotoje sertifikavimo įstaigoje.

Taip pat jis turi pateikti eksploatacinių savybių deklaraciją, kurioje turi būti nurodyta įsakymo dėl išimčių taikymo 3.2 papunktyje nurodyta informacija. Šių statybos produktų eksploatacines savybės vertinamos pagal Reglamentuojamų statybos produktų sąrašo 19.2, 19.4 papunkčiuose nurodytas esmines charakteristikas pagal statybos produkto naudojimo paskirtį.

Atkreipiame dėmesį, kad gamintojas, pasirašydamas eksploatacinių savybių deklaraciją prisiima atsakomybę už statybos produkto atitiktį deklaruotoms jo eksploatacinėms savybėms.

Šiuo metu įsakymo projektai praėję derinimą su suinteresuotomis institucijomis skubios procedūros tvarka pateikti notifikavimui Europos Komisijai, valstybėms narėms ir Pasaulio prekybos organizacijos sekretoriatui. Jei Europos Komisija, valstybės narės ir Pasaulio prekybos organizacija atsižvelgs į skubumo pateisinimą, teisės aktų projektai bus priimti 2022 m. balandžio 18 d.

Statybos produkcijos sertifikavimo centras yra sustabdęs sertifikatus, išduotus 125 produktams, kurie buvo pagaminti Rusijoje ar Baltarusijoje. Su sąrašu galite susipažinti čia. Jame yra statybos produktai, gaminami iš medienos, cemento, geležies, plieno ir kiti.

 

Šaltinis: BNS

kranas

Svarbiausios statybų, NT, inžinerijos naujienos – nepraleiskite!

    Komentarai